— Marja Honkonen

Eurooppa ansaitsee avoimen ja tehokkaan keskuspankin

Vihreät haluaa muuttaa Euroopan unionin talouspoliittisen järjestelmän toimintaa ja rakenteita. Esimerkiksi Euroopan keskuspankin tehtävät tulisi määritellä uudelleen pelkkää inflaation vahtimista laajemmaksi. Keskuspankki voisi ottaa huomioon myös muita tavoitteita, kuten työllisyyden. Tällöin toiminta olisi joustavampaa myös kriiseissä, Yhdysvaltain keskuspankin tapaan.

– Jotta eurojärjestelmä olisi tulevaisuudessa kestävällä pohjalla, tulee sillä olla myös toimiva keskuspankki, toteaa Vihreiden varapuheenjohtaja Timo Juurikkala.

Hän muistuttaa, että myös keskuspankin päätöksenteon avoimuutta ja raportointia on parannettava.

Vihreiden puoluehallitus hyväksyi perjantaina puolueelle raha- ja finanssipoliittisen ohjelman. Vihreät kannattavat yhteiseurooppalaista finanssipoliittista koordinaatiota, jonka avulla kilpailukykyeroja voidaan tasata. Samalla on pidettävä huolta siitä, että kansalaisten ääni kuuluu tärkeissä talouspäätöksissä: jos jäsenmaiden parlamentit menettävät valtaansa, on europarlamentin asemaa vastaavasti vahvistettava.

Vihreät painottaa, ettei Suomi voi kuvitella toimivansa sen paremmin raha- kuin finanssipolitiikassa erillisenä saarekkeena muusta Euroopasta. Suomen talouspolitiikka on kestävällä pohjalla vain silloin, kun muukin Eurooppa on jaloillaan.

Vihreät haluaa myös puolustaa suomalaisen hyvinvointivaltion roolia finanssipolitiikassa, erityisesti taloudellisen epävarmuuden oloissa. Nykyisinä ankarina aikoina hyvinvointivaltion tuomat turvaverkot auttavat yhteiskuntaa selviytymään kriiseistä.

– Hyvinvointivaltioissa näistä hyviä esimerkkejä ovat korkea sosiaaliturva, työttömyyskorvaukset ja joustavat työmarkkinakeinot, jotka tukevat yksityistä kulutusta myös lama-aikoina. Näistä tulee pitää kiinni, linjapaperityöryhmän puheenjohtajana toiminut puoluehallituksen jäsen Jaakko Stenhäll sanoo.

Vihreät toivoo myös vankempaa tutkimuksellisesta pohjaa päätöksenteon tueksi. Esimerkiksi nykyisen hallitusohjelman toiveet “ennusteita suuremmasta kasvusta” ja toisaalta suhdanteita vahvistavat talouspoliittiset toimenpiteet ovat esimerkkejä heikosti perustellusta talouspoliittisesta ajattelusta, jollaista Vihreät haluaa tulevaisuudessa välttää.

Perjantaina 15.2. hyväksytty Vihreiden raha- ja finanssipoliittinen ohjelma löytyy täältä.

Jaa sivu: