— Mari Kamaja

Johanna Karimäen ryhmäpuhe valtioneuvoston selonteosta koskien kauppojen aukioloaikojen laajentamista

Arvoisa puhemies,

Kauppojen aukioloa sunnuntai- ja iltamyynnillä laajentanut laki tuli voimaan joulukuussa 2009. Selonteko tuo esiin joitakin seurauksia. Voidaan todeta, että kuluttajat ovat olleet tyytyväisiä, mutta kauppiasyrittäjät, erityisesti pienyrittäjät sekä kauppojen työntekijät nostavat esiin epäkohtia, joihin tulee hakea parannusta eduskuntakäsittelyssä.

Pienten kauppiasyrittäjien työhyvinvointia heikentää vapaapäivien puute. Ostoskeskuksissa sijaitsevista kaupoista 45 prosenttia eivät ole voineet pitää liikettä kiinni ainakin yhtenä päivänä viikossa. Vuokrasopimukset, ketjusopimukset tai kauppakeskusten johdon päätökset voivat evätä kauppiasyrittäjän vapaan mahdollisuuden valita aukiolonsa. Yli puolet yrittäjistä koki laajentuneen aukiolon heikentäneen omaa jaksamistaan.

Lain neljäs pykälä on tarkoitettu siihen, ettei yrittäjä olisi velvoitettu pitämään liikettä auki aina kauppakeskuksen aukiollessa. Mutta pykälää on vesitetty sivulauseessa "ellei liikkeen avoinna pitämiseen voida osoittaa olevan kauppakeskuksen kannalta välttämätöntä". Koska pykälän tarkoitus on taata pienyrittäjille ainakin yksi vapaapäivä viikossa, on pykälää muutettava velvoittavammaksi.

Liikkeen auki pitämisen vaatimus on kohtuuton, kun huomioidaan sekin, että selvä enemmistö kauppakeskusten yrittäjistä kertoi, ettei myymälän aukiolo ole sunnuntaisin kannattavaa.

Arvoisa puhemies,

Selonteon mukaan hypermarketit ja supermarketit ovat kasvattaneet markkinaosuuttaan ja pienmyymälät menettäneet sitä. Kaupan rakenteella on vaikutusta ekologisuuteen, kun lähikauppaan pääsee jalan tai pyörällä.

Lähikauppojen suosiminen on hyvää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa. Heikkopolviset vanhukset rollaattoreineen eivät voi kulkea pitkiä matkoja hakeakseen kaupasta ruokaa. Autottomat lapsiperheet joutuvat kohtuuttomaan tilanteeseen, jos ainoa ruokakauppa on kilometrien päässä sijaitseva jättimarketti. Koska uusi aukiolo on heikentänyt tilannetta, on yhdyskuntarakennetta ohjattava yhä vahvemmin kaavoituksella.

Arvoisa puhemies,

Kaupan alan työllisten määrä on kasvanut ja eniten on lisääntynyt osa-aikatyö. Osa-aikaisissa on sekä opiskelijoita että niitä, joille kokoaikatyötä ei ole tarjolla.

Palvelualojen ammattiliiton PAMin selvityksen mukaan kaupan alan henkilöstö kokee aukioloaikojen laajentumisella olleen negatiivisia vaikutuksia työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen, harrastamiseen, työn turvallisuuteen ja kulkuyhteyksiin.

Muutos toki vaikutti koko elintarvikeketjuun, joten elintarvike- ja kuljetustyöntekijät kohtaavat samoja haasteita kuin kaupan työntekijät.

Osa vastaajista kertoi, etteivät olleet saaneet vuoropäivähoitopaikkoja, kun olivat sitä tarvinneet. Toisaalta suurista kaupungeista raportoitiin, ettei vuoropäivähoidon kysyntä ollut lisääntynyt. Toki perheet ovat voineet järjestää niin, että toisen huoltajan työ on säännöllistä tai isovanhemmat voivat auttaa. Epäsäännölliset työajat vaikuttavat perheiden arkeen, on mietittävä kuka vie lapsen jalkapalloon tai milloin voi kutsua vieraita.

Tyytyväisimpiä muutokseen ovat olleet kuluttajat, erityisesti 26-45-vuotiaat. Jokapäiväinen ruoka haetaan kaupoista, joten monille laajentunut palvelu on ollut hyvä asia. Toisaalta vanhan lainkin mukaan kauppojen aukiolo oli monen mielestä riittävä.

Kysymys on myös siitä, edistämmekö materialistista elämäntapaa, jossa ei ole mitään eroa siinä, mikä viikonpäivä on, sillä aina on ostosparatiisi auki. Moni arvostaa sitä, että yksi päivä viikossa on erilainen, rauhallinen.

Selvimmin muutos on vaikuttanut alan työntekijöiden ja pienyrittäjien tilanteeseen. On etsittävä keinoja edistää työntekijöiden turvallisuutta sekä työn ja perheen yhteensovittamista. Turvattomuutta koetaan erityisesti illan viimeisinä tunteina, kun ryöstöjen ja ilkivallan uhka on suurin. Kaupan liitto ja PAM ovatkin kehittäneet verkko-opetusaineistoa asiakkaiden taholta tulevien uhkien torjumiseksi.

Osa-aikaiset pienipalkkaiset naiset hyötyisivät esimerkiksi siitä, että osa- aikaisen päivähoidon mahdollisuuksia lisätään ja sen hintaa alennetaan. Pienyrittäjille taas on annettava mahdollisuus vapaapäivään, mikä vaatii pykälämuutoksen liikeaikalakiin.

 

Jaa sivu: