— Marja Honkonen

Mikkonen: Hallitusohjelma turvaa ELY-keskukset

Vihreiden varapuheenjohtaja Krista Mikkonen hämmästelee työ- ja elinkeinoministeriön puheita ELY-keskusten määrän vähentämisestä.

– Elinkeinoministeri Jyri Häkämiehen tulisi etsiä hallitusohjelma käsiinsä ja kerrata sitä ministeriönsä virkamiehille. Hallitusohjelmaan on selkeästi kirjattu, ettei ELY-keskusten määrään puututa: "Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) ja aluehallintovirastojen (AVI) ohjausjärjestelmää tehostetaan ja toimintaa kehitetään niiden nykyisen määrän ja rakenteen pohjalta”, Mikkonen muistuttaa.

– On käsittämätöntä, että samanaikaisesti kun ihmiset ovat entistä huolestuneempia kaivostoiminnan ja turvetuotannon vaikutuksista lähivesiensä puhtauteen, jossain suunnitellaan näiden toimintaa valvovien viranomaisten vähentämistä, Mikkonen ihmettelee.

ELY-keskusten ympäristöpuolta tulisi Mikkosen mukaan päinvastoin vahvistaa. Jo nyt lupaprosessit venyvät eikä valvonta ole aina riittävää. Suunnitelmat kaivostoiminnan lisäämisestä vaativat yhä lisää resursseja lupa- ja valvontaviranomaisille.

Mikkonen on huolissaan paikallistuntemuksen tasosta ELY-keskusten tekemissä viranomaispäätöksissä, kun henkilökuntaa on jo karsittu. Paikallistuntemus korostuu erityisesti ympäristön tilaan vaikuttavissa päätöksissä. Mikäli alueita laajennettaisiin nykyisestään, uhkana on paikallistuntemuksen huonontuminen, mikä heikentää päätöksenteon tasoa merkittävästi.

Olisi myös kohtuutonta henkilökunnan kannalta, että uusia muutoksia tehtäisiin entistenkin vielä ollessa siirtymävaiheissa.

– Tuntuu, ettei ns. normaalivaihetta ehditä koskaan elämään, vaan aina halutaan tuoda uusi rakenneuudistus entisen perään. Koskaan ei ehditä katsomaan, miten muutoksilla asetetut järkevätkin tavoitteet toteutuvat, jos ennen perustilan saavuttamista rynnätään kohta uutta uudistusta, Mikkonen muistuttaa.

Jaa sivu: