— Marja Honkonen

Puoluehallitus: Palvelut lähelle - kuntiin terveyskioskeja ja -busseja

Moni pelkää palveluiden karkaavan kauas, kun kuntia yhdistetään sekä sosiaali- ja terveyspalveluita uudistetaan. Vihreiden mielestä kaikenkokoisissa kunnissa pitää olla kattava lähipalveluiden verkko.

– Palvelut on mahdollista järjestää nykyistä tarkoituksenmukaisemmin suuremmassa kunnassa. Palvelupisteitä kuitenkin pitää olla hajautetusti lähellä ihmisiä, Vihreiden varapuheenjohtaja Timo Juurikkala sanoo.

Lähipalveluiden turvaamiseksi tarvitsemme uusia keinoja viedä palveluita ihmisten luo.

– Lahdessa ja Kuopiossa terveyskioskit on tuotu kauppakeskukseen ja Tampereella alkoi kiertää ”terveysnysse” tarjoamassa terveystietoa ja -apua. Tällaisilla joustavilla matalan kynnyksen terveyspalveluilla voidaan lisätä perusterveydenhuollon palvelutarjontaa, lyhentää terveyskeskusten jonoja ja ennaltaehkäistä väestön terveysongelmia, esittää EU-parlamentaarikko Satu Hassi.

Helposti saavutettavilla lähipalveluilla voidaan edistää terveyttä ja ehkäistä ennalta sairauksia ja niiden pahenemista. Jos kaikki saavat avun aina tarvitessaan, voidaan sairauksia löytää aiemmin ja hoitaa paremmin. Se kaventaa terveyseroja.

– Ajoissa annettu apu on viisasta myös kunnan talouden kannalta. Terveydenhuollon painopistettä on siirrettävä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja ennaltaehkäisyyn. Perusterveydenhuolto on edullisempaa, joten se helpottaa terveydenhuollon kokonaiskustannusten hallintaa. Ennaltaehkäisyllä voi kaventaa myös ihmisryhmien terveyseroja, Timo Juurikkala sanoo.

– On tärkeää, että sopivan hoidon saa sopivassa paikassa. Esimerkiksi erikoislääkärin pitäisi olla tavattavissa terveyskeskuksessa. Ihmisten tarpeet eivät seuraa hallinnollisia rajoja. Siksi vihreät haluaa purkaa hallintorajan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Pompottelu luukulta luukulle pitää lopettaa, Satu Hassi sanoo.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa vihreiden tärkeimmät tavoitteet ovat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen rajan poistaminen, riittävän suuri väestöpohja, rahoitusjärjestelmän monikanavaisuuden purkaminen sekä järjestelmän yksinkertaistaminen.

– Kuntauudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus antaa meille mahdollisuudet lisätä lähidemokratiaa ja parantaa lähipalveluita, Timo Juurikkala muistuttaa.

Jaa sivu: