— Marja Honkonen

Valtaa asukkaille, kyliin ja kunnanosiin

Vihreät haluaa vahvistaa kuntalaisten äänen kuulumista päätöksenteossa.

Nykyisin päätöksenteko hukkuu liian usein monimutkaisiin hallintohimmeleihin, ja kunnan- tai kaupunginvaltuustokin on monissa asioissa liian kaukana paikallisesta arjesta.

Esimerkiksi päiväkodeista, leikkipuistoista tai paikallisesta kaavoituksesta pitäisi päättää kunnanosa- tai kylätasolla. Kaupunginosan asukkaat itse ovat arkensa ja lähiympäristönsä parhaita asiantuntijoita.

Kuntauudistuksessa kuntien koko kasvaa, mikä onkin järkevää, kun päätetään isoista kokonaisuuksista, kuten maankäytöstä tai erikoissairaanhoidosta. Me tarvitsemme siis kaksi päätöksenteon tasoa.

Vaaleilla valitun päätöksentekokoneiston lisäksi lähidemokratia tarkoittaa Vihreille myös sitä, että asukkailla on mahdollisuus toteuttaa ajatuksiaan ja projektejaan ja että asukkaiden epävirallisia yhteenliittymiä kuunnellaan nykyistä herkemmällä korvalla. Ihmisillä on todellinen halu vaikuttaa, mistä kertoo viimeaikainen talkoohengen nousu sekä itsenäinen ja kantaaottava liikehdintä erilaisten tempausten muodossa.

Kansalaisten osallistumista voi vahvistaa monilla keinoilla, joita ovat esimerkiksi kansanäänestykset, osallistava budjetointi, palveluiden käyttäjien paneelit ja joukkoistaminen verkossa.

Yksi Vihreiden kolmesta kuntavaaliteemasta on avoimuus, johon lähidemokratian kehittäminen voimakkaasti liittyy. Avoin ja osallistava päätöksenteko tarkoittaa myös sitä, että kunnista kehitetään ihmisten toiveiden mukaisia: viihtyisiä, ympäristöystävällisiä ja sellaisia, että palvelut ovat lähellä.

Lue lisää:

Ville Niinistö: "Kylävaltuusto ja kaupunkiviljely, lähidemokratiaa molemmat"

Valtaa asukkaille, kyliin ja kaupunginosiin - Vihreät teesit lähidemokratiaan

Ajatuspaja Vision raportti Alamaisista Aktiivisiksi tekijöiksi.

 

Jaa sivu: