— Mari Kamaja

Niinistö ja Alanko-Kahiluoto: Työkyvyttömyyseläke ei saa estää työhön pyrkimistä tai terapiaa

Nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Viime vuosi oli hälyttävä ennätys: joka päivä jäi keskimäärin neljä nuorta työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveysongelmien takia.

Työkyvyttömyyseläke turvaa masentuneen nuoren toimeentulon, mutta samalla estää pyrkimästä takaisin yhteiskuntaan opiskelun tai työssäkäynnin avulla. Työkyvyttömyyseläke voi olla myös peruste psykoterapian epäämiselle.

Vihreiden mielestä työkyvyttömyyseläke ei saa estää terapiaan pääsemistä tai työelämään pyrkimistä. Myös 700 euron ansaintaraja tulisi poistaa.

- Sosiaaliturvan syrjäyttävät rakenteet on purettava myös työkyvyttömyyseläkkeestä. En usko, että monikaan masennuksesta kärsivä nuori hakisi työkyvyttömyyseläkettä, jos sille olisi olemassa aitona vaihtoehtona turvattu toimeentulo työn ja sosiaaliturvan yhdistämisen avulla, korostaa kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto.

Koulutuksesta ja työelämästä syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle elämänsä aikana miljoona euroa. Raskaat erityispalvelut tulevat kalliiksi, kun lasten ja nuorten hyvinvointiin ei panosteta ajoissa.

Varhaista tukea on parannettava. Peruskoulujen oppilashuolto ei tavoita riittävästi ulkopuolisuudesta, koulukiusaamisesta ja masennuksesta kärsiviä nuoria. Monissa kouluissa terveydenhoitajia, kuraattoreita ja psykologeja on alle suositusten.

Vihreiden mielestä koulukuraattorien ja -psykologien määrää on lisättävä sitovalla mitoituksella.

- Nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä paras keino on varhaiseen tukeen panostaminen. Oppilashuollossa on oltava riittävästi kuraattoreita, psykologeja, lääkäreitä ja terveydenhoitajia. 1990-luvun laman virhe oli lyhytnäköinen lasten ja nuorten palveluista säästäminen. Sitä ei saa toistaa, sanoo Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö.

Ville Niinistö ja Outi Alanko-Kahiluoto keskustelevat lauantaina Itäkeskuksessa Tallinnanaukiolla kansalaisten kanssa muun muassa nuorten syrjäytymisen ehkäisystä ja muista Vihreiden kuntavaalitavoitteista. Niinistö on paikalla kello 11.15-12 ja Alanko-Kahiluoto kello 11-11.45.

 

Vihreiden ministerien ja kansanedustajien lauantain aikataulut Helsingissä löytyvät täältä.

Jaa sivu: