— Marja Honkonen

Saavutuksia ja tavoitteita ympäristöasioissa

 

Vihreät haluavat rakentaa kuntia ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin ehdoilla. Me suojelemme luontoa ja ilmastoa muulloinkin kuin vaalien alla. Tälle sivulle on kerätty esimerkkejä ympäristöasioihin liittyvistä saavutuksistamme ja tavoitteistamme ympäri Suomea.

 

Saavutuksiamme

”Moni maaseudun asukas kannattaa vihreitä arvoja. Se on sinänsä jo voitto. Vihreiden tulisi näyttää kykynsä rakentaa kaikkia yhteiskunnan sektoreita vihreät arvot muistaen. Se koskee yhtä paljon taloutta, koulutusta, palveluita kuin terveydenhuoltoakin”
Asikkalan Vihreät

”Kaupungille tehtiin seurattava ilmasto- ja energiastrategia.”
Hyvinkään Vihreät

”Vauhditimme Kuhmon ympäristöohjelman laatimista. Perustettiin Kuhmon kansallispuisto-työryhmä."
Kainuun Vihreät

”Viheralueet ja lähiluonto ovat Keravan vihreille sydämen asia. Olemme määrätietoisesti vastustaneet vankilan pelloille rakentamista. Nykyisin on päätetty alueen säilyttämisestä perinteisenä kulttuurimaisemana. Sipoonkorven kansallispuiston suunnitteluvaiheessa Keravan kaupunki kannatti alueen laajempaa vaihtoehtoa – meidän aloitteestamme.”
Keravan Vihreät

”Muodostetaan "Keskuspuisto" kunnan keskustan ja Masalan väliselle laajalle metsäalueelle”
Kirkkonummen Vihreät

”Pohjavesien suojelu on asetettu etusijalle suhtautumisessa uraanihankkeisiin”
Kontiolahden Vihreät

Ekologisen rakentamisen ja korjausrakentamisen edistäminen (aloite)”
Kouvolan Vihreät

”Ilmastostrategian laatimisen budjettivaraus kunnan talousarviossa.”

”Osallistuminen Myllyjärven (Kvarnträsket) säilyttämiseen erämaisena ja virkistyskäytössä.”

”Lukkarinpuiston puistosuunnitelma”
Loviisan seudun Vihreät

”Mikkelin kaupunki haki rahaa METSO-ohjelman suojelualuekartoituksen tekemiseeneen. Ympäristölautakunta päätti hakea rahaa, ja kartoitus on tehty.”
Mikkelin seudun Vihreät

”Osa Oulun alueen puistoista pidetään luonnontilassa”
Oulun vaalipiirin Vihreät

”Pieksämäki liittyi Kuntaliiton ilmasto-ohjelmaan."
Pieksämäen seudun Vihreät

”Ivalon osayleiskaavapäätös mitätöitiin hallinto-oikeudessa tiettyjen rantojensuojelu- ja Natura-alueiden osalta”
Pohjois-Lapin Vihreät

”Vihreitten vaatimuksesta Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymän (PoSa) ympäristöpalveluihin on sisällytetty ympäristönsuojelu ja palkattu siitä vastaava henkilö”

”Pohjoissatakuntalaisten vihreitten ja Kankaanpään seudun luonnonystävien aktiivisen toiminnan ansiosta Alhonkeitan turpeenottolupa kumottiin Vaasan hallinto-oikeudessa”
Pohjois-Satakunnan Vihreät

”Puolueiden yhteistyöesimerkki: Esimerkiksi Saarijärven reitin suojelu turpeennoston aiheuttamia haittavaikutuksia vastaan on kaikkien puolueiden asia”
Saarijärven Vihreät

”Sastamalan kaupunki hakee Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta 87,4 hehtaarin kokonaisuudelle yksityismaiden luonnonsuojelualueen perustamista. Alue täyttää mainiosti METSO-ohjelman suojelukriteerit."

”Sastamalan kaupungin Kukkurin alueelle laatima kaava kaatui lopulta pitkän oikeusprosessin jälkeen. Näin taajaman rakentamaton ranta-alue säilytti luontoarvonsa, mutta myös kaavoituksessa saatiin tärkeä oppitunti: kaavat kannattaa heti ensimmäisellä kerralla tehdä lakia noudattaen ja sidosryhmiä kuunnellen.”
Vihreä Sastamala


”Helsingin energiapolitiikka on saatu käännettyä. Hiilen poltosta luovutaan Hanasaaren voimalaitoksessa asteittain ja korvataan se biovoimalla ja tuulivoimaloilla. Helsinki on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään 20% vuoteen 2020 mennessä."
Helsingin Vihreät

”Valtuusto hyväksyi aloitteen energiatehokkuuden parantamisesta”
Kontiolahden Vihreät

”Kontiolahti on ollut aloitteellinen biokaasun liikennekäytön kehittämisprojektien käynnistämisessä”
Kontiolahden Vihreät

”Energiaomavaraisten asuinalueiden toteuttaminen (aloite)”

Kouvolan Vihreät

”Etelä-Savon Energia Oy (ESE) säilyi kaupungin omistamana energiakonsernina. Muina vaihtoehtoina oli yhtiön myyminen tai fuusioitumien. ESE oli yli sadan vuoden ajan kunnallinen energiayhtiö”
Mikkelin seudun Vihreät

”Eduskuntavaaleissa käytiin keskustelua uusiutuvista energiamuodoista”
Pieksämäen Vihreät

”Kunnan henkilöstön virkistymismajalle rakennetaan pienikokoinen tuulivoimala”
Pohjois-Lapin Vihreät

”Porin uuden uimahallin aurinkoenergiaratkaisu. Luvatan kehittämät julkisivukeräimet ovat ensimmäisiä, jotka on suunniteltu kiinteäksi osaksi seinää. Keräinten vuosituotto voi parhaimmillaan ylittää jopa 20 000 kilowattituntia”
Porin Vihreät

”Porin kaupungin ilmasto-ohjelman tekeminen”
Porin Vihreät

"Lähiruoka-aiheiden ja reilun kaupan esiintuominen."
Loviisan seudun Vihreät

Tavoitteitamme

”Tuulivoimarakentamisen esteenä olevat rakennuslupa epäselvyydet tutkitaan. Tavoitteena sähköomavaraisia kyliä, jotka myrskyjen aiheuttamien sähkökatkosten korjaamisjärjestyksessä ovat viimeisenä vähäisten asukasmäärien vuoksi”
Asikkalan Vihreät

”Kaupungin lämmön ja sähkön hankinta ympäristöystävälliseksi”
Hyvinkään Vihreät

”Ympäristövastuullisuus kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa”
Iin Vihreät

”Tuusulanjärven kunnosta huolehtiminen. Järven rantojen tulee olla kaikkien kaupunkilaisten käytössä. Lintujen pesimisoloista on huolehdittava”
Järvenpään Vihreät

”Keravan yleiskaavassa on määriteltävä säilytettävät viheralueet, ettei niitä nakerreta jokaisen rakennusprojektin myötä. Esimerkiksi keskustan puistot tulee säilyttää”
Keravan Vihreät

”Porkkalan kansallispuiston perustaminen”
Kirkkonummen Vihreät

”Kontiolahti toteuttaa Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelmaan koottuja toimenpiteitä aktiivisesti”
Kontiolahden Vihreät

”Ympäristökysymysten esiin tuominen. Kuntaan suunnitellaan jätteenpolttolaitosta, uuden kaivoksen aloitusta ja tuulivoimalaa”
Leppävirran Vihreät

”Monipuolinen ja mitattava ilmastostrategia koko kaupungille”
Loviisan seudun Vihreät

”Vesistöjen puhtaus. Asukkaiden, asiantuntijoiden ja poliittisen päätöksenteon avulla on mahdollisuus vaikuttaa lainsäädännöllisiin muutoksiin ja Vapo Oy:n laajamittaisiin turpeennostosuunnitelmiin, esim. Aveasuo, Hutinsuo”
Mikkelin seudun Vihreät

”Viinivaaran suojeleminen pohjaveden otolle”

”Sanginjoelle kansallispuisto”
Oulun vaalipiirin Vihreät

”Biojätteen keräys kuntoon koko kunnan alueella”

”Uusiutuvien luonnonvarojen jatkojalostuksen saatava lisää työpaikkoja koko kunnan alueelle”
Pohjois-Lapin Vihreät

”Pohjavesialueita on vaalittava!”
Pohjois-Satakunnan Vihreät

”Ylä-Savon alueen vesistöjen suojelu sisältäen suot”

”Talvivaaran ympäristöhaittojen poistaminen”
Ylä-Savon Vihreät

”Vantaanjoki puhdistuu ja joelle tehdään uusia uimarantoja, onki- ja nuotiopaikkoja sekä järjestetään kanootin vuokrausta”

”Marja-Vantaan kunnianhimoisista suunnitelmista ei lipsuta, vaan siitä tehdään laadukas ekologisen rakentamisen mallialue”
Vantaan Vihreät


”Hiilijalanjäljen pienentäminen: öljylämmityksestä kaukolämpöön/maalämpöön, pyöräilyn edistäminen. Minska kålfotspår: från oljeeldning till fjärrvärme /bergvärme, stöda cyklande”
Pietarsaaren Vihreät - De gröna i Jakobstad

 

 

 

Jaa sivu: