— Marja Honkonen

Mikkonen Vihreässä valtuuskunnassa: Järjestö on kunnalle ketterä kumppani

Vihreiden varapuheenjohtaja Krista Mikkonen muistutti puheessaan Vihreässä valtuuskunnassa järjestöjen ja yhdistysten merkityksen kunnallisten palveluiden tuottajina.

– Nytkin vaalitenteissä on taitettu peistä siitä, onko palvelut parempi tuottaa yksityisesti vai julkisesti. Itse haluaisin nostaa keskusteluun kolmannen sektorin, Mikkonen sanoo.

Esimerkkejä kunnan ja järjestöjen yhteistoiminnasta on Mikkosen mukaan monia. Järjestöt ovat usein kuntaa ketterämpiä toimijoita ja valmiimpia kokeilemaan uutta.

– Järjestöjen vahvuus palvelujen tuottajana on niiden perustoimintatavassa: yhteisen tekemisen kulttuurissa ja uusien ideoiden kehittelyssä, hän sanoo.

Hän muistuttaa myös, että kolmannen sektorin palvelujen tuotot jäävät täysimääräisesti ympäröivän yhteisön käyttöön.

– Kolmannen sektorin kehittämistyön tulokset eivät piiloudu liikesalaisuuksiksi. Myös järjestöjen verotulot jäävät varmuudella kotimaahan – toisin kuin monen palvelumarkkinoilla toimivan ylikansallisen yrityksen. Lisäksi kannattaa muistaa, että järjestön saama mahdollinen tuotto käytetään järjestön yleishyödyllisen toiminnan vahvistamiseen, Mikkonen sanoo.

Järjestöiltä palveluita ostaessa kuntien on kuitenkin huolehdittava siitä, että palveluiden tuottamiseen on riittävästi voimavaroja. Mikkonen muistuttaa, että järjestöt tarvitsevat enemmän tukea ja opastusta kumppanuussopimuksien tekemiseen ja tarjouskilpailuihin osallistumiseen. Järjestöjen palveluita ei myöskään saa laskea pelkän vapaaehtoistyön varaan.

Silti vapaaehtoistyölle tulee antaa kunnissa sille kuuluva arvo.

– Harrastustoimintojen pyörittämisessä järjestöjen vapaaehtoistoimijat ovat korvaamattomia. Urheiluseurojen treenit, kuoroharjoitukset, partioillat ja harrastajateatterin harjoitukset eivät illasta toiseen pyörisi ilman vapaaehtoisia, Mikkonen sanoo.

– Kuntien tulee tukea yhdistyksiään tarjoamalla niiden käyttöön edullisia tiloja ja antamalla avustuksia. Järjestöavustuksena annettu euro poikii monikertaisesti hyvää. Rahan lisäksi kannustuskeinona toimii julkisen tunnustuksen antaminen. Pitää muistaa, että järjestöjen takana on oikeita ihmisiä, jotka ovat toiminnassa mukana oman työnsä ohella pelkästään auttamisen ilosta. Tätä iloa ei saa viedä heiltä pois, Mikkonen sanoi.

Puhe on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: http://www.vihreat.fi/tiedotteet/krista-mikkosen-puhe-vihreassa-valtuuskunnassa-2992012

Jaa sivu: