— Mari Kamaja

Soininvaara kuntauudistuksesta: Tarvitsemme kunnanosahallinnon ja kunnanosavaalit

Vihreä eduskuntaryhmä kannattaa kuntiin kaksitasoista hallintomallia, jossa yhteisesti hoidettaisiin esimerkiksi verotus, elinkeinopolitiikka, toisen asteen koulutus ja joukkoliikenne. Paikallisesti voitaisiin järjestää esimerkiksi peruskoulut, päivähoito, yksityiskohtainen kaavoitus ja kansalaistoiminta. Järkevää siis olisi yhdistää ne asiat, jotka yhteistyötä vaativat, ja antaa nykyisten kuntien tai jopa niitä pienempien yksiköiden hoitaa sen, mikä on järkevää hoitaa paikallisesti.

- Ei ole väliä, kutsutaanko ylempää tasoa seutuhallinnoksi ja lähitasoa kunnaksi vai ylempää tasoa kunnaksi ja lähitasoa kunnanosaksi. Olennaista on, että molemmilla tasoilla on suorat vaalit, verot kerätään yhteiseen kassaan ja molemmilla tasoilla on itsenäinen talous, kansanedustaja Osmo Soininvaara sanoi ryhmäpuheessaan eduskunnalle.

Valtion ei tarvitse päättää, mennäänkö kuntaliitoksissa tähän kaksitasoiseen malliin. Kunnat saavat itsehallintonsa puitteissa järjestää hallintonsa miten haluavat, kunnanosahallinto mukaan luettuna. Riittää, että kuntalaki mahdollistaa kunnanosavaltuustojen valitsemisen suorilla vaaleilla.

Soininvaara on huolissaan kaupunkiseutujen eriytymisestä. Toiset kunnat keräävät varakasta väestöä, ja toisten kuntien osaksi tulee asuttaa vähävaraisia. Se on myös heikentänyt elinkeinopolitiikkaa kuntien keskittyessä anastamaan työpaikkoja naapureiltaan sen sijaan, että pyrkisivät yksissä tuumin vahvistamaan koko alueen elinkeinoja. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus, yhdyskuntarakenteen tervehdyttäminen ja elinkeinopolitiikan tehostaminen puoltavat kuntaliitoksia kaupunkiseuduilla.

Sosiaali- ja terveystoimen luontevin paikka olisi vastuukuntamallin mukaisesti maakunnan keskuskaupungin sisällä.

- Myös haja-asutusalueella vanhat kunnat voisivat jatkaa suurkuntien sisällä pitäjinä ja huolehtia suunnilleen niistä tehtävistä, joista ne nytkin selviävät omana toimintanaan, Soininvaara hahmotteli.

 

Puhe kokonaisuudessaan verkossa

 

 

 

 

 

 

Jaa sivu: