— Mari Kamaja

Vanhustenhoidossa tärkeää turvata arvokas vanhuus ja hyvä hoito - lain vaikutuksista tarvitaan perusteellinen arviointi

Vihreä eduskuntaryhmä keskusteli kesäkokouksessaan Oulussa syksyn budjettineuvotteluista, etenkin vanhuspalvelulaista, nuorten tilanteesta ja ympäristökysymyksistä.

Vihreät haluaa vanhuspalvelulakiin hoitajaminimin, mutta samalla on tärkeää huolehtia siitä, että vanhusten hoitoon käytettävissä olevat rahat käytetään parhaalla mahdollisella tavalla.

- Laissa tärkeää on, että se tähtää arvokkaan vanhuuden turvaamiseen jokaiselle. Julkisessa keskustelussa huomio on kiinnittynyt erityisesti hoitajaminimiin, mutta laki tuo merkittäviä parannuksia myös ennaltaehkäisevään työhön ja siihen, että vanhukset pystyvät elämään mahdollisimman pitkään hyvää elämää omassa kodissaan, sanoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Pekka Haavisto.

Vihreät haluaa, että vanhuspalvelulaista tehdään ennen budjettiriihtä perusteellinen vaikutusten arviointi. Ratkaisuja tehdessä olennaista on tietää, miten laki vaikuttaa kuntien taloustilanteeseen, kotihoidon tasoon, omaishoitajien tilanteeseen sekä yksityisen ja julkisen sektorin järjestämiin palveluihin.

- Onnellisen vanhuuden rakennusaineita ovat riittävä hoiva, kotipalvelut, sosiaaliset suhteet ja tuttu asuinympäristö. Hyvä laitoshoito on tärkeää, mutta yhtä lailla tärkeää on huolehtia siitä, ettei muista palveluista jouduta leikkaamaan, sanoi eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Johanna Karimäki.

Vanhustenhoidon hyvä järjestäminen on myös tasa-arvokysymys. Vanhustenhuollossa toimii pääsääntöisesti huonosti palkattuja naisia, ja heille on taattava inhimilliset työolot. Tiedossa on myös, että mikäli vanhustenhoito ei toimi, vastuu kaatuu omaisten - useimmiten naisten - niskaan.

Budjettiehdotuksessa myönteistä on, että nuoriin satsataan esimerkiksi laajentamalla yhteiskuntatakuuta. Eduskuntaryhmän toinen varapuheenjohtaja Satu Haapanen nosti esiin esimerkkinä Oulun nuorisotyöttömyyden haasteet ja sen, miten tärkeää hallituksen on etsiä nuorten ongelmiin toimivia ratkaisuja. Oulussa on löydetty hyviä malleja nuorten työllistämiseen.

- Oulussa on saatu erittäin hyviä kokemuksia siitä, että psykiatriset sairaanhoitajat toimivat terveysasemilla, opiskelijaterveydenhuollossa, kouluterveydenhuollossa sekä perhe- ja nuorten palveluissa. Ammattiapu on tuotu lähelle ja helposti saataville. Oulun malli voisi toimia esimerkkinä myös muulle Suomelle, Haapanen sanoi.

Vihreät haluaa budjettiin tuntuvan satsauksen homekoulujen korjaamiseen. Homekoulujen korjaaminen on sekä elvyttävää työllisyyspolitiikkaa että merkittävä parannus monen nuoren terveyteen ja työskentely-ympäristöön.

 

Jaa sivu: