— Marja Honkonen

Saavutuksia ja tavoitteita palveluissa

 

Vihreä kunta on toimivien palveluiden reilu kunta. Vihreässä kunnassa oma palveluntuotanto on turvattu, ja sitä täydennetään tarvittaessa yksityisen ja kolmannen sektorin palveluilla. Tällä sivulta voit lukea esimerkkejä palveluihin liittyvistä saavutuksistamme ja tavoitteistamme ympäri Suomen.

Saavutuksiamme

”Pyöräilijät saivat 1,3 km pitkän Baanan, joka nopeuttaa huomattavasti pyöräilyä keskustan läpi. Pyöräilyn edistämiselle saatiin ensimmäistä kertaa oma määräraha vuoden 2012 budjettiin. Lue lisää
Helsingin Vihreät

”Kulttuuripolun valaistus on toteutettu led-valoin. Led-valoihin siirrytään vähitellen kaikkialla kaupungissa katuvalaistusta uusittaessa. Lautakunta-aloite teknisessä lautakunnassa 16.12.2009.
Järvenpään Vihreät

”Sähköiseen laskutukseen siirtyminen. Valtuustoaloite 30.4.2010. Toteutuu vuoden 2012 aikana, osittain jo käytössä.”
Järvenpään Vihreät

”Ponsiesitys terveyspalveluverkkouudistuksen yhteydessä toteutettavasta julkisen liikenteen parantamisesta silmällä pitäen kuntalaisten tasavertaista pääsyä terveyspalveluiden piiriin. Ponsi hyväksyttiin yksimielisesti."
Kouvolan Vihreät

” Harjuniityn keskuskeittiön rakentamisen aikaistuminen ja rakentaminen yhdessä päiväkodin kanssa vihreiden valtuustoaloitteen ansiosta.”
Nokian Vihreät


”Pyöräteiden merkitseminen katuihin Oulun keskusta-alueella”
Oulun vaalipiirin Vihreät

”Vihreitten valtuustoryhmän aloitteesta on ryhdytty kehittämään Kankaanpään ja Parkanon rautatieaseman välille joukkoliikennettä”
Pohjois-Satakunnan Vihreät

”Inarin kirkonkylälle saatiin matonpesupaikka”
Pohjois-Lapin Vihreät

”Ihmisten vapaus valita palvelujensa tuottaja on yksi parhaista tavoista varmistaa palvelun laatu. Äetsän alueen piirinuohoojan valittaessa onnistuttiin luomaan reilu kilpailuasetelma, jossa asiakkaan ääni ratkaisi, ja pieni, laadukas ja paikallinen toimija pärjäsi suuryritykselle."
Vihreä Sastamala

”Kevytväylien laatukäytäväajattelu. Laatukäytäviä ovat väylät, jotka ovat asuinalueille vieviä pääväyliä, läpikulkureittejä sekä asemalle ja muihin keskustan tärkeisiin kohteisiin suuntautuvat yhteydet. Ne kunnostetaan aina ensin.”
Järvenpään Vihreät

”Kunnan tiiviimpi liittyminen Helsingin seudun liikenteen (HSL) joukkoliikennejärjestelmään”
Kirkkonummen Vihreät

”Joukkoliikenteen suosio ja matkamäärät ovat kasvaneet yli 2 % vuosittain. Pikaraitiotien rakentamisesta kaupunki teki päätöksen 2009, valmistelutyö on aloitettu. Ratikat voivat kulkea Turussa jo vuosikymmenen puolivälissä, jos hankkeella on riittävä kannatus jatkossakin.”
Turun Vihreä kunnallisjärjestö

”Kehä III:n Bussikaistat”
Vantaan Vihreät

”Kaupunkisuunnitelman kävelypainotteisuus ja pyöräily-ystävällisyys Iisalmen ydinkeskustan osalta -suunnitelma toteutuu täysimääräisesti seuraavan kymmenen vuoden kuluessa”
Ylä-Savon Vihreät

”Lähikouluihin on panostettu. Koulut, joissa on paljon maahanmuuttajia ja oppimisvaikeuksia saavat lisärahaa, jotta kaikki Helsingin koulut olisivat hyviä kouluja."
Helsingin Vihreät

”Peruskoulun ryhmäkokojen pienentäminen”
Hyvinkään Vihreät

”Vihreiden aloitteesta Keravalla valmistaudutaan kotisairaalatoiminnan aloittamiseen. Kotihoidon resursseja vahvistetaan vuosittain niin, että kotisairaalatoiminta alkaa vuonna 2014. Kotisairaalassa annetaan osastohoitoa vastaavaa lyhytaikaista hoitoa potilaan omassa kodissa. Asiakkaat ovat usein ikäihmisiä."
Keravan Vihreät

”Keravan kaupunki on jo useana vuonna työllistänyt keravalaisia nuoria kesätöihin ”Kesätyö kutsuu”-hankkeessa, joka sai alkunsa vihreiden ehdotuksesta. Vuonna 2012 hankkeen kautta kesätyön saa lähes neljäkymmentä 16-17-vuotiasta nuorta. Nuoret työllistyvät mm. kirjastoon, päiväkoteihin ja viheralueiden hoitoon."
Keravan Vihreät

”Tuntikehyksen korotus, joka ohjattiin koulujen ryhmäkokojen pienentämiseen ja tukiopetukseen”
Mikkelin seudun Vihreät


”Lisärahaa kouluruuan laadun parantamiseen
250 000 euroa ja 50 000 e luomuruokaan”
Vantaan Vihreät

”Etsivän nuorisotyön rahoitus 2010 - ryhmämme lisäysesitys talousarvioon ja muut puolueet yksimielisesti kannattivat esitystämme”
Ylä-Savon Vihreät

”Kuhmon julistautuminen joulu/tonttukaupungiksi”
Kainuun Vihreät

"Kulttuurin nouseminen kaupunkistrategiaan ja kaupungin vetovoimatekijäksi.”
Hyvinkään Vihreät

”Nokian kaupungin taloussuunnitelmavuosien investointilukujen muuttaminen ohjeellisista sitoviksi toteutettu siten, että vuositasolla mennään 15 miljoonan raamissa, suunnitelmakauden kokonaisinvestoinnit eivät voi nousta yli 50 miljoonan. Sitovuusvaade on esitetty vihreiden budjettipuheessa vuosina 2009 ja 2010."
Nokian Vihreät

 ”Pieksämäellä käynnistyi Pieksämäestä Reilun kaupan kaupunki –kampanja”
Pieksämäen Vihreät

 ”Olemme olleet muiden ryhmien kanssa aktiivisesti tekemässä Poriin organisaatiouudistusta, joka käynnistynee ensi vuoden alusta ja on rohkea askel kohti uutta organisaatiomuutosta. Malli on Porin oma, jollaista ei vielä ole muualla Suomessa.”
Porin Vihreät

”Turun yläkouluissa ja lukioissa tarjoillaan kasvisruokavaihtoehto muun kouluruoan rinnalla joka päivä, alakoulussa kerran viikossa.”
Turun Vihreä kunnallisjärjestö

”Taiteilijoiden työtilakysymys on vuosien jälkeen ratkaistu tyydyttävästi Pääskyvuoren kasarmin, Logomon ja Alfa-Barkerin avulla.”
Turun Vihreä kunnallisjärjestö

Tavoitteitamme

”Linja-autojen paikallisliikennevuoroja laajennetaan siten, että ne kattavat kaikki Asikkalan kylät. Vähintään yksi linja-autovuoro edestakaisin jokaisesta kylästä keskustaan”
Asikkalan Vihreät


”Haluamme eheämpää kaupunkirakennetta, jossa palvelut ovat läheltä koteja. Perille päästään kävellen, pyöräillen, lähijunalla, bussilla, ratikalla tai metrolla. Uusille asuinalueille tulee voida rakentaa autottomia kortteleita.
Helsingin Vihreät


”Uusien asuinalueiden joukkoliikennepalvelut mietitään jo kaavoitusvaiheessa. Lapsille ja nuorille organisoidaan halvemmat bussiliput”
Kouvolan Vihreät

”Peruspalvelujen turvaaminen (mm. koulut, lasten ja vanhusten sekä terveydenhoito ja kirjasto)”
Saarijärven Vihreät

”Perusterveydenhuollon ja perustason erikoissairaanhoidon yhteensovittaminen. Palvelujen säilyminen myös haja-asutusalueilla”
Mikkelin seudun Vihreät

”Kevyen liikenteen väylien kehittäminen pyöriä ja potkukelkkoja varten”
Kainuun Vihreät

”Kaupunkiradan jatkaminen Espoosta Kirkkonummelle”
Kirkkonummen Vihreät

”Kaikilla kylillä on voitava elää autotta, siksi kutsuohjattua liikennettä on kehitettävä!”
Pohjois-Satakunnan Vihreät

”Turun keskustaa kehitetään Turun vihreiden "Ihmisten keskikaupunki" -kaupunkisuunnitelman mukaisesti autottomaksi ja viihtyisäksi.”
Turun Vihreä kunnallisjärjestö

”Pikaraitiotie rakennetaan parantamaan poikittaisliikennettä pääkaupunkiseudulla, yhdistämään kaupungit Espoosta Vantaan kautta Sipooseen”

Vantaan Vihreät

”Syrjäkylien vanhusten elinolosuhteita kartoitetaan. Kartoituksen tulosten perusteella tehdään toimenpiteitä, joilla vanhukset pystyvät jatkamaan asumistaan kotona mahdollisimman pitkään”
Asikkalan Vihreät

”Päiväkotien ryhmäkokojen pienentäminen”
Hyvinkään Vihreät

“Varhainen vaikuttaminen ja ennakointi kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä”
Iin Vihreät

”Kuhmon monikulttuurisuuden edistäminen”
Kainuun Vihreät

”Kurkelan yhtenäiskoulun on valmistuttava vuoteen 2016 mennessä - samalla Keravan yhteiskoulu (Sompio) muutetaan yhtenäiskouluksi”
Keravan Vihreät

”Vanhustenhoidossa palvelutaloissa ja vuodeosastolla lisätään henkistä hyvinvointia ottamalla käyttöön mm. hoivamusiikki ja lemmikkieläinvierailut”
Kontionlahden Vihreät

”Tuntuva resurssilisäys koulupudokkaiden etsimiseen sekä ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön”
Nokian Vihreät

”Toisista välittämisen kulttuuri: lapsista ja nuorista huolehtiminen, kielimuuri alas. Vi bryr om varandra: Vi tar han om ungdoar och barn, språkbarriärer ner”
Pietarsaaren Vihreät - De gröna i Jakobstad

”Ennaltaehkäiseviin terveys- ja sosiaalipuolen toimiin panostetaan lisää. Pidetään huolta siitä, että kaikki saavat apua ja hoivaa tasa-arvoisesti varallisuudesta tai omista voimista riippumatta.”
Turun Vihreä kunnallisjärjestö

"Lapsille ja nuorille tarjotaan hyvät olosuhteet kasvaa osaaviksi ja aktiivisiksi aikuisiksi. Syrjäytymistä torjutaan ennakolta esimerkiksi tarjoamalla mielenkiintoisia ja helposti saavutettavia harrastusmahdollisuuksia."
Vihreä Sastamala

”Lähi- ja luomuruokaa on onnistuneesti pidetty esillä kuluneella valtuustokaudella, mutta tulevina neljänä vuotena kaupunki pitää saada ryhtymään konkreettisiin toimiin kauniiden puheiden lisäksi.”
Vihreä Sastamala

”Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen”
Ylä-Savon Vihreät

”Ennaltaehkäisevän perhetyön lisääminen vauvaperheille, pienten lasten perheille ja koululaisten perheille”
Ylä-Savon Vihreät

”Hyvinkään viemäriverkoston korjaamisen nopeuttaminen”
Hyvinkään Vihreät

”Uusien asuntoalueiden ja rakennusten ulkonäköön vaikuttaminen. Kaupungin tulee olla viihtyisä ja kaunis. Vanhojen rakennusten säilyttäminen. Kaikkien aikakerrosten tulee olla kaupungissa nähtävillä”
Järvenpään Vihreät

”Lähiruokaa kouluihin ja kunnan laitoksiin”
Kainuun Vihreät

 ”Haluamme lisätä luomu- ja lähiruokaa Keravan omissa toimipisteissä, esim. kouluissa, päiväkodeissa ja hoivakodeissa”
Keravan Vihreät

”Kontiolahti lisää luomun ja lähiruoan sekä reilun kaupan tuotteiden osuutta suunnitelmallisesti asettamalla tavoitteita tuleville vuosille”
Kontiolahden Vihreät

"Kaupungin hankinnoissa käytetään hankintakriteereinä eettisyyttä ja ekologisuutta ja suositaan lähiruokaa ja lähipalveluita”
Kouvolan Vihreät

”Homekoulut korjataan”
Kouvolan Vihreät

”Kulttuuritalohanke”
Kirkkonummen Vihreät

”Inarin kirkonkylälle vuokra-asuntoja”
Pohjois-Lapin Vihreät

”Talouden turvaaminen”
Saarijärven Vihreät

 

 

Jaa sivu: