— Marja Honkonen

Vihreä kirje – helmikuu 2013

Tervetuloa lukemaan helmikuun Vihreää kirjettä. Tämän kirjeen aiheena ovat puolivälitarkastelun ja kehysriihen tavoitteista tehdyn jäsenkyselyn tulokset sekä jäsenistön mahdollisuus vaikuttaa puolueen ohjelmiin.

Kirjeen muut aiheet ovat:

 Jäsenistö kannattaa perustuloa ja joustavaa työelämää

Toteutimme tammi–helmikuussa jäsenkyselyn, jossa kysyimme Vihreiden jäsenien kantoja ajankohtaisiin puolivälitarkasteluun ja kehysriiheen liittyviin kysymyksiin. Kyselyssä painotettiin pitkän aikavälin toimia ja rakenneuudistuksia.

Kyselyyn vastasi 1 151 Vihreiden jäsentä hieman yli 7 372 jäsenestä, joiden sähköpostiosoite oli kyselyn lähetyshetkellä tiedossa ja toiminnassa. Vastausprosentti oli siis 16 prosenttia. Yhdeksäntoista ”Kyllä vai ei?”-kysymyksen lisäksi kyselyssä oli yksi avoin vastauskenttä, johon saimme liki 500 ideaa, terveistä ja kannanottoa.

Selvimmin yhtä mieltä kyselyyn vastaajat olivat siitä, ettei opintoja pidä nopeuttaa lisäämällä opintotuen lainapainotteisuutta. Tähän kysymykseen peräti 68 prosenttia vastasi ”ei”. Selvän enemmistön kyllä-ääniä saivat osittaisen hoitorahan muuttaminen osa-aikatyöhön kannustavaksi, työllistämisbonuskokeilun vakinaistaminen sekä valmistuville ulkomaalaisille opiskelijoille automaattisen kolmen vuoden oleskeluluvan tarjoaminen.

Kotihoidontuen keston rajaamista kolmesta vuodesta kahteen vastusti tasan puolet vastaajista. Samoin liki puolet vastusti subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta luopumista, mutta melkein yhtä moni olisi valmis rajaamaan sen osa-aikaiseksi, jos toinen vanhemmista on kotona. Kotihoidon tuen osittaista korvamerkitsemistä toiselle vanhemmalle kannatti 46 prosenttia ja voisi harkita 36 prosenttia.

Eläkeiän alarajaa olisi valmis nostamaan 44 prosenttia vastaajista ja 37 suostuu sitä harkitsemaan, kun taas 19 prosenttia ei. Osa-aikaeläkkeen ikärajan nostoa vastusti sen sijaan 43 prosenttia vastaajista. Eniten vastaukset jakautuivat yksityisen hoidon Kela-korvausten leikkaamisen suhteen: sitä kannatti kolmannes, vastusti kolmannes ja kolmannes voisi harkita.

Tarkemmin vastauksiin voit tutustua täällä.

Avoimissa vastauksissa tärkeimmäksi rakenteelliseksi uudistustoiveeksi nousi perustulo sekä muut toimet, joilla työelämä tehtäisiin joustavammaksi. Vihreiden jäsenet haluaisivat myös poistaa kannustinloukkoja, panostaa työhyvinvointiin, helpottaa ensimmäisen työntekijän palkkausta sekä uudistaa kunnat ja maakuntahallinnon. Verotukseen liittyvistä toimista useimmin mainittiin ympäristölle haitallisten tukien poistaminen sekä ympäristöverojen korotukset.

Jäsenkyselyn tuloksia käsiteltiin Vihreän valtuuskunnan, puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän yhteisessä seminaarissa. Vihreitä tavoitteita päästää ajamaan todenteolla jo ensi viikolla, kun hallitus tarttuu puolivälitarkasteluunsa. Kehysriihen aika on maaliskuussa.

Nyt on aika jättää muutokset puolueen ohjelmiin

Vihreiden jäsenenä voit vaikuttaa poliittisiin linjoihimme myös osallistumalla puolueen ohjelmien kirjoittamiseen. Tällä hetkellä tulilla ovat uudet EU-linjaukset, jota pääset kommentoimaan Parempi EU -sivustolla. Ohjelman ensimmäinen kommenttikierros päättyy 1.3.

Keräämme kommentteja myös kulttuurimanifestiin, jonka tuorein versio löytyy osoitteesta kulttuurimanifesti.vihreat.fi

Vihreiden jäsenillä on myös mahdollisuus esittää muutoksia jo hyväksyttyihin ohjelmiin. Muutosehdotukselle tarvitaan vähintään neljä tukijaa. Muutosten jättöaika on parhaillaan käynnissa. Lisätietoa aiheesta löydät puolueen sivuilta.

Aurinkoista alkukevättä!

Vihreä kirje on vihreiden jäsenille ja puolueen toiminnasta kiinnostuneille tarkoitettu uutiskirje. Kirjeen tilaukset, peruutukset tai osoitteenmuutokset hoituvat helpoiten osoitteessa vihreat@vihreat.fi.

Jaa sivu: