— Mari Kamaja

Satu Haapasen ryhmäpuheenvuoro kuntauudistuskeskustelussa

Arvoisa puhemies

Hallitusohjelmassa kuntapolitiikan tavoitteeksi on asetettu laadukkaiden ja yhdenvertaisten kunnallisten palveluiden turvaaminen koko maassa. Samalla hallitus tavoittelee myös yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja kunnallisen itsehallinnon ja paikallisen demokratian vahvistamista. Tavoitteet lähenivät suuren harppauksen verran, kun hallitus pääsi sopuun kuntauudistuksen etenemisestä.

Kansalaiset eivät ole tämän päivän Suomessa tosiasiallisesti yhdenvertaisia kunnallisten palveluiden osalta. Kuntauudistusta tarvitaan väestörakenteen muuttumisen, laadukkaiden palvelujen varmistamisen ja myös ihmisten syrjäytymisen torjumisen vuoksi. Kasvavilla kaupunkiseuduilla haasteet liittyvät maankäyttöön, yhdyskuntarakenteeseen ja siihen, että kilpailu parhaista veronmaksajista johtaa alueiden eriarvoistumiseen. Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen on merkityksellistä kansalaisten hyvinvoinnille, Suomen kilpailukyvylle ja onnistuneelle ilmastopolitiikalle.

Tärkeä tekijä koko kuntauudistusprosessissa on kuntakentän ja kansalaisten kuuleminen. Kuntia kuullaan seuraavan kerran syksyllä 2012, jonka aikana kunnilla on mahdollisuus antaa palautetta muun muassa rakennelain luonnoksesta ja sote-palvelurakenneselvityksestä. Hyvä näin! Uudistus halutaan toteuttaa kuntalähtöisesti, vuorovaikutuksessa erilaisten seutujen tarpeita kuunnellen. Vihreä eduskuntaryhmä pitää tärkeänä, että hallituksen lähtökohtana tulevan kuntarakenteen muodostamiselle on alueen kokonaisedun huomioon ottaminen.

Arvoisa puhemies

Vihreä eduskuntaryhmä katsoo, että viisaasti toteutettuna kuntauudistus antaa mahdollisuuden yhdistää suuruuden ja pienuuden hyödyt. Suuruudella voidaan saavuttaa järkevämpää päätöksentekoa muun muassa kaavoituksen tai liikennejärjestelyjen suhteen. Esimerkiksi joukkoliikenteen suunnittelu helpottuu. Sosiaali- ja terveyspuolella suuremmissa yksiköissä voidaan hoitaa sekä perusterveydenhuolto että erikoissairaanhoito ja tämän myötä saavuttaa kustannussäästöjä ja parantaa palvelua erikoistumisen kautta.

Vastapainona suuruudelle tarvitaan kuitenkin myös pientä. Vihreä eduskuntaryhmä on kaikissa kuntauudistuksen vaiheissa painottanut lähidemokratiaa. Kuntauudistukseen tulee liittää mahdollisuus toimivaan lähidemokratiaan esimerkiksi kunnanosahallinnon muodossa. Eli olisi yleisiä, koko aluetta koskevia asioita hoitava kunta ja paikallisia asioita hoitava kunnanosa. Nimikkeillä ei tässä vaiheessa ole suurta merkitystä, vaan olennaista on, että molemmilla tasoilla on suorat vaalit, verot kerätään yhteiseen kassaan ja molemmilla tasoilla on itsenäinen talous. Kunnat saavat itse järjestää hallintonsa niin kuin haluavat. Riittää, että kuntalaki mahdollistaa kunnanosavaalit.

Arvoisa puhemies

Olen seurannut läheltä uuden Oulun syntymistä. Oulu ja neljä muuta kuntaa ovat tehneet monta vuotta työtä yhdistymisen eteen. Yhdistyminen uudeksi Ouluksi on vaatinut työtä, toisten kuuntelemista, eri näkökulmien yhteen tuomista, luovuutta ja valmiutta antaa periksi. Erityisesti suuremman kunnan tai keskuskunnan on syytä herkistyä pienempien toiveille ja tarpeille. Uusi kunta ei koskaan ole osiensa summa, vaan parhaimmillaan paljon enemmän: uutta luova, elinkeinoille tilaa antava ja palveluiltaan monipuolinen, tehokas ja laadukas. Tässä valossa, ihmisten hyvinvoinnin, elämisen ja onnistumisen mahdollisuuksien näkökulmasta, kuntauudistus on tarpeellinen.

 

 

Jaa sivu: