— Mari Kamaja

Juurikkala valtuuskuntapuheessa: Sosiaali- ja terveysuudistuksella on kiire

"Eteenpäin kuin mummo lumessa, Guzenina-Richardson!"

Vihreiden varapuheenjohtaja Timo Juurikkala nimesi valtuuskuntapuheessaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen tämän hallituskauden tärkeimmäksi hankkeeksi. Juurikkala vaati sosiaali- ja terveysuudistuksen erottamista kuntauudistuksesta, jotta hankkeet pystytään viemään paremmin maaliin.

- On hälyttävää, että vastuuministeri takertuu lillukanvarsiin, kuten hallitusohjelman pilkunpaikkoihin ja yksityistämisen vastustukseen, eikä uudistus etene. Vaarana on, että koko uudistus jää tältä hallitukselta tekemättä. Nykymallilla emme pysty vastaamaan terveyserojen kasvuun, kustannusten nousuun ja ikääntymisen mukanaan tuomiin haasteisiin, Juurikkala varoitti.

- Haluaisin lähettää ministeri Maria Guzenina-Richardsonille terveisiä, että nyt eteenpäin kuin mummo lumessa! Hallitukselta kaivataan määrätietoisuutta ja ripeää etenemistä, Juurikkala sanoi.

Julkisen terveydenhuollon palvelukyky on jo heikentynyt. Jos keskiluokka siirtyy yhä enemmän työterveyshuollon ja yksityisen terveydenhuollon piiriin, julkinen terveydenhuolto on vaarassa. Se täytyy peruskorjata ja pelastaa, sillä se on paras tae kansalaisten yhdenvertaisuudelle ja kustannusten hallinnalle.

- Uudistuksen yhteydessä terveydenhuollon rahoitus kunnilta, valtiolta ja Kelalta on koottava yhteen. Samalla yksityisen hoidon Kela-korvauksista on luovuttava, koska ne rahat valuvat pääosin tehottomasti parempiosaisten terveydenhuollon helpottamiseen, Juurikkala sanoi.

Vihreiden näkemyksen mukaan perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja sosiaalihuolto on yhdistettävä riittävän vahvan järjestäjän vastuulle. Keskimääräisen väestöpohjan pitää olla vähintään 200 000 asukasta. Leveäharteinen järjestäjä voi vahvistaa perusterveydenhuoltoa ja tuoda uusia innovatiivisia tapoja nykyistä paremmin tarjolle. Esimerkiksi terveyskioskit ja -bussit ovat yksi mahdollisuus, jolla julkisen terveydenhuollon palveluita voidaan parantaa.

Jaa sivu: