— Marja Honkonen

Viisi vihreää teesiä paremmasta peruskoulusta


Vihreät haluaa torjua koulusäästöjä, taata kaikille laadukkaat lähikoulut, parantaa koululaisten hyvinvointia, korjata koulujen ilmapiirin ja varmistaa, että opettajat jaksavat työssään. Nämä ovat Vihreiden viisi teesiä 40-vuotiaan peruskoulun parantamiseksi.

– Peruskoulu on yksi tehokkaimmista syrjäytymistä ehkäisevistä kunnan palveluista. Se on hyvinvointivaltion lupaus siitä, että jokaisella on mahdollisuus hyvään elämään, Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö sanoo.

 

Vihreät haluaa turvata koulujen rahoituksen

Vihreät on lasten ja nuorten edunvalvoja kunnissa. Vihreät kuntapäättäjät sitoutuvat torjumaan koulusäästöjä koko maassa. Peruskoulu on hyvinvointipalvelu, josta leikkaaminen tulee kalliiksi. Se tavoittaa koko ikäluokan, luo uskoa tulevaan ja on yksi tehokkaimmista keinoista ehkäistä syrjäytymistä. Kunnan pitää panostaa kouluihin rahoitusta valtionosuuksia vastaavasti.

Vihreät haluaa taata koulujen tasa-arvon

Peruskoulun vahvuus on tasa-arvo: se antaa kaikenlaisten perheiden lapsille saman mahdollisuuden hyvään elämään. Koulujen välisen eriarvoisuuden ja oppimistulosten erojen kasvu on pysäytettävä. Jokaisen koulun on oltava niin hyvä, että vanhemmat voivat siihen lapsensa huoletta laittaa. Eroja tulee kaventaa avustuksin haastavimmissa ympäristöissä toimiville kouluille. Näin voidaan esimerkiksi pienentää ryhmäkokoja ja palkata kouluavustajia.

Vihreät haluaa, että koululaiset voivat hyvin

Yhtä lailla kuin vanhukset ansaitsevat mitoituksen laitoshoitoon, myös lapset ja nuoret ansaitsevat sitovat normit oppilashuoltoon. Ei kannata odottaa, että ongelmat kärjistyvät ja nuori syrjäytyy. Kaikille kuuluvat ennaltaehkäisevät palvelut ovat paras tapa lisätä hyvinvointia. Siksi Vihreät ehdottaa, että 800 oppilasta kohti pitäisi olla vähintään yksi kuraattori ja 1500 oppilasta kohti vähintään yksi koulupsykologi. Terveydenhoitajien ja lääkäreiden osalta nykyiset suositukset pitää muuttaa normeiksi: 600 oppilasta kohti yksi terveydenhoitaja ja koululääkärin vastuulla 2100 oppilasta. Mitoituksilla nämä palvelut saataisiin kohtuulliselle tasolle maan kaikissa kolkissa.

Henkilöstömäärää sitovat normit pitää kirjata opiskelijahuoltolakiin. Ehdottamamme koulupsykologien ja kuraattorien määrän kohennus maksaisi noin 9 miljoonaa. Vihreät tekevät kunnissa töitä oppilashuollon riittävän henkilöstön varmistamiseksi.

Vihreät haluaa korjata koulujen ilmapiirin

Vihreiden mielestä paras lääke koulujen levottomuuteen on pienet ryhmäkoot ja riittävä henkilökunta – ei kovaotteinen kuri. Pelkkä rangaistus ei opeta kiusaajalle tai häirikölle mitään. On muutettava koko kouluyhteisöä: otettava käyttöön vertaissovittelun keinot ja heikoimman puolustamista.

Kun koulussa viihtyy, oppiminen innostaa eikä koulutie katkea kesken. Kouluviihtyvyyttä voidaan parantaa Vihreiden mielestä kolmella tavalla: antamalla oppilaille mahdollisuus vaikuttaa omaan kouluympäristöönsä, kitkemällä kiusaaminen sekä eriyttämällä opetusta niin, että heikoimmatkin saavat onnistumisen kokemuksia. Opettajilla pitää olla riittävästi aikaa huomioida yksilölliset oppimistarpeet.

Vihreät haluaa pitää huolta opettajien hyvinvoinnista

Osaavat ja motivoituneet opettajat ja kouluavustajat ovat koulujemme vahvuus. Opettajien mahdollisuuksia keskittyä opettamiseen ja oman työnsä kehittämiseen on parannettava. Opetusryhmät tulee pitää pieninä, jotta he voivat tehdä työnsä hyvin. Työtä pitää tukea myös täydennyskoulutuksella: esimerkiksi kulttuurisen lukutaidon opeista on käytännön hyötyä monikulttuurisissa luokkahuoneissa.

Lue lisää >>

Jaa sivu: