— Mari Kamaja

Niinistö valtuuskuntapuheessa: Lapset ja nuoret ansaitsevat sitovat mitoitukset oppilashuoltoon

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö ehdotti lauantaina, että koulujen oppilashuoltoon säädettäisiin kuntia velvoittava mitoitus. Kouluterveydenhoitajat, lääkärit, kuraattorit ja psykologit tekevät tärkeää ennaltaehkäisevää työtä, jolla pystytään puuttumaan ongelmiin jo varhaisessa vaiheessa. Vihreiden mielestä jokainen nuori ansaitsee yhtäläiset mahdollisuudet pärjätä elämässään.

- Vanhusten hyvästä hoidosta on keskusteltu paljon. Mutta yhtä lailla kuin vanhukset ansaitsevat mitoituksen laitoshoitoon, myös lapset ja nuoret ansaitsevat sitovat normit oppilashuoltoon. Nyt palvelujen saatavuus vaihtelee suuresti alueittain, mikä aiheuttaa eriarvoisuutta, Ville Niinistö sanoi.

Kouluterveydenhoitajien ja lääkärien määrästä on olemassa suositus, mutta nämä suositukset eivät täyty läheskään kaikissa kunnissa. Koulukuraattorien ja -psykologien määrästä ei tällä hetkellä ole edes olemassa suositusta. (ks. fakta tiedotteen lopussa)

- Ehdotan, että tällainen minimi säädetään niin, että 800 oppilasta kohti pitäisi olla yksi kuraattori ja 1500 oppilasta kohti yksi koulupsykologi. Terveydenhoitajien ja lääkäreiden osalta nykyiset suositukset pitää muuttaa normeiksi, Niinistö sanoi

- Peruskoulu tavoittaa koko ikäluokan. Koulun ja kouluterveydenhuollon tehtävää lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäjänä tulisikin korostaa, se on myös paras tapa edistää yhteiskunnan tasa-arvoa. Kynnys kouluterveydenhuoltoon on pidettävä matalana, sillä terkkari on usein ensimmäinen paikka, jonne lapsi tulee kertomaan ongelmistaan. Koulussa luodaan tärkeä perusta lapsen aikuisuuteen kasvamiselle, työlle ja tulevan elämän hyvinvoinnille.

Vihreiden kuntavaaliteemat ovat avoimuus, palvelut ja ympäristö.

- Avoimuus on Vihreille tärkeää, sillä uskomme, että se auttaa tekemään kunnissa aidosti parempia päätöksiä. Me haluamme päätökset pois hyvä veli -verkostoista ja kabineteista. Haluamme, että lautakuntien kokoukset ovat julkisia. Valtuustot tulisi lähettää suorana nettilähetyksenä ja tallentaa verkkoon, Niinistö sanoi.

Palveluissa Vihreät edellyttää, että apua tarvitseva saa avun aina pian ja läheltä. Moni kokee, että lääkäriin on vaikea päästä. Silloin yksityinen lääkäri houkuttaa julkista puolta enemmän. Vihreät haluaa, että julkisen terveydenhuollon palvelujen saatavuutta parannetaan poistamalla jonoja, viemällä matalan kynnyksen palveluita lähelle ihmisiä ja ohjaamalla paremmin yksityistä palveluntuotantoa. Se parantaa kustannustehokkuutta.

- On vaarallista, jos kehitys jatkaa kulkuaan siihen suuntaan, että keskiluokka siirtyy koko ajan enemmän yksityisen terveydenhuollon käyttäjäksi. Julkinen terveydenhuolto rapautuu entisestään, jos sen käyttäjiksi jäävät vain huono-osaisimmat. Toimiva julkinen terveydenhuolto on yhteiskunnan tasa-arvokysymys. Suomalaisen peruskoulun menestyksen salaisuus on kaikille sama ja tasa-arvoinen koulu. Meidän pitää tähdätä samaan myös terveydenhuollossa, Niinistö sanoi.

Ympäristö on kuntavaaleissa selvä painopiste, sillä iso osa esimerkiksi ilmastopäästöihin vaikuttavista päätöksistä tehdään kunnissa. Kaavoituksella vaikutetaan vuosikymmeniksi siihen, pääsevätkö asukkaat liikkumaan pyörällä töihin ja kävellen kauppaan, vai sijoitetaanko kaupat ja palvelut niin kauas, että autosta tulee yhä useammalle välttämättömyys.

- Kuntien valinnat esimerkiksi energiantuotannossa ja kouluruokailun järjestämisessä vaikuttavat sekä ympäristöön että talouteen. Uusiutuvan energian pientuotannon suosiminen tuo työtä lähiseudulle, ja lähiruoan painottaminen suosii oman kunnan tuottajia. Me haluamme että kunnat tekevät rohkeita sitovia päästövähennystavoitteita energiantuotantoon ja julkisiin hankintoihin, Niinistö muistutti.

 

Fakta:

Vihreät ehdottaa, että yhdellä koulukuraattorilla tulisi olla vastuullaan olisi vastuullaan enimillään 800 oppilasta ja koulupsykologilla 1500 oppilasta.

Edes suosituksia kuraattorien ja psykologien määrän suhteesta oppilasmäärään ei tällä hetkellä ole. Palvelujen tarjonta vaihtelee suuresti alueittain.

Yhtä koulupsykologia kohti on useimmissa maakunnissa noin 3000 oppilasta ja kuraattoria kohti noin 1500 oppilasta. Useissa maakunnissa kolmanneksessa kouluista ei ole koulupsykologipalveluja.

Kouluterveydenhoitajien ja lääkärien määrästä on olemassa suositukset. Yhdellä terveydenhoitajalla saisi olla vastuullaan enintään 600 oppilasta ja yhdellä lääkärillä 2 100 oppilasta.

Terveydenhoitajamitoitus saavutettiin useimmissa kunnissa kohtalaisen hyvin, mutta lääkärimitoitukseen päästiin vain hieman yli kolmanneksessa kunnista. Esimerkiksi Kanta-Hämeessä luku ylittyi räikeästi, sillä siellä tilastoitiin viime vuonna jopa yli 7 000 oppilasta yhtä kokopäiväistä koululääkäriä kohden.

 

Jaa sivu: