— Mari Kamaja

Vihreä eduskuntaryhmä: Lapsille ja nuorille taattava tasa-arvoinen koulutus - rahoitusta suunnattava heikommille kouluille

Vihreä eduskuntaryhmä on huolissaan koulujen oppimistulosten erojen kasvamisesta. Suurin syy eroihin on, että eri koulujen oppilailla on erilaiset oppimisvalmiudet ja erilaiset lähtökohdat. Tämä kehitys on pysäytettävä ja heikompia kouluja on tuettava. Jokainen oppilas ansaitsee tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet - jokaisessa kaupungissa ja kaupunginosassa, kunnassa ja kunnanosassa.

Koulujen väliset erot oppimistuloksissa ovat kasvaneet nopeasti 2000-luvulla. Korkeatasoisimpien ja heikoimpien koulujen välinen ero vastaa jo 2,5 vuoden keskimääräisiä oppimistuloksia.

- Kouluissa ei ole kyse vain lapsen ja nuoren kouluvuosista vaan siitä, millaiset eväät koulu tarjoaa loppuelämän rakentamiseen. Jos haluamme oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan, sen rakentamisen tulee lähteä jo peruskoulusta, sanoo eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Satu Haapanen.

Koulujen välisissä eroissa ei niinkään ole kyse opetuksen laadusta kuin oppilaspohjasta. Kun asuinalueet eriytyvät, eriytyvät myös koulujen oppimistulokset. Vanhempien koulutustaso selittää jopa 85 prosenttia oppimistulosten vaihtelusta.

- Tämän takia on tärkeää puuttua asuinalueiden eriytymiseen ja kuntien väliseen kilpailuun. Keskeistä on kuitenkin myös se, miten koulutuspolitiikalla ja määrärahojen kohdentamisella pystytään kaventamaan oppimiseroja. Selvityshenkilöt ehdottivat äskettäin, että koulujen rahoituksessa otettaisiin huomioon koululaisten vanhempien koulutustausta. Tätä ehdotusta kannatamme lämpimästi, sanoo kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto.

Outi Alanko-Kahiluoto on tehnyt eduskunnalle keskustelualoitteen, että eduskunta kävisi syksyllä ajankohtaiskeskustelun koulutuksen tasa-arvosta.

Jaa sivu: