— Marja Honkonen

Vihreä valtuuskunta: Lisää joustoa kotihoidontukeen

Kotihoidontukijärjestelmä pitää muuttaa joustavammaksi niin, että lasta voi hoitaa kotona myös pätkissä tai osapäiväisesti. Lyhennetty työpäivä tai työviikko helpottaisi olennaisesti monen perheen arkea sekä helpottaisi pienten lasten vanhempien paluuta työmarkkinoille.

– Tällä hetkellä kotihoidontuki sulkee pois mahdollisuuden osallistua kunnalliseen päivähoitoon. Osa-aikatyön, kotihoidontuen, ja päivähoidon yhdistämisen tulee olla mahdollista ja perheille taloudellisesti kannattavaa, sanoo Vihreiden puoluesihteeri Panu Laturi.

Perheiden pitää saada valita oman tarpeensa mukaan sopivin hoitomuoto, mutta yhteiskunnan tehtävä on kannustaa perheitä siihen, että lasten kotihoito jakautuu tasaisemmin molempien vanhempien kesken. Lähtökohtana tulee olla lapsen ja perheen etu.

– Fakta on, että tällä hetkellä kotona ovat pääosin äidit. Isät käyttävät vain pienen osan vanhempainvapaista. Tämä on johtanut siihen, että naisten työurat ovat katkonaisempia ja palkka usein pienempi, sanoo puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja Johanna Sumuvuori.

Vanhempainvapaan jakaminen 6+6+6-mallin mukaan edistää vanhemmuuden tasaisempaa jakautumista ja kannustaa isiä jäämään kotiin myös vanhempainvapaan jälkeen.

– On myös harkitsemisen arvoista kiintiöidä kotihoidontukea molemmille vanhemmille, Laturi sanoo.

Lisäksi vanhemmuuden kustannukset tulee jakaa tasaisemmin työnantajien kesken. On kaikkien etu, että lapsiperheen arki jakautuu nykyistä tasaisemmin molemmille vanhemmille. Tästä hyötyvät niin lapset, vanhemmat kuin yhteiskuntakin.

Vihreä valtuuskunta kokoontuu Helsingissä 24.-25.11.

Jaa sivu: