— Marja Honkonen

Vihreä valtuuskunta: Rakennetaan hyvinvointia - terveyserot, köyhyys ja kurjuuden kierre kuriin!

Vihreät haluaa vähentää huono-osaisuutta ja kasvavaa eriarvoisuutta. Hyvässä yhteiskunnassa jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet hyvään elämään. Tavoitteena on tarjota kaikille mahdollisuus laadukkaaseen koulutukseen, hyvään terveyteen ja turvalliseen toimeentuloon.

– Köyhyys ja koulutus ovat alkaneet meilläkin valitettavasti periytyä. Rikkinäisten perheiden lapset eivät saa riittävästi tukea. Tämän kehityksen haluamme pysäyttää, toteaa Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö.

Eriarvoisessa yhteiskunnassa valtava määrä potentiaalia heitetään hukkaan: Syrjäytynyt kokee arvottomuutta ja osattomuutta. Yhteiskunta kantaa kasvavat kustannukset. Tasa-arvoinen yhteiskunta on parempi kaikille – myös hyväosaisille.

– Eriarvoisuuden torjumisen lisäksi on parannettava niitä toimia, joilla autetaan ihmiset takaisin jaloilleen, toteaa työryhmän puheenjohtaja Aleksi Laine.

Vihreä valtuuskunta hyväksyi sunnuntaina 21 askelta eriarvoisuuden pysäyttämiseksi. Niistä keskeisimmät käsittelevät koulutusta, sosiaali- ja terveyspalveluita sekä tuloerojen kaventamista.

– Lapset ja nuoret ansaitsevat yhtäläiset mahdollisuudet pärjätä elämässään. Maksuttomasta koulutuksesta on pidettävä kiinni ja nuorten yhteiskuntatakuu pantava toimeen. Koulutuksen tasa-arvoa tulee parantaa. Vihreät haluaa ylläpitää hyvinvointia ennaltaehkäisevällä ja kaikki nuoret kattavalla työllä – ei vain hoitaa kasvavia ongelmia. Siksi vaadimme sitovat mitoitukset oppilashuoltoon, Ville Niinistö sanoo.

Kouluterveydenhuollon parantaminen on osa ennaltaehkäisyä, joka on kenties tärkein keino puuttua kasvaviin terveyseroihin. Nykyisin hyvätuloinen suomalainen mies elää Suomessa yli 10 vuotta pidempään kuin köyhä.

– Jokaiselle on taattava nopea pääsy hoitoon. Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistuksen tulee kaventaa terveyseroja ja tuoda tasa-arvoa palveluiden saatavuuteen, Niinistö sanoo.

Jos tuloeroja halutaan aidosti kaventaa, on sen näyttävä myös veropolitiikassa. Verotuksen progressiivisuudesta on pidettävä kiinni ja valtiontaloutta on sopeutettava oikeudenmukaisesti. Jos ympäristö- ja energiaveroja korotetaan, korotukset tulee tavalla tai toisella hyvittää pienituloisille.

– Varallisuuserot ovat kasvaneet tuloerojakin nopeammin. Siksi osinkojen verottomuuden rajaa olisi syytä edelleen tarkastella, Niinistö pohtii.

Korjaavissa toimissa tärkeimmät liittyvät päihde- ja mielenterveysongelmien hoitoon sekä lastensuojeluun. Apua on saatava mahdollisimman helposti: varhaisessa vaiheessa ja yhdeltä luukulta.

– Erityisen herkkä kohta on, kun nuori siirtyy nuorisopsykiatrian palveluista aikuisten puolelle. Silloin tarvitaan joustoa ja taitoa kuunnella, Aleksi Laine muistuttaa.

Valtuuskunnan sunnuntaina hyväksymä ohjelma löytyy osoitteesta: www.vihreat.fi/files/liitto/Eriarvoisuusohjelma2012.pdf

Jaa sivu: