— Mari Kamaja

Haapanen ryhmäpuheessa: Kuntauudistus yhdistää suuruuden ja pienuuden hyödyt

Vihreiden kansanedustaja Satu Haapanen pitää tärkeänä, että kuntauudistus antaa mahdollisuuden yhdistää suuruuden ja pienuuden hyödyt.

- Suuruudella voidaan saavuttaa järkevämpää päätöksentekoa esimerkiksi kaavoituksessa tai liikennejärjestelyissä. Pienuutta edustaa toimiva lähidemokratia. Se toimii vastapainona suuruudelle, Haapanen sanoi kuntauudistusta käsittelevässä ryhmäpuheessaan.

Olennaista on pitää huolta siitä, että ihmisten ääni kuuluu paikallishallinnossa. Kuntauudistukseen tulee liittää mahdollisuus toimivaan lähidemokratiaan esimerkiksi kunnanosahallinnon muodossa. Meillä siis olisi koko aluetta koskeva hallinnon taso ja paikallisia asioita hoitava kunnanosahallinnon taso.

- Nimikkeillä ei tässä vaiheessa ole suurta merkitystä, vaan olennaista on, että molemmilla tasoilla on suorat vaalit, verot kerätään yhteiseen kassaan ja molemmilla tasoilla on itsenäinen talous. Kunnat saavat itse järjestää hallintonsa niin kuin haluavat. Riittää, että kuntalaki mahdollistaa kunnanosavaalit, Haapanen sanoi.

 

Puhe kokonaisuudessaan verkossa

Jaa sivu: