— Mari Kamaja

Kotipalvelut takaisin - lastensuojelun painopistettä siirrettävä ennaltaehkäisyyn

Liian moni vaikeuksissa oleva perhe saa apua ongelmiinsa liian myöhään, kun ongelmat ovat kärjistyneet ja päädytään lapsen huostaanottoon. Vihreiden puoluehallitus haluaa, että lastensuojelun ennaltaehkäisevät palvelut nostetaan kunnissa vihdoin sille tasolle, mitä lainsäädäntö kunnilta edellyttää.

- On ensiarvoisen tärkeää, että perheet saavat tukea ja keskusteluapua sekä apua arjen pyörittämiseen varhaisessa vaiheessa. Ketään ei saa jättää yksin, ja apua pitää olla saatavilla myös väliaikaisiin ja yllättäviin elämäntilanteisiin. Jo pelkästään taloudellisestakin näkökulmasta on selvää, että ongelmien ennaltaehkäisy tulee kunnille halvemmaksi kuin kärjistyneiden kriisien ratkominen tai se, että nuori syrjäytyy, sanoo Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö.

Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan lapsen etu toteutuu lastensuojelussa vaihtelevasti asuinpaikasta ja käytettävästä tukipalvelusta riippuen. Tästä eriarvoisuudesta on päästävä eroon. Kuntien pitää panostaa enemmän ennaltaehkäiseviin palveluihin.

Vihreät haluaa takaisin kotipalvelut, jotka ajettiin alas takavuosikymmeninä. Vaikka kotipalvelut ovat lakisääteisiä, vain harvat kunnat tarjoavat apua esimerkiksi sairaiden lasten hoitoon tai arjen askareisiin vanhemman sairastuttua. Myönteinen esimerkki on Helsinki, joka päätti äskettäin lisätä panostusta kotipalveluihin.

- Kotipalvelun avulla arjen haasteita voidaan helpottaa perhekohtaisesti, ilman välitöntä uhkaa huostaanoton kaltaisista toimenpiteistä. On tärkeää, että perheet saavat tukea ja apua suoraan omaan kotiinsa. Perheiden kotipalvelua, kohdennettua perhetyötä ja muita ehkäisevän työn palveluita tulisi olla tarjolla asuinpaikkakunnasta riippumatta ja mahdollisimman matalalla kynnyksellä, sanoo kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto.

Lastensuojelun keskusliiton mukaan oman kodin ulkopuolelle sijoitettuna oli vuonna 2009 noin 16 000 lasta ja avohuollon piirissä 70 700 lasta. Etenkin kiireellisten huostaanottojen määrä on ollut nousussa.

Huostaanotto on aina viimesijainen vaihtoehto. Jos perheen ongelmat ovat vakavia, ja huostaanottoa joudutaan harkitsemaan, koko perheen kanssa tulee yhdessä suunnitella, voitaisiinko perhettä tukea myös muilla tavoin.

Ehkäisevässä lastensuojelussa ei ole kyse vain sosiaalihuollon, perhetyön ja kotihoidon tekemästä työtä. Tärkeää ennaltaehkäisevää työtä tehdään laajasti myös päiväkodeissa, kouluissa, nuorisotyössä, äitiysneuvolassa ja perusterveydenhuollossa. Turvaamalla tämän kuntien tekemän työn me turvaamme samalla lasten ja nuorten tasa-arvoiset mahdollisuudet rakentaa elämäänsä ja ehkäisemme syrjäytymistä - sekä säästämme verovaroja.

Jaa sivu: