— Marja Honkonen

Vihreiden perustulomalli

Vihreiden perustulomalli (laskelma vuodelta 2007)

Perustulokaavio (400px)

Perustulomallimme laskettiin vuonna 2007 Kelan mikrosimulaatiomallinnuksen avulla kustannusneutraaliksi ja toteuttamiskelpoiseksi malliksi siitä, miten suomalainen sosiaaliturva voitaisiin järjestää aivan uudella tavalla oikeudenmukaiseksi ja kannustavaksi. Malliin ja sen laajoihin perusteluihin voi tutustua täältä.

Mallissamme perustulo on verovapaa etuus, joka maksetaan kuukausittain jokaiselle Suomessa asuvalle Suomen kansalaiselle. Mallissa kustannusneutraali etuustaso oli 440 euroa kuukaudessa. Perustulon myötä tuloverotus muutettaisiin kaksiportaiseksi: alle 5 000 euron kuukausituloista veroa maksettaisiin 39 prosenttia ja sen ylittävistä ansioista 49 prosenttia. Käytännössä lähes kaikkien verotus kuitenkin kevenisi, koska kaikille maksettaisiin työtulojen lisäksi perustulo. Summiin sisältyy sekä valtion- että kunnallisvero. 

Koska jokaiselle maksettaisiin verovapaa perustulo, pienituloisten ja useimpien keskituloisten veroprosentti laskisi nykyisestä. Kaksiportaisen verotuksen ja perustulon yhdistelmä säilyttää oikeudenmukaisen tulonjaon kannalta tärkeän tuloverotuksen tosiasiallisen progressiivisuuden.

Esitimme myös, että eläkeläisillä perustuloon liitettäisiin 600 euron veroton vähimmäiseläke. Yli 600 euron eläkettä nauttivien osalta perustulo, kansaneläke, ansioeläke ja verotus sovitettaisiin niin, että eläkkeestä jäisi käteen yhtä paljon kuin nykyisin.

Vuonna 2007 laskettu malli oli julkisen talouden kannalta kustannusneutraali. Sen jälkeen on tehty erilaisia etuisuuskorotuksia ja veronkevennyksiä. Tämä vaikuttaa siihen, mikä veroprosentti nykyisin olisi kustannusneutraali, mutta merkittävää muutosta ei ole. Julkisen talouden tasapaino on ongelma riippumatta perustuloon siirtymisestä.

Vuonna 2011 päivitimme perustulolinjauksiamme – sekä toisaalta niitä saavutuksia, joita hallituskaudella 2007–2011 olemme saaneet aikaan. Malli rakentuu vuoden 2007 perustulomallin pohjalle – if it ain't broken, don't fix it.

Vihreä perustulomalli pähkinänkuoressa:

  • Perustuloa maksettaisiin kuukausittain jokaiselle täysi-ikäiselle Suomessa asuvalle Suomen kansalaiselle. Perustulo vastaa suuruudeltaan suurinpiirtein minietuuksien tasoa. Vuoden 2007 mallissa perustulo oli 440 euroa. Nyt kun minimietuuksia on nostettu, tulisi perustulon tason olla noin 540 euroa kuukaudessa.
  • Verotus muuttuisi kaksiportaiseksi, jossa alle 60 000 euron vuosituloansioista (5 000 € / kk) maksettaisiin 39 % veroa ja sen ylittävistä ansioista 49 % (luvut vuoden 2007 laskelman mukaan, summa sisältää valtion- ja kunnallisverotuksen). Käytännössä lähes kaikkien verotus kuitenkin kevenisi, koska kaikille maksettaisiin työtulojen lisäksi perustulo.
  • Perustulo olisi nykyistä sosiaaliturvajärjestelmää oikeudenmukaisempi tapa tasata tuloja. Useimpien ihmisten käteen jäävät ansiot eivät oleellisesti muuttuisi. Perustulosta hyötyisivät erityisesti pieni- ja keskituloiset, pätkätyötä tekevät, pienyrittäjät ja opiskelijat.
  • Nykyinen sosiaaliturva pakottaa kannustinloukkujen takia sosiaaliturvan varassa olevat joutilaisuuteen, perustulo tekee työn tekemisestä aina kannattavaa. Se parantaa myös työntekijän mahdollisuuksia vaikuttaa työnsä ehtoihin.
  • Perustulo korvaisi sellaisenaan kaikki sosiaaliturvan vähimmäisetuudet lukuun ottamatta kansaneläkettä. Toimeentulotuki ja asumistuki säilyisivät perustulon lisänä tarpeen mukaan. Lapsilisää myönnettäisiin myös 17-vuotiaille, muuten lapsilisä säilyisi nykyisellä tasolla.
  • Eläkeläisillä perustuloon liitettäisiin vähimmäiseläketurva, joka vastaisi tasoltaan nykyistä takuueläkettä. Tätä suurempia eläkkeitä nauttivien osalta perustulo sovitettaisiin kansan- ja ansioeläkkeeseen sekä verotukseen siten, että eläkkeestä jäisi käteen yhtä paljon kuin nykyisin.
  • Ansiosidonnaiset etuudet sovitettaisiin perustulojärjestelmään siten, että käteen jäävät tulot säilyvät nykyisellään.
  • Perustulo kaventaisi työn ja pääomatulojen verotuksen välistä eroa. Yksityishenkilön pääomatuloverotukseksi tulisi 32 %. Ympäristöverotusta korotetaan miljardilla eurolla. Näillä muutoksilla mahdollistetaan se, että työn todellinen verotus laskee useimmilla ihmisillä. (Veroprosentit vuoden 2007 laskelman mukaan.)
  • Perustulo on valtiolle ja kunnille kustannusneutraali. Se rahoitetaan nykyisiä tulonsiirtoja korvaamalla, verotuksen rakenteen muutoksella ja hallinnon säästöillä. Perustulo on itse asiassa nykyistä järjestelmää kustannustehokkaampi: hallinnon säästöjen ansiosta ihmisten keskimääräiset nettoansiot kasvavat. Raha kiertää vain toisella tavalla kuin nykyään, mutta tehokkaammin.
Jaa sivu: