— Johanna Karimäki

Johanna Karimäen ryhmäpuhe valtiontalouden kehyksistä

Arvoisa puhemies,

Valtiontalouden vajausta ei pidä jättää nykynuorten ja lasten maksettavaksi. Siksi on tehty ratkaisuja, jotka taittavat valtionvelan kasvua ja parantavat työllisyyttä. Kehyspäätöksen jälkeen taloutta tasapainotetaan noin 5 miljardilla eurolla. Vihreä eduskuntaryhmä on tyytyväinen siihen, että säästöissä painottuu oikeudenmukaisuus ja taakanjako maksukyvyn mukaan. Suurituloisten solidaarisuusvero on oikein. On myös reilua, etteivät työttömän aktiiviajan korotukset enää leikkaudu pois toimeentulotuesta, eivätkä puolison tulot enää vähennä työttömyyskorvausta, mikä helpottaa monen köyhän perheen arkea.

Kehyspäätöksiä ei tehty juustohöylällä, vaan harkiten. Haasteena on Suomen heikko vaihtotase. Meille tuodaan enemmän tavaraa kuin viedään. Tarvitsemme uusia vientituotteita nykyisten lisäksi. Suomalaisten hyvinvointia turvataan kehittämällä ja kaupallistamalla uutta, puhdasta teknologiaa.

Tarvitaan vihreää taloutta. Suomella on kaikki mahdollisuudet tehdä Cleantechistä menestystarina, mutta se edellyttää vahvoja kotimarkkinoita uusiutuvalle energialle. Siksi pidämme pieniäkin määrärahaleikkauk-sia vihreään talouteen valitettavina. Uusiutuvan energian tuista pidetään kiinni ja lisäksi vihreä ryhmä kii-rehtii elinkeinoministeriön nettomittarointiselvitystä. Nettomittarointia tarvitaan, jotta jokaisella pientuu-limyllyn tai aurinkopaneelin omistajalla olisi mahdollisuus syöttää ylijäämäsähkö verkkoon ja saada tästä myös korvaus.

Kestävää kehitystä ei voi ulkoistaa eikä ilmastonmuutoksen torjuntaa siirtää tulevaisuuteen. Luonnon monimuotoisuus hupenee tässä ja nyt, joten hallitusneuvotteluissa sovitusta lisäpanoksesta luonnonsuojeluun emme tingi. On annettava elintilaa uhanalaisille eläimille, linnuille, kääville ja lahopuille. Myös ympäristösuojelun viranomaisresursseista nipistäminen olisi todella lyhytnäköistä. Kaivosteollisuuden päästöt on saatava paremmin resursoidulla valvonnalla kuriin.

On otettava kadoksiin ajautumassa olevat nuoret siipien suojaan. Työttömyys ja toimettomuus ovat usein tie syrjäytymiseen sekä päihde- ja mielenterveysongelmiin. Kehyksen lisäpanokset nuorten työllistymiseen ovat erittäin kannatettavia.

Etsivä nuorisotyö laajennetaan koko maahan ja nuorten työpajatoimintaa lisätään. Lisäksi annetaan rahaa perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen, iltapäivätoiminnan lisäämiseen sekä kerhotoimintaan. Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus ehkäisevät syrjäytymistä ja koulupudokkuutta. Valtion kerhotoi-mintarahan turvin moni lapsi toteuttaa unelmiaan käsityö-, kokki- tai bändikerhoissa.

Koulutus tukee työllisyyttä, kuten myös tutkimus. Vihreä ryhmä painottaa, että valtion on turvattava innovaatiopolun alkupää eli perustutkimus. Esimerkiksi laktoositon maito on kaupallinen tuote, joka syntyi perustutkimuksessa löydettyjen ilmiöiden ansiosta.

Työllisyys paranee myös siten, ettemme ylläpidä karkeaa jakoa työtön, työllinen. Osatyökykyiset rikastuttavat työyhteisöjä. Pienten lasten vanhemmat voivat tehdä lyhyempää työpäivää ja yhdistää työn ja perheen. Kun työtä riittää kaikille, se tarkoittaa parempaa vointia ja yhteenkuuluvuutta. Perheen ja työn yhteensovittaminen parantaa myös lapsen asemaa. Esimerkiksi Ruotsissa on mahdollisuus yhdistää osittainen vanhempainvapaa ja lyhennetty työpäivä.

Odotamme paljon pitkäaikaistyöttömien työllistämisen kuntakokeilulta. Siihen liittyy myös työllistymis-bonus eli pitkäaikaistyötön voi työllistyttyään pitää kuukauden työmarkkinatuen. Se kannustaa ottamaan vastaan lyhyenkin työn.

Kasvuyrittäjyydessä on kysymys teollisesta uusiutumisesta. Kehyspäätöksessä tuetaan kasvuyrittäjyyttä enkelisijoittajien verovähennyksellä ja t & k -vähennyksellä. Tämä antaa maallemme potentiaalia uuteen, yllättävään kasvuun, mutta myös perinteiset pk-yritykset ovat hyviä työllistäjiä, mikä tulee muistaa lainsäädäntö- ja verotuskokonaisuuksia harkittaessa. Vihreä ryhmä korostaa pienten yritysten mahdollisuutta työllistää nuoria myös oppisopimuskoulutuksella.

Politiikan työkalupakissa ei enää ole markka-ajan devalvaatio- tai kellutusmahdollisuutta. Vaan on euron kriisin tuoma epävarmuus. Se voi olla loputon suo, mutta suon yli voi rakentaa pitkospuut. Meidän on itse rakennettava uutta hyvinvointia, kuten esivanhempamme ovat tehneet. Perusturva on inhimillinen perusoikeus ja sen riittävyyden eteen on tehtävä työtä. Vihreä ryhmä ei kaihda tai pakoile vastuuta. Säästöpäätöksissä jotain on otettu pois budjettivajeen kattamiseksi ja jotain on lisätty kasvun aikaansaamiseksi. Isänmaan ihmisten ja ympäristön asia on meidän ja maapallo on yksi. Globaalia solidaarisuutta osoitamme kehitysyhteistyöllä. Nuuskamuikkusen sanoin: ”Olisi kauheata, jos maapallo särkyisi, se on niin kaunis. ”

 

 

Jaa sivu: