— Marja Honkonen

Sinnemäki ja Brax Vihreiden kaivostilaisuudessa: "Kaivosbuumille on asetettava rajat"

Nyt nähtävä kaivosbuumi koettelee kaivospolitiikkamme kestävyyttä. Riskit ovat suuret ja pahimmassa tapauksessa voimme menettää hyvin paljon ja saada hyvin vähän. Kaivosbuumille on asetettava rajat ja kaivostoiminnan on kunnioitettava pohjoisen herkkää luontoa.

– Jos emme nyt ole tiukkoina, niin kaivostoiminnan alle jäävät niin Lapin arvokkaat luontoalueemme kuin matkailun työpaikat. Nämä riskit ovat todellisia esimerkiksi Rukalla ja Sodankylässä, toteaa Vihreiden kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan jäsen Anni Sinnemäki.

Rukalla Dragon Mining kaavailee Juomasuon kaivosta lähelle suosittua matkailukeskusta ja aivan Oulangon kansallispuiston kupeeseen. Suunnitelma on säikäyttänyt alueen matkailuyrittäjät ja mm. Ruka-Kuusamon matkailuyhdistys on esittänyt, että matkailualueiden ja kansallispuistojen ympärille pitäisi luoda suojavyöhykkeet, jolla kaivostoiminta saataisiin rajattua tärkeiden matkailukohteiden ulkopuolelle.

Sodankylässä Anglo-American on hakenut malminetsintälupaa Viiankiaavan Natura-alueelle, jolla on poikkeuksellisen edustavaa suoluontoa ja erittäin monipuolinen lintulajisto.

– Katson, että minimissään hallittu kaivosstrategia pitää sisällään sen, että kaivostoimintaa ei harjoiteta arvokkailla luonnonsuojelualueilla. Olemassa olevia matkailu-alan työpaikkoja ei myöskään voi tällaisessa mittakaavassa vaarantaa. Pidän vaatimusta matkailun suojavyöhykkeistä perusteltuna, toteaa Sinnemäki.

Molemmissa tapauksissa kaivostoimintaa suunnittelee ulkomainen kaivosyhtiö. Suomessa on lähdetty siitä, että maanalaiset mineraalivarat kuuluvat maanomistajille ja myös korvaukset maksetaan maanomistajalle.

– Kaivosveroa voidaan pitää askeleena siihen suuntaan, että ymmärrämme arvokkaat luonnonvaramme kaikkien omaisuudeksi ja että erityisesti paikallisen yhteisön on myös hyödyttävä kaivostoiminnasta, esittää Brax.

– Peräänkuulutan kaivospolitiikkaan myös sukupolvinäkökulmaa. Ei ole oikein, että meidän sukupolvi hyödyntää maamme mineraalivarat muutamassa vuosikymmenessä ja jättää seuraaville siitä koituvat ympäristöongelmat. Siksi toivon kaivospolitiikkaan pidempää aikajännettä.

Talvivaarasta on otettava opiksi. On surullista, että juuri kotimainen kaivosyhtiö on se, joka on kaikista kehnoimmin hoitanut ympäristöpuolen.

– Ensimmäinen opiksi otettava asia on sen ymmärtäminen, että kaivosyritys ei hyödy siitä, että se laiminlyö ympäristönsuojelun. Tulevissa hankkeissa on paljon paremmin ymmärrettävä ympäristöön liittyvät riskit. Toinen oppi on, että valtion omistajaosuuden kasvattaminen ei sellaisenaan ole tie ympäristöongelmien ratkaisuun, toteavat Sinnemäki ja Brax.

Vihreän eduskuntaryhmän kaivostilaisuuden tallenteen voit katsoa täältä.

Jaa sivu: