— Marja Honkonen

Haavisto Vihreiden puoluekokouksessa: Aika on kypsä kaivosverolle

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajan, kansanedustaja Pekka Haaviston mukaan aika on kypsä kaivosveron tai louhintaveron käyttöönotolle.

– Veron tuotoilla voitaisiin kerätä kaivosrahastoa, jolla suojellaan tulevien sukupolvien edut kaivospaikkakunnilla. Tällainen kaivosrahasto voisi toimia Norjan öljyrahaston tapaan, Haavisto sanoi puheessaan Vihreiden puoluekokoukselle.

Haaviston mukaan kaivosrahastoa voitaisiin käyttää uusien elinkeinojen ja kuntien kehityksen tukemiseen jo kaivostoiminnan aikana. Rahasto olisi tärkeä ennen kaikkea Lapin tulevalle kehitykselle.

– Tiedämme, että kaivostoiminnalla on alku ja loppu, emmekä halua, että aikanaan kaivostoiminnan päätyttyä jälkeen jää riutuvia tai kuolleita kaivospaikkakuntia, Haavisto muistuttaa.

Haaviston mielestä maankäytön eri intressien vertailu kangertelee nykyisessä kaivoslaissa, vaikka se on verrattain tuore. Nopeasti kasvava kaivoteollisuus luo uusia ristiriitoja sekä suhteessa ympäristönsuojeluun että muihin elinkeinoihin ja asumiseen. Kaivostoiminta, asuminen, muut elinkeinot ja luonnonsuojelu pitäisi voida sovittaa yhteen.

– Jo avattujen kaivosten kohdalla viranomaisten voimavarat valvoa ympäristölupien noudattamista ovat selvästi puutteellisia. Malminetsintä on ollut Suomessa eräänlainen jokamiehenoikeus. Nyt tätä jokamiehenoikeutta käyttävät kansainväliset kaivosyhtiöt, Haavisto pohtii.

Ympäristö- ja kestävän kehityksen hallinnon tehostumista Haavisto toivoo myös kansainvälisellä tasolla. Tähän mahdollisuuden tarjoaa ensi kuussa pidettävä Rio + 20 -ympäristökokous.

Puhe löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: www.vihreat.fi/tiedotteet/haavisto-lappeenrannan-puoluekokouksessa-aika-kypsa-kaivosverolle

Vihreiden puoluekokous on koolla Lappeenrannassa lauantaista sunnuntaihin 19.–20.5.2012. Puoluekokouksen materiaalit ja ohjelma löytyvät osoitteesta www.vihreat.fi/puoluekokous.

Jaa sivu: