— Outi Alanko-Kahiluoto

Outi Alanko-Kahiluoto ryhmäpuheessa: Terveyseroja kavennettava vahvistamalla perusterveydenhuoltoa

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ei voi jättää uudistamatta. Nykyjärjestelmän epäoikeudenmukaisuus näkyy julkisen perusterveydenhuollon kurjistumisena ja terveyserojen kasvamisena. Vihreä eduskuntaryhmä on huolissaan uudistusprosessin kangertelusta ja siitä, että uudistuksen työstäminen on vielä joiltakin osin kesken, vaikka vaalikauden puoliväli häämöttää jo.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen ja kuntauudistuksen on tuettava toisiaan, eikä kumpikaan saa haudata toista alleen. Lopputuloksen kannalta olisi parasta myös pitää kuntavaalitaktikoinnit prosessista erillään.

Vihreiden mielestä keskeiset hyvinvointipalvelut on pystyttävä tuottamaan kuntien tai sote-alueiden omin voimin.

- Yksityisillä palveluilla voidaan täydentää julkisia palveluita, mutta yksityiselle ei pidä antaa monopoliasemaa. Terveys- ja sosiaalipalveluista ei saa tulla yksityisten ylikansallisten yhtiöiden bisnestä, jossa voitot kotiutetaan veroparatiiseihin, sanoi kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto vihreän eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa.

Vihreiden mielestä on hyvä, että erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palvelut integroidaan, samoin kuin sosiaali- ja terveyspalvelut. Terveyserojen kaventaminen onnistuu parhaiten julkista perusterveydenhuoltoa vahvistamalla.

– Terveyspalveluita parannetaan parhaiten niin, että perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito järjestetään ja tuotetaan samassa organisaatiossa. Hallinnonalojen raja-aitojen purkamisella voidaan parantaa kokonaisuuden ja kustannusten hallintaa sekä hoitoketjujen toimivuutta.

Vihreät on myös tyytyväinen hallituksen linjaan siitä, että on kehitettävä uudenlaisia tapoja viedä palveluita kansalaisia lähemmäs.

- Kunnissa tarvitaan terveyskeskusten lisäksi uusia joustavia matalan kynnyksen palveluita. Isompi yksikkö ei tarkoita lähipalvelujen alasajoa, päinvastoin. Isossa yksikössä on mahdollista viedä palvelut uudella tavalla ihmisten luo. Terveyskioskeista on saatu hyviä kokemuksia Lahdessa ja Kuopiossa, jossa on tavoitettu ihmisiä, jotka eivät terveyskeskukseen muuten tulisi ja jonot terveyskeskuksissa ovat lyhentyneet. Palvelut on vietävä lähelle ihmisiä.

 

Puhe kokonaisuudessaan verkossa

 

 

 

 

Jaa sivu: