— Satu Haapanen

Satu Haapanen ryhmäpuheessa EU:n maatalouspolitiikan uudistuksesta: Euroopalle sosiaalisesti ja ekologisesti kestävämpi maatalous

Vihreät haluaa varmistaa, ettei EU:n maatalouspolitiikalla ole kielteisiä vaikutuksia EU:n kehitysyhteistyön päämääriin. Kehitysmaiden kannalta haitallisimmaksi EU:n maatalouspolitiikan tukimuodoista on todettu vientituet. Näiden lyhytaikaistakin käyttöönottoa Suomen on järjestelmällisesti vastustettava.

- EU:n on jatkettava työtään kolmansien maiden kehityksen tukemiseksi ja kehitysyhteistyövarojen nostamiseksi 0,7 prosenttiin jäsenmaiden BKT:sta. Siksi pidämme huonona puheenjohtajamaan esitystä kehitysyhteistyövarojen leikkaamisesta 10 prosentilla, totesi kansanedustaja Satu Haapanen vihreiden ryhmäpuheenvuorossa.

Vihreät kannattaa maatalouden viherryttämistä suorien tukien viherryttämistoimenpiteillä sekä ympäristötuilla ja luonnonhaittakorvauksilla. Suomen kannalta erityiskysymys on hiilirikkaiden turvemaiden käyttö maataloudessa. Vihreät pitävät hyvänä uusien turvemaiden kyntökieltoa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, mutta ymmärtävät asian erityisen haasteellisuuden pohjois- ja itäsuomalaisten viljelijöiden kannalta.

- Pidämme hyvänä, mikäli komissio kiinnittää tukien kohdentamisessa huomiota erityisesti ympäristön kuormitusta vähentäviin seikkoihin ja tukee ravinteiden talteenottoa. Meille on myös erittäin tärkeää, että maataloustukea kohdennetaan Itämeren kannalta suotuisiin hankkeisiin, joilla vähennetään ravinteiden pääsyä vesistöihin ja mereen. Tämä on suotuisaa myös taloudellisesti.

Turhan byrokratian karsiminen säästää EU:n varoja, lisää toiminnan tuloksellisuutta ja vähentää kansalaisten rasitusta.

- Byrokratia rasittaa erityisesti maanviljelijöitä. Siksi ehdotamme, että valvonnat niiden maiden kohdalta, jotka ovat hoitaneet asiansa moitteettomasti voivat tapahtua keveämmässä muodossa kuin niiden maiden, joiden toiminnassa on vielä kehitettävää.

Puhe kokonaisuudessaan verkossa

 

 

 

 

Jaa sivu: