— Marja Honkonen

Vihreät tukevat perustuloaloitetta

Vihreiden puoluehallitus on päättänyt, että Vihreät lähtee mukaan järjestötukijana perustuloa Suomeen haluavaan kansalaisaloitteeseen. Toimenpidealoitteen takana on puoluepoliittisesti sitoutumaton BIEN Finland – Suomen perustuloverkosto ry.

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö kannustaa myös muita poliittisia järjestöjä aloitteen tukijoiksi.

– Perustulo rohkaisee yrittäjyyteen ja luovaan työhön, ja se lisäisi ihmisten vapautta suunnitella omaa elämäänsä. Sosiaaliturvaa pitää uudistaa, jotta mahdollisimman moni voi osallistua mielekkäällä tavalla työelämään. Perusturvaa pitää vahvistaa. Sosiaaliturvan tulisi auttaa nopeasti jaloilleen, ei lannistaa. Uskon, että nämä ovat tavoitteita, jotka voi jakaa yli puoluerajojen, Niinistö sanoo.

Niinistö oli itse perustulotyöryhmän puheenjohtajana rakentamassa vihreiden perustulomallia vuonna 2007. Siinä esitettiin myös askeleita kohti perustuloa, joita vihreät ovat kahdessa hallituksessa sen jälkeen saaneet myös toteutettua.

– Takuueläke, pienten työtulojen verotuksen keventäminen ja työmarkkinatuen tarveharkinnan poistaminen ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamista on parannettu. Tällä tiellä on syytä jatkaa. Kannustinloukkuja purkava työttömän verokortti on vihreistä hyvä ratkaisu työttömien työnsaannin helpottamiseksi, Niinistö toteaa.

Vihreät iloitsee myös siitä, että suomalaiset ovat löytäneet kansalaisaloitteen välineenä nostaa tärkeitä asioita eduskunnan käsittelyyn. Esityksen aloitteen sisällyttämisestä perustuslakiin teki silloinen oikeusministeri Tuija Brax.

– Demokratian pitää 2010-luvulla tarjota enemmän kuin vain mahdollisuus äänestää vaaleissa neljän vuoden välein. Kansalaisaloite, joukkoistamiskokeilut ja lähidemokratian vahvistaminen kuntauudistuksen osana ovat esimerkkejä tavoista, joilla kansalaisten ääntä voidaan vahvistaa. Kansalaisaloitteille verkossa alustan tarjonnut Avoin ministeriö ansaitsee kiitoksen työstään suomalaisen demokratian syventämiseksi, Vihreiden varapuheenjohtaja Oras Tynkkynen sanoo.

Jaa sivu: