— Mari Kamaja

Ville Niinistö valtuuskuntapuheessa: Kestävä päätöksenteko perustuu tutkimustietoon ja julkiseen keskusteluun

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö korosti puheessaan puoluevaltuuskunnalle asiantuntijatiedon merkitystä päätöksenteossa. Päätökset ovat vankalla pohjalla, kun asiat valmistellaan huolella, käydään avointa julkista keskustelua ja otetaan huomioon tutkijoiden näkemykset.

- Vihreät ovat pitkään ajaneet kansalaisten osallistumismahdollisuuksien parantamista ja tutkimuksen parempaa hyödyntämistä. Tästä esimerkkejä ovat toteuttamamme ilmastopaneeli, joka tuo ilmastotiedettä päätöksenteon tueksi, sekä perustuslain uudistuksessa läpiviety kansalaisaloite. Haluamme, että kansalaisaloitetta kunnioitetaan myös käytännössä ja että valiokunnat valmistelevat aloitteista mietinnön eduskunnan täysistunnolle, Niinistö sanoi.

- Myös kehysriihen yritysveroratkaisun käänteistä on otettava oppia. Talousasioiden valmistelun on oltava erityisen laaja-alaista. Tutkijoiden panosta taloustiedon käyttöön voitaisiin lisätä avaamalla kaikki ministeriöiden talousdata tutkijoiden käyttöön sekä nimeämällä Ruotsin mallin mukainen huippuasiantuntijoista koostuva talouspoliittinen neuvosto, joka arvioi hallituksen talouspolitiikkaa.

Tällä hetkellä näyttää huolestuttavasti siltä, että kalastus-, metsä- ja ilmastopolitiikassa halutaan jättää huomiotta kestävä kehitys ja tutkijoiden mielipiteet ja tehdä päätöksiä pelkästään mielipiteiden tai lyhyen tähtäimen taloudellisten etujen kautta.

- Olen korostanut, että ympäristöministeriö on kestävien ratkaisujen tulevaisuusministeriö. Samaa ajattelua on saatava yli sektorirajojen. Vesiensuojelun ongelmia ei pystytä täysin ratkomaan, jollei maatalouden ympäristötukea tehosteta. Metsien monimuotoisuudella on valtavat hyödyt: ei vain eliölajeille, vaan myös ihmisten virkistyskäytölle ja esimerkiksi luontomatkailulle. Siksi metsiä ei voi kohdella vain puukuutioina metsälain uudistuksessa. Maa- ja metsätalousministeriönkin on tultava nykyaikaan, Niinistö sanoi.

Pieksämäen seudulla ja Järvi-Suomessa kalastusmatkailulle olisi erinomaiset kasvun mahdollisuudet. Järvissä on kestävät kannat kuhaa, haukea ja ahventa, jotka kiinnostavat ulkomailta saapuvia matkailijoita. Lisäksi pitäisi saada uhanalaisen järvitaimenen kannat paremmalle tolalle.

- Kalastuspolitiikka tarvitsee muutoksen, jossa pelastetaan uhanalaiset kalalajit, helpotetaan vaelluskalojen nousua ja pidetään kalakantojen kestävyys kunnossa. Kalastusmatkailun mittavat taloudelliset hyödyt ja kalojen merkitys koko vesien ekosysteemille ja Itämeren rehevöitymisen torjumiselle ovat Suomen viime vuosikymmenien kalapolitiikassa unohtuneet. Onneksi nyt julkisen keskustelun myötä liikettä oikeaan suuntaan on tapahtunut. Pidän huolen ympäristöministerinä, että kalansuojelu ja luontomatkailu etenevät, Niinistö sanoo.

Niinistö käsitteli puheessaan myös EU-parlamentin äskeistä ns. backloading-äänestystä, jolla oli tarkoitus korjata päästökauppaa.

- Meillä on tällä hetkellä ylitarjontaa päästöoikeuksista, eikä niiden halpa hinta edistä siirtymistä puhtaampaan teknologiaan. On todella harmillista, jos EU-tasolla ei pystytä tekemään näitä tarpeellisia päätöksiä. Suomen hallitus kannattaa päästökaupan kiristämistä, mutta suurin osa kokoomusmepeistä äänesti Suomen kantaa vastaan kivihiilen tupruttamisen puolesta. Hallitus jatkaa työtään sen varmistamiseksi, että vähäpäästöiset investoinnit kannattavat ja että ilmastopolitiikka etenee ilmastotieteen vaatimusten pohjalta, Niinistö sanoi.

Jaa sivu: