— Ville Ylikahri

Anni Sinnemäen ryhmäpuheenvuoro välikysymyskeskustelussa kotihoidontuesta

Arvoisa puhemies,

Vihreä eduskuntaryhmä on johdonmukaisesti useiden vaalikausien ajan ajanut uudistuksia, jotka paranta-vat molempien vanhempien mahdollisuuksia hoitaa pientä lasta kotona. Olemme tehneet näin, koska uskomme, että lapsen ja perheen etu on läheiset suhteet molempiin vanhempiin.

Selvästi toimivin tapa kannustaa pienten lasten isiä hoitamaan lasta kotona on räätälöidä nimenomaan isälle korvamerkittyjä tukia.

Elämäntilanteita on yhtä monia kuin on perheitä. Kaikissa perheissä ei ole isää ja äitiä, joissain perheissä on kaksi äitiä. On perheitä, joissa vanhemmat ovat eronneet mutta haluavat silti kantaa vastuun lapsen hoidosta yhteistyössä ja velvollisuuksia tasan jakaen. On perheitä joissa äiti on vastuussa lapsesta yksin.

On lukematon määrä perheitä, joissa lapsen hoitoa mietitään monimutkaisessa tilanteessa, mielessä on toimeentulo, asuntolaina, työt ja se, miten niissä pysyisi mukana. Ajatellaan hoitovaihtoehtoja, etäisyyttä päiväkotiin ja päiväkotiryhmiä. Ennen kaikkea perheissä mietitään sitä, mikä on lapselle paras vaihtoehto, mihin asti tuntuu, että lasta on paras hoitaa kotona, ja mikä olisi hyvä hetki lapsen kannalta aloittaa hoito kodin ulkopuolella.

Vihreä eduskuntaryhmä katsoo, että kotihoidontukea uudistettaessa tulee ottaa huomioon erilaiset per-heet ja perheiden mahdolliset elämäntilanteet. Yksinhuoltajien ja yhteishuoltajien asema uudistuksessa tulee turvata. Samaa sukupuolta olevia vanhempia tulee kohdella tasavertaisesti. Isovanhempien mahdollisuus hoitaa lapsia tulee säilyä. Kotihoidontuki on myös mahdollistanut erilaisia joustavia tapoja hoitaa lasta ja tehdä jonkin verran töitä tai opiskella. Vihreä eduskuntaryhmä katsoo, että mahdollisuus tällaiseen joustavaan lapsen kotihoidon ja työn yhdistämiseen tulee säilyttää.

Perheiden tilanteita on lukemattomia ja mahdollisia oikeita valintoja lapsen hyvään hoitoon on aina monia. Tosiasia on silti, että yhteiskunnan tukijärjestelmä kannustaa aina johonkin. Nykyinen kotihoidontuen järjestelmä on kannustanut nimenomaan äidit jäämään kotiin. Kotihoidontuen käyttäjistä 94 prosenttia on äitejä. Tämän järjestelmä on tarkoittanut myös monelle naiselle vaikeuksia päästä takaisin työelämään lastenhoitorupeaman jälkeen. Tämä puolestaan on tarkoittanut riippuvuutta joko puolison tuloista tai yhteiskunnan tuista. Vihreä eduskuntaryhmä ottaa vakavasti kysymyksen naisten mahdollisuuksista työelämässä lastenhoidon jälkeen.

Viime viikolla tässä salissa edustaja Filatov totesi, että jos nyt loisimme tyhjästä kotihoidontuen, me emme jättäisi mahdollisuutta, jossa vain toinen vanhemmista voi käyttää tuen kokonaan. Uskon että tämä on totta. Jos nyt säätäisimme kotihoidontukea puhtaalta pöydältä, hyvin moni vaatisi varmasti, että osa tuki täytyy jakaa molempien vanhempien kesken.

Monen äidin, mutta ehkä ennen kaikkea hyvin monen isän, tosiaasiallista valintaa jäädä kotiin hoitamaan lasta estävät vanhakantaiset asenteet työelämässä. Tämän uudistuksen vaikutuksista yhden tulee olla se, että työelämässä vanhempien lakisääteiset oikeudet saada jäädä kotiin hoitamaan lastaan todella toteutuvat. Tämän asian varmistamiseksi tarvitaan aktiivista toimintaa niin poliittiselta puolelta kuin ammattiyhdistysliikkeeltä ja tasa-arvoliikkeeltä, myös miesliikkeeltä.

 

Arvoisa puhemies,

Tässä salissa on yli puoluerajojen vuosikausia vaadittu vanhemmuuden kustannusten tasaamista. Noista kustannuksista suurin osa onkin saatu tasattua, mikä on erinomainen asia. Kustannuksia voidaan ja tuleekin vielä tasata esimerkiksi sijaisten rekrytoinnin osalta. Mutta viime kädessä vanhemmuuden kustannuksia kaikkien työnantajien kesken ei voida ikinä tasata, ellei myös perhevapaita käytetä nykyistä tasaisemmin. Tämä kotihoidontuen uudistus on se suurin askel, jonka tämä eduskunta tulee ottamaan vanhemmuuden kustannusten tasaamisessa.

 

Arvoisa puhemies,

Nykyinen kotihoidontuki ei ole pakottanut ketään hoitamaan lastaan kolmevuotiaaksi asti kotona. Se on tarjonnut siihen tukea. Tuleva kotihoidontuki ei pakota ketään hoitamaan lasta kotona, mutta se tarjoaa siihen mahdollisuuden siihen asti kun lapsi täyttää kolme vuotta. Uusi järjestelmä on erilainen kuin entinen, se kannustaa erityisesti isä hoitamaan pientä lasta kotona. Ensi vuonna voimaan tuleva joustava hoitoraha helpottaa osa-aikatyön tekemistä ja lisää perheiden valinnan mahdollisuuksia osaltaan nykytilanteeseen verrattuna.

Monet ovat pohtineet sitä, onko perheillä taloudellisia mahdollisuuksia siihen, että parempipalkkainen isä jää kotiin. Lapsen saaminen usein tiukentaa perheen taloutta ainakin jonkin verran. Mutta voi hyvin olla, että monilla perheillä olisi taloudellinen mahdollisuus siihen, että isä olisi kotona jonkin aikaa, vaikkapa neljä kuukautta. Suurella osalla perheistä ei ole nytkään välttämättä taloudellisia edellytyksiä madaltaa tulotasoa vuosiksi, ja kotihoidontukea käytetäänkin useimmissa tapauksissa noin vuoden verran. Perheiden kannalta muutos ei ehkä tule olemaan niin radikaali ja yhtäkkinen kuin tässä salissa nyt tuntuu. Uudessa järjestelmässä olisi todennäköisesti tavallista, että äiti käyttää omasta osuudestaan suuremman osan ja isä lyhyemmän.

 

Arvoisa puhemies,

Jotkut ovat kritisoineet tätä uudistusta siitä, että se olisi leikkaus. Jos hallitus olisi halunnut vain leikata kotihoidontukea, eikö se silloin olisi voinut tehdä niin? Mutta se ei tehnyt.

Välikysymyksessä todetaan: ”Valinnanvaran sisältävä perhepolitiikka kunnioittaa perheiden omaa vastuuta, vahvistaa vanhemmuutta ja edistää vanhempien työssäkäyntiä.” Nykyinen järjestelmä edistää äitien jäämistä pois työstä hyvin pitkäksi aikaa, nykyinen järjestelmä ei vahvista molempien vanhempien vanhemmuutta ja valinnanvapaus on tosielämässä muodostunut hyvin kapeaksi. Vaikuttaa siltä, että uudistettu kotihoidontuki palvelee näitä keskustankin nimeämiä tavoitteita nykyjärjestelmää paremmin.

Kotihoidontuen jakaminen tasan molempien vanhempien kesken ei ole leikkaus, se on uudistus, josta lopulta saattavat eniten hyötyä lapset, joiden suhde molempiin vanhempiin lujittuu.

Ihmiset eivät kadu aikaa, jonka ovat viettäneet kotona omien lastensa kanssa. Tulevaisuudessa tähän aikaan on entistä suurempi mahdollisuus myös lapsen isällä.

 

Jaa sivu: