— Marja Honkonen

Hyvinvointia oppilaille ja opettajille, kouluille rahaa ja tasa-arvoa

Vihreät esittelivät tänään tiistaina viisi teesiään paremman peruskoulun puolesta.

Vihreät haluaa torjua koulusäästöjä, taata kaikille laadukkaat lähikoulut, parantaa koululaisten hyvinvointia, korjata koulujen ilmapiirin ja varmistaa, että opettajat jaksavat työssään. Nämä ovat Vihreiden viisi teesiä 40-vuotiaan peruskoulun parantamiseksi.

– Peruskoulu on yksi tehokkaimmista syrjäytymistä ehkäisevistä kunnan palveluista. Se on hyvinvointivaltion lupaus siitä, että jokaisella on mahdollisuus hyvään elämään, Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö sanoo.

Niinistön mukaan Vihreät haluaa toimia kunnissa lasten ja nuorten edunvalvojina. Vihreät kuntapäättäjät ympäri Suomen sitoutuvat torjumaan säästöjä opetuksesta.

– Kouluista leikkaaminen on sama kuin leikkaisi tulevaisuudesta. 1990-luvun laman jälkiä korjataan nyt masentuneina nuorina aikuisina. Vihreät sitoutuvat turvaamaan koulujen rahoituksen, Niinistö sanoo.

Hän muistuttaa, että esimerkiksi Helsingissä vihreät ovat olleet estämässä koulusäästöjä. Vihreät kutsuu muut puolueet mukaan kouluja puolustamaan: valtuustoissa tarvitaan enemmistön tuki.

– Vantaalla taas jäimme vasemmistoliiton kanssa vastustamaan leikkauksia muun muassa kouluavustajista ja opetuksesta. Muidenkin puolueiden on korkea aika herätä siihen, että nämä säästöt tulevat myöhemmin kalliiksi, Ville Niinistö sanoo.

Myös koulujen väliseen eriarvoisuuteen ja kasvaviin oppimiseroihin on puututtava.

– Jokaisen lähikoulun pitää olla niin hyvä, että lapsensa voi sinne huoletta laittaa. Kouluille ei saa käydä kuten julkiselle perusterveydenhuollolle, joka uhkaa rapautua keskiluokan paetessa, Niinistö sanoo.

Oppilashuoltoon Vihreät ajavat sitovia mitoituksia, jotta ongelmia voidaan ennaltaehkäistä. Mitoitukset on mahdollista toteuttaa hallituksen käsittelyyn loppuvuodesta tulevassa opiskelijahuoltolaissa. Lisäksi Vihreät tekevät kunnissa töitä riittävän henkilöstön määrän turvaamiseksi.

– Summa ei ole kohtuuton, kun kyse on nuorten hyvinvoinnista. Esittämämme koulupsykologien ja kuraattorien määrän kohennus maksaisi noin yhdeksän miljoonaa.

Yhtä lailla kuin vanhukset ansaitsevat mitoituksen laitoshoitoon myös lapset ja nuoret ansaitsevat kohtuulliset oppilashuollon palvelut maan joka kolkkaan.

– Ei kannata odottaa, että ongelmat kärjistyvät ja nuori syrjäytyy. Kaikille kuuluvat ennaltaehkäisevät palvelut ovat paras tapa lisätä hyvinvointia, Ville Niinistö sanoo.

Hyvinvointiin on panostettava myös nostamalla kouluviihtyvyys huipputasolle. Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajan Pekka Haaviston mukaan tämä onnistuu antamalla oppilaille enemmän vaikutusmahdollisuuksia, opettajille lisää aikaa huomioida yksilölliset oppijat ja kouluille uusia keinoja puuttua kiusaamiseen.

– Yksi keino kiusaamisen kitkemiseen on vertaissovittelu, jota on kokeiltu 400 koulussa onnistuneesti. Koko kouluyhteisön pitää korostaa sosiaalista vastuuta ja heikoimman puolustamista. Pelkkä rangaistus ei opeta häirikölle mitään. Parhaimmillaan nämä opit kantavat aikuisikään, Haavisto sanoo.

Vihreiden viisi teesiä löytyvät osoitteesta: www.vihreat.fi/kunnallisvaalit2012/kouluteesit

Jaa sivu: