— Marja Honkonen

Talvivaaran ympäristökatastrofi

Talvivaaran nikkelikaivoksen taivalta Sotkamossa ovat leimanneet jatkuvat ympäristöongelmat. Toistaiseksi pahin onnettomuus tapahtui marraskuussa 2012, kun kaivoksen kipsisakka-allas alkoi vuotaa. Kipsisakka-altaassa havaittiin varoaltaisiin päätynyt vuoto myös huhtikuussa 2013.

Talvivaaran ympäristöongelmilla on kauaskantoisia seurauksia. Tällä sivustolla käydään läpi Talvivaaran katastrofin ratkaisemisen eteen tehtyjä toimia ja sitä, mitä Talvivaarasta on pyritään oppimaan.

>> Mitä Talvivaaran ongelmien ratkaisemiseksi on tehty?
>> Miten valvontaa pitää tehostaa?

>> Mitä lakeja pitää muuttaa, jotta ongelmat eivät toistu?

Vihreät jakaa suomalaisten huolen ympäristöstä ja ihmisten terveydestä – ja ajatuksen siitä, että nyt riittää.

Vihreiden mielestä Talvivaaran ympäristöongelmat tulee hoitaa niin, että ympäristölle aiheutuvat haitat jäävät niin pieniksi kuin mahdollista, eivätkä kustannukset jää veronmaksajien maksettaviksi. Yhtiön pitää kantaa vastuunsa, mutta valtion pitää varmistaa, etteivät kainuulaiset jää yksin ympäristötuhojen kanssa.

Talvivaara-yhtiö on hoitanut yhteiskunta- ja ympäristövastuunsa poikkeuksellisen huonosti. Meidän on selvitettävä kaivoksen päästöjen syyt, seuraukset ja kokonaisvaikutukset.

Selvää on jo nyt, että meidän on otettava tästä kriisistä opiksi, jotta Talvivaaran ongelmat eivät toistu missään muualla. Lisäksi on selvitettävä, mitkä ovat ympäristöongelmien hallinnolliset ja lainsäädännölliset vaikutukset.

Jaa sivu: