— Marja Honkonen

Niinistö Turussa: Työ ja hyvinvointi tarvitsevat vapun henkeä - osallisuutta ja osaamista

- Tulevaisuuden työpaikkoja vähäpäästöisistä ratkaisuista ja yritteliäisyydestä

Vihreiden puheenjohtajan Ville Niinistön mukaan työn, ylioppilaiden ja kevään juhlasta vapusta voidaan ammentaa menestystä suomalaisen työn ja hyvinvoinnin tulevaisuuteen. Niinistö muistutti vappupuheessaan, että työpaikat syntyvät nykyisin sinne, missä ihmiset viihtyvät, osallistuvat ja jossa kestävää kehitystä vaalitaan. Niinistö korosti myös sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja jokaisen ihmisen osallisuuden merkitystä kestävän yhteiskunnan rakentamisessa. Niinistö piti vappupuheensa kotikaupungissaan Turussa.

- Vappu avaa Suomen kesäkauden, jolloin eri puolilla maata ihmiset tulevat ulos kaduille ja toreille tapahtumineen, festivaaleineen ja kesäteattereineen. Suomessa on yritteliäisyyden henkeä, josta on ammennettava elinkeinoelämän monipuolistamiseen, Niinisö totesi.

- Suomessa usein väheksytään palvelusta tai luonnosta tulevia työpaikkoja, vaikka ne luovat samalla myös arjen hyvinvointia. Luonnonsuojeluun tai kansallispuistoihin laitettu euro tuo selvitysten mukaan 10 euroa taloudellista hyötyä seudun elinkeinoille. Hallituksen työ luonnonsuojeluverkon ja kansallispuistojen laajentamiseksi tukee luontomatkailua ja luonnosta saatavaa hyvinvointia, Niinistö sanoi.

Niinistön mukaan teollinen työ tarvitsee Suomessa säilyäkseen uudistumista ja rinnalleen sisältöosaamista, korkeaa teknologiaa ja palveluita. Julkinen innovaatiorahoitus on kanavoitava kotimaisiin vähäpäästöisiin ratkaisuihin ja kestävään kehitykseen työpaikkojen luomiseksi. Meriteollisuus on tästä esimerkki, sillä uusilla ympäristöteknologian ratkaisuilla ala voi kasvaa.

- Turun seudun meriteollisuudelle on suuri mahdollisuus, kun panostamme vähäpäästöisiin moottoreihin, nesteytettyyn maakaasuun ja muihin ympäristöteknologioihin. Maailman ympäristöongelmien ratkaisu ja siihen liittyvä kansainvälinen sääntely tuo Suomeen työtä. Siksi hallitus on päättänyt vahvasti tukea innovaatiorahoituksella esimerkiksi nesteytetyn maakaasun jakeluverkoston aikaansaamista, Niinistö sanoi.

Niinistö vetosi kuntapäättäjiin, että energiainvestoinneissa rahat laitetaan kannattamattoman ja ulkomaiseen osaamiseen nojaavan ydinvoiman sijaan kotimaisiin uusiutuviin energiamuotoihin. Kaikissa julkisissa hankinnoissa on edistettävä vähäpäästöisiä ja elämänlaatua parantavia ympäristöystävällisiä ratkaisuja.

- Julkisilla hankinnoilla on iso merkitys sille, miten Suomi pärjää puhtaan teknologian kehittämisessä ja viennissä. Jo nyt meillä on 30 000 työpaikkaa clean tech –sektorilla. Kunnat voivat vauhdittaa kehitystä esimerkiksi kaavoittamalla vähäpäästöisiä ja viihtyisiä puurakentamisen kaupunginosia. Resurssitehokkuus ja vihreät ratkaisut ovat koko maailman talouskasvun painopiste, Niinistö sanoi.

- Veronmaksajien rahat kannattaa laittaa kestäviin tulevaisuusratkaisuihin, myös Turussa. Turkulaisten päättäjien on syytä Kuopion tavoin toteuttaa Turku Energian vetäytyminen Fennovoiman kannattamattomasta ydinvoimahankkeesta. Uuden reaktorin hinta on yhtiön ennakkoarvioihin nähden kaksinkertainen, noin 8-9 miljardia euroa. Kansantaloudellisesti on älytöntä sijoittaa rahat kannattamattomaan ulkomaiseen teknologiaan kotimaisen puhtaan teknologian kehittämisen sijaan. Kuntien energialaitosten on sijoitettava rahansa energiatehokkaisiin ratkaisuihin ja kotimaisiin uusiutuviin, kuten biomassaan, tuuleen, aurinkoon tai jätteen monihyötylaitoksiin. Näille ratkaisuille avautuu suuret vientimarkkinat, kun yritykset pääsevät näyttämään taitonsa ensin kotimarkkinoilla, Niinistö korosti.

Jaa sivu: