— Marja Honkonen

Kutsu: Talvivaarasta ydintalveen? – Kestävä kaivostoiminta Suomessa

Miten yhdistetään ympäristön ja talouden edut kaivostoiminnassa? Onko kestävä kaivostoiminta mahdollista? Tervetuloa vihreiden Euroopan parlamentin jäsenten Tarja Cronbergin ja Satu Hassin järjestämään seminaariin Talvivaarasta ydintalveen? – Kestävä kaivostoiminta Suomessa. Seminaari järjestetään lauantaina 9.11. kello 10 alkaen Rovaniemen kaupungintalon valtuustosalissa (Hallituskatu 7, Rovaniemi).

Seminaarin ensimmäisessä osassa käsitellään uraanin uhkia ja vaaroja: riskit ympäristölle ja kansalaisille niin kaivostoiminnassa kuin ydinvoimaloissakin - sekä vaiettua uraanin, ydinenergian ja ydinaseiden yhteyttä. Seminaarin toinen osa puolestaan keskittyy kestävään kaivostoimintaan. Tarkoitus on pohtia ratkaisuja, joilla nykyinen kaivosbuumi Suomessa saataisiin muunnettua kestäväksi ja turvalliseksi kaikkia osapuolia hyödyttäväksi toiminnaksi. Seminaarin kielet ovat englanti ja suomi simultaanitulkkauksella.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Ilmoittautumisia pyydetään osoitteeseen: tarja.cronberg-office@ep.europa.eu

OHJELMA

10.00 Kahvi

10.20 Seminaarin avaus Tarja Cronberg, MEP

10.25 Cindy Vestergaard Tutkija, Danish institute for international Studies

10.45 I osa: Uraanikaivoksista ydinaseisiin

Moderaattori: Tarja Cronberg

Kati Juva, Lääkärien sosiaalinen vastuu

  • Uraanin, ydinonnettomuuksien ja ydinaseiden humanitaariset vaikutukset

Cindy Vestergaard, Tutkija, Danish Institute for International Studies

  • Uraanikierto ja uraanin kauppaan liittyvät riskit

Jari Natunen, Kaivosliikkeiden ympäristöasiantuntija, Biokemisti, FT

  • Uraani ja muut haitta-aineet kaivospäästöissä

Janne Kumpulainen, Suomen Luonnonsuojeluliitto Kainuu

  • Uraanin louhinta Suomessa - mikä meni pieleen Talvivaarassa?

Mika Flöjt, Tutkija, Arktinen keskus

  • Uraanin louhinnan arktisen ulottuvuuden erityishaasteet

12:45 Lounastauko

13.45 II osa: Kaivosbuumi vai sosiaalisesti kestävä kaivosyhduskunta

Moderaattori: Satu Hassi

Jonas Eriksson kansanedustaja, Miljöpartiet Ruotsi

  • Saamelaisten oikeudet laidunmaihin ja kaivosteollisuuden uudet valtaukset

Satu Haapanen, kansanedustaja

  • Mitä yhteiskunnan tulisi edellyttää kaivosyhtiöiltä?

Joanna Kuntonen-Van't Riet, Northland Mines Oy

  • Kaivostoiminnan sosiaalinen kestävyys

15.45 Yhteenveto: Satu Hassi, MEP

Puhujien esittelyt

Jaa sivu: