— Oras Tynkkynen

Oras Tynkkysen ryhmäpuheenvuoro liikennepoliittisesta selonteosta

Vähän aikaa sitten tutkijaryhmä varoitti, että ihmiskunta lähestyy ympäristön sietokyvyn rajoja. Nykymenolla edessä on epävakautta – pahimmassa tapauksessa romahdus.

Liikennepoliittisessa selonteossa ja valiokunnan mietinnössä tarve muuttaa suuntaa tunnustetaan. Riittäviä toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi ei kuitenkaan esitetä.

Monien arvioiden mukaan sähköautot ovat pitkällä aikavälillä tärkein tapa leikata liikenteen päästöjä. Ladattavat hybridiautot tarjoavat pitkien etäisyyksien Suomessa sillan kohti kokonaan sähköllä kulkevia autoja.

Silti selonteossa sähköautoille uhrataan vain kaksi virkettä. Perusteellisemmin käsitellään jopa sähkökaapelien vetämistä maanteiden viereen.

Eduskunta on toistuvasti vaatinut ponnekkaampia toimia sähköautojen edistämiseksi. Viime kaudella valiokunnat esittivät niiden vapauttamista käyttövoimaverosta.

Tekemistä vielä riittää. Viime vuonna Suomessa rekisteröitiin yksityishenkilöille kaksi sähköautoa. Naapurissamme Norjassa sähköauto on jo maan toiseksi eniten myyty auto, koska kannustimien ansiosta monilla tavallisillakin työssäkäyvillä perheillä on siihen varaa.

Tämän vuoden alussa Ranskassa rekisteröitiin liki 70 kertaa ja Norjassakin yli 50 kertaa niin paljon sähköautoja kuin Suomessa. Yksi Länsi-Euroopan maa sentään jää vielä Suomen taakse.

Se on Kreikka.

 

Sähköautot leikkaavat liikenteen energian kulutusta ja ilmastoa lämmittäviä päästöjä. Ne vähentävät ympäristölle ja terveydelle haitallisia lähipäästöjä sekä melua.

Mutta kyse ei ole vain ympäristöstä. Sähköautot ovat järkevä valinta myös talouden kannalta.

Viime vuonna Suomen vaihtotase oli runsaat miljardi euroa pakkasella – ensimmäistä kertaa liki 20 vuoteen. Samaan aikaan öljyä tuotiin kotimaiseen käyttöön viiden miljardin euron edestä.

Vaje uhkaa pahentua entisestään, kun öljyn hinta nousee. Tuontiöljyn korvaaminen uusiutuvalla energialla tuotetulla sähköllä parantaa vaihtotasetta kestävästi.

Suomalaisilla yrityksillä on paljon sähköauto-osaamista. Kokkolassa sijaitsee harvinainen litiumkaivos, Varkaudessa tehdään litiumakkuja ja Uudessakaupungissa valmistetaan sähköautoja.

Jos saamme polkaistua liikkeelle sähköautojen kotimarkkinat, suomalaiset yritykset voivat ponnistaa niiltä kovaa vauhtia kasvaville maailmanmarkkinoille. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan ala voi tuoda Suomeen useita tuhansia työpaikkoja. Uutta työtä löytävät toivottavasti myös monet Nokian irtisanomat osaajat.

Siksi sähköautot tulee vapauttaa väliaikaisesti auto- ja käyttövoimaveroista. Kun markkinat on saatu vauhtiin ja hinta tulee alas, verohelpotuksista voidaan luopua.

Tavoitteena tulee olla, että vuoteen 2020 mennessä Suomen teillä 100 000 autoa on vaihtanut saastuttavasta tuontiöljystä sähköön. Tämä on käytännössä sitä vihreää taloutta, jota maailman johtajat parhaillaan pohtivat huippukokouksessa Rio de Janeirossa.

 

Valiokunnan mietinnössä käsitellään kattavasti liikennepolitiikan keskeisiä teemoja.

Väylien rapistuminen uhkaa kansalaisten arjen sujuvuutta ja elinkeinoelämän edellytyksiä erityisesti haja-asutusalueilla. Siksi Vihreät tukee mietinnön lausumaa mahdollisten lisävarojen ohjaamisesta perusväylänpitoon ja turvallisuutta parantaviin hankkeisiin.

Ratikoilla ja lähijunilla voidaan kasvattaa joukkoliikenteen suosiota merkittävästi kolmella suurella kaupunkiseudulla ja muutamalla pienemmälläkin. Vihreät iloitsee valtion sitoumuksesta osallistua hankkeiden rahoitukseen. Nyt pallo on kaupungeilla: hankkeet on saatava viipymättä liikkeelle.

Vaikka Suomessa on pitkät etäisyydet, iso osa automatkoista on vain muutaman kilometrin mittaisia. Moni on valmis vaihtamaan kumipyörät omaan lihasvoimaan, kunhan kävelystä ja pyöräilystä tehdään houkuttelevampaa.

Vaikeinakin taloudellisina aikoina kuntien ja valtion kannattaa investoida kävelyyn ja pyöräilyyn. Kevyen liikenteen väylät ovat autoteitä edullisempia rakentaa ja ylläpitää. Kävely ja pyöräily myös säästävät veronmaksajien rahoja, kun päästöt vähenevät ja ihmiset pysyvät terveempinä.

Tavoitteita on asetettu, selvityksiä on laadittu. Nyt on toiminnan aika.

 

Jaa sivu: