— Mari Kamaja

Niinistö Vihreillä puheenjohtajapäivillä: Vihreiden teemana syksyn kunnallisvaaleissa avoimuus – esimerkiksi pormestarimalli lisäisi politiikan läpinäkyvyyttä

Vihreät lähtee syksyn kunnallisvaaleihin korostaen avoimuutta. Puolueen puheenjohtaja Ville Niinistö linjasi Vihreillä puheenjohtajapäivillä Järvenpäässä, että avoimuus tarkoittaa päätöksenteon rakenteiden lisäksi laajemmin uudenlaista politiikantekotapaa.

- Avoimuus ei tarkoita vain reilua päätöksentekoa, johon ihmiset pääsevät osallisiksi ja vaikuttamaan. Uskon vahvasti, että avoin ja osallistava demokratia johtaa myös parempiin päätöksiin: kestävä kehitys lähtee ihmisten arjen tarpeiden ja tulevien sukupolvien kunnioittamisesta. Ihmisiä arvostava ja avoin kuntapäätöksenteko takaa paremmat palvelut ja viihtyisän ympäristön, Niinistö sanoi.

- Esimerkiksi Kallio-liikkeen tai Roihuvuoren asukasyhdistyksen toiminta ovat parantaneet näiden Helsingin kaupunginosien viihtyvyyttä ja lisänneet asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa elinympäristöönsä. Myös kuntien viralliseen päätöksentekoon voidaan saada samaa henkeä. Suomen kylätoimintayhdistyksen Voimistuvat kylät -kampanjan tulokset puolestaan ovat esimerkki siitä, että myös maaseudulla voidaan vahvistaa ihmisten yhteisöllisyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia, Niinistö korosti.

Vihreiden tavoitteena on kasvattaa ehdokasmäärää ja ääniosuutta edellisistä kunnallisvaaleista. Viime vaaleissa ehdokkaita oli hieman alle 2 200, nyt tavoitteena on yli 2 700 ehdokasta.

- Tavoittelemme paitsi kannatuksen kasvua myös sitä, että saamme syksyn vaaleissa valtuutettuja yhä useampiin kuntiin, joissa vihreillä ei paikkoja ole aikaisemmin ollut, Niinistö sanoi.

Niinistö sanoi puheessaan Suomen tarvitsevan kuntauudistusta, mutta vain sillä ehdolla, että uudistus lisää päätöksenteon avoimuutta, demokratiaa ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia lähiympäristöönsä. Kuntauudistuksen toteuttamisessa on kuunneltava seutujen tarpeita.

- Kuntauudistus ei tarkoita vallan karkaamista kauas, vaan palauttamista lähelle - kunnan asukkaille ja heidän vaaleilla valitsemilleen luottamushenkilöille. Nimenomaan tällä hetkellä valta on karannut kuntalaisen ulottumattomiin, monimutkaisiin kuntayhtymien hallintohimmeleihin, Niinistö sanoi.

Nykyinen kuntarakenne ei toimi. Seutujen ja niiden vaativien palvelujen, kuten esimerkiksi joukkoliikenteen, kehittäminen ei suju niin kuin pitäisi. Myös ihmisten vaikutusmahdollisuudet arjen lähiympäristöönsä ovat heikot. Vihreät haluaa kuntarakenteen, jossa isoista asioista, kuten esimerkiksi kaavoituksesta, päätetään seututasolla demokraattisesti valituissa päätöksentekoelimissä. Esimerkiksi lähipalveluista ja asemakaavasta sen sijaan voitaisiin päättää nykyistä lähempänä, kunnanosavaltuustoissa, joilla olisi aitoa budjettivaltaa.

- Vihreät kannattaa avointa päätöksentekokulttuuria, jossa kuntia kehitetään asukkaita kuunnellen. Valtuustojen asemaa voidaan vahvistaa paitsi kuntauudistuksella myös pormestarimallilla. Pormestarimallissa kaupungin johto nauttii kaupunginvaltuuston luottamusta ja valitaan valtuustokaudeksi kerrallaan: se johtaisi kaupungin kehittämiseen yhä voimakkaammin vaalitulosta kunnioittaen ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia kasvattaen, Niinistö sanoi.

Jaa sivu: