— Mari Kamaja

Niinistö puoluekokouksessa Lappeenrannassa: Suomi ja Eurooppa tarvitsevat visiota kestävästä tulevaisuudesta

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö sanoi linjapuheessaan Vihreiden puoluekokoukselle, että Eurooppa tarvitsee visioita ja toivoa kestävän tulevaisuuden rakentamisesta.

- Pitkään jatkunut puhe säästöistä ja sopeutuksista on koetellut ihmisten oikeustajua, kun näköpiirissä ei ole palkintoa, joka takaisi kestävän hyvinvoinnin, eikä vastinetta EU-maiden kansalaisten uhrauksille talouden pelastamiseksi, Niinistö sanoi.

- Suomi ja Eurooppa tarvitsevat vision kestävästä tulevaisuudesta. Vihreiden tulevaisuusvision ydin on vähäpäästöisen vihreän talouden ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen työelämän rakentaminen. Sen saavuttamiseen tarvitaan myös rakennemuutoksia ja kestävän kasvun politiikkaa, ei vain säästöjen politiikkaa.

Esimerkkeinä tarpeellisista ratkaisuista hän nosti esiin transaktioveron sekä Euroopan laajuiset hyvinvointia turvaavat veroratkaisut, joilla hillitään veronkiertoa ja aggressiivista verokilpailua. Huomattavaa kasvua pystytään tuottamaan esimerkiksi kunnianhimoisella ilmastopolitiikalla. Saksan ympäristöministeriö on laskenut, että EU:n päästövähennystavoitteen korottaminen 20 prosentista 30 prosenttiin toisi Eurooppaan 6 miljoonaa uutta työpaikkaa.

Niinistö peräänkuulutti puheessaan kokonaisvaltaista ja uudenlaista talousajattelua, jonka pohjana on kohtuullisuus.

- Kiertäessäni Suomea törmään jatkuvasti siihen, että ihmisillä on huoli tulevasta: niin omasta tulevaisuudestaan kuin myös ympäristön tulevaisuudesta. Ilmastonmuutos huolestuttaa. Luonnonvarojen hyödyntäminen ympäristön ja asukkaiden hyvinvoinnin kustannuksella huolestuttaa. Talouskriisi, työelämän epävarmuus ja pakenevat työpaikat huolestuttavat. Poliitikkojen tehtävänä on etsiä näihin huoliin kestäviä ratkaisuja, Niinistö sanoi.

- Ajatus kohtuullisuudesta koskee niin koko ekosysteemiämme kuin jokaista ihmistäkin. Nykymenolla niin luonnosta kuin ihmisestäkin pyritään ottamaan irti kaikki mitä lähtee. Me emme voi jatkaa näin. Me tarvitsemme toivoa: toivoa siitä, että huomenna on paremmin, ja toivoa siitä, että maapallo säästyy ja että taloudellinen hyvinvointi on mahdollista myös tuleville sukupolville, Niinistö sanoi.

Vihreät on esittänyt ja toteuttanut hallituksessa ratkaisuja, joilla luodaan uusia kestäviä työpaikkoja ja luodaan vähäpäästöistä vihreää taloutta. On tärkeää tehdä ratkaisuja, joilla turvan voi paremmin yhdistää työhön, oli kyse sitten yrittäjästä tai kaupan kassasta. Sosiaaliturvan uudistaminen perustulon suuntaan toteutuu näin askel kerrallaan.

Niinistö kertasi puheessaan Vihreiden taivalta viime eduskuntavaaleista lähtien. Sekä Pekka Haaviston menestyksekäs presidentinvaalikampanja että voimakas vaikuttaminen hallituksessa Vihreille tärkeisiin kysymyksiin ovat luoneet uskoa tulevaan. Vihreiden toimintatapoja on uudistettu jäsendemokratiaa ja ruohonjuuritason kansalaisten aktiivisuutta korostavaan suuntaan.

- Tässä hallituksessa olemme saaneet paljon aikaan kaikissa keskeisissä kysymyksissä: perusturvaa on korotettu, työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamista on helpotettu ja veropolitiikka kaventaa tuloeroja. Luonnonsuojeluun on laitettu lisää rahaa, ja kunnianhimoista vihreää taloutta rakentavaa ilmastolakia ollaan toteuttamassa. Hallituksessa olemme rakentaneet kompromisseista paitsi Suomen tulevaisuuden kannalta hyviä myös omia arvojamme ja kantojamme lähellä olevia, Niinistö sanoi.

Vihreät on puolue, joka kannattaa kestävää kehitystä myös ihmisten arjen tasa-arvossa. Jokainen ihminen ansaitsee täydet sosiaaliset ja yhteiskunnalliset oikeudet.

- Meille on tärkeää kuulla myös niitä, jotka tuovat esille epäkohtia ihmisoikeuksien toteutumisessa niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Siksi huomenna puoluekokoukselle on puhumassa ympäristöaktivisti Yevgenia Chirikova Venäjältä. Vielä perjantaiaamuna hän oli Venäjän viranomaisten vangitsemana puhuttuaan rauhanomaisessa mielenosoituksessa. Ympäristöaktivisteilla on oikeus tulla kuulluiksi myös Venäjällä, Niinistö korosti.

 

Vihreiden puoluekokouksen verkkosivut: http://www.vihreat.fi/puoluekokous

Jaa sivu: