— Soininvaara Osmo

Soininvaara budjetista: Otetaan Ruotsista mallia työllisyysasteen nostoon

Suomella on suuri ongelma kestävyysvajeessa. Olemme varautuneet tulevaisuuteen huonommin kuin Italia. Jos jatkamme näin, joudumme tulevaisuudessa leikkaamaan menoja ja korottamaan veroja noin kymmenellä miljardilla eurolla.

- Meidän on puututtava määrätietoisesti kestävyysvajeeseen nostamalla eri keinoin työllisyysastetta. Se tarkoittaa hankalia päätöksiä, mutta ellemme pysty niistä sopimaan, budjettien tekeminen on seuraavien kymmenien vuosien aikana yhtä tuskaa ja hyvinvointivaltion alasajoa, sanoi kansanedustaja Osmo Soininvaara vihreiden ryhmäpuheessa budjetin lähetekeskustelussa.

Ruotsissa mennään työelämään nuorempina ja siirrytään eläkkeelle vanhempina ja ollaan siinä välissä enemmän töissä. Naapurimaan korkeampi työllisyys selittää sen, että Ruotsissa on varaa palkata riittävästi hoitajia vanhainkoteihin, hyvinvointiyhteiskuntaa voidaan kehittää ja uusiin haasteisiin voidaan vastata. 

Ruotsissa ollaan parempia työllistämään osatyökykyisiä. Vihreät ovat pitkään vaatineet palkan ja sosiaaliturvan parempaa yhteensovitusta, jotta saisimme osittaisen työpanoksen niiltä, jotka eivät pysty tarjoamaan sataprosenttista työpanosta.

- Suomessa on keskitytty vahtimaan, ettei vaikkapa työkyvyttömyyseläkkeellä oleva kehitysvammainen ansaitse liikaa.

Lukion päättämisen ja korkeakouluopintojen alkamisen välillä on yli kolme vuotta.

- Osa tästä johtuu asevelvollisuudesta, mutta merkittävänä syynä ovat korkeakoulujen sisäänpääsykäytännöt, jotka muistuttavat liikaa opiskelupaikan jonottamista.

Siinä missä Suomessa toinen vanhemmista jää kotiin hoitamaan lastaan, Ruotsissa valitaan osapäivätyö ja osapäivähoito.

- Suomessakin tulee pienten lasten vanhemmille kehittää osa-aikatyöstä toimiva vaihtoehto. Osa-aikatyötä tekevä pysyy työelämän kehityksessä mukana, jolloin työura jatkuu paljon vankemmalla pohjalla lasten vartuttua.

Työttömyysjaksot ovat Suomessa pitkiä osittain työttömyysturvan rakenteesta johtuen.

- Yli tuhat nuorta aikuista vuosittain joutuu elinikäiselle sairauseläkkeelle mielenterveysongelmien vuoksi. Tätä ei voi katsoa enää passiivisesti sivusta.

Kestävyysvajetta paikataan kaikkialla Euroopassa eläkeikää nostamalla. Näin tulee tehdä myös Suomessa, jotta eliniän piteneminen ei aiheuttaisi kohtuutonta maksutaakkaa työssä oleville.

 

Puhe kokonaisuudessaan verkossa:

http://www.vihreat.fi/tiedotteet/osmo-soininvaaran-ryhmapuhe-budjetin-laehtekeskustelussa

Jaa sivu: