— Marja Honkonen

Vihreille aluepoliittinen ohjelma - tavoitteena elinvoimaiset alueet, työtä ja toimivat palvelut

Vihreiden tavoitteena on, että Suomen eri alueet ovat jatkossakin elinvoimaisia ja pystyvät tarjoamaan asukkailleen työtä ja toimivat peruspalvelut.

– Vihreä alueiden politiikka pohjautuu alueiden omaan osaamiseen, vahvuuksiin ja niiden kehittämiseen. Haluamme turvata hyvinvoinnin koko maassa. Meidän pitää tunnistaa alueiden erilaisuus ja lisätä ihmisten osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia, Vihreiden varapuheenjohtaja Krista Mikkonen sanoo.

Vihreä valtuuskunta hyväksyi sunnuntaina puolueelle uuden Hyvinvointia koko Suomeen: Vihreä alueiden politiikka -ohjelman. Mikkonen toimi ohjelmaa valmistelleen työryhmän puheenjohtajana.

Etenkin teollisuuspaikkakuntien elinkeinorakenne on murroksessa. Mikkosen mukaan huoleen työpaikoista ja toimeentulosta pitää vastata uudenlaisella teollisuus-, yritys- ja työllisyyspolitiikalla. Vanhaan teollisuuteen täytyy tuoda uusia, puhtaan teknlogian ratkaisuja. Rakennemuutoksen kohdanneilla paikkakunnilla tulee järjestää muunto- ja täydennyskoulutus sekä tukea työttömäksi jääneiden omaehtoista koulutusta lähiseudun oppilaitoksissa.

– Suomen menestyminen pohjautuu korkeaan osaamiseen. Sitä on vahvistettava jatkuvasti, että pysymme mukana kehityksen eturintamassa. Esimerkiksi cleantech on ala, jolla on kysyntää kansainvälisesti ja laajat vientimahdollisuudet, Mikkonen sanoo.

Mikkonen muistuttaa, että pohjoisten alueiden merkityksen kasvu globaalisti luo mahdollisuuksia myös Suomelle.

– Tarvitsemme taitoa sovittaa yhteen ympäristön reunaehdot ja arktiset liiketoimintamahdollisuudet sosiaalisesti kestävällä tavalla ja kansainvälistä yhteistyötä hyödyntäen. Tarvitsemme osaamista arktisten muutosten ymmärtämiseen, niihin sopeutumiseen sekä niiden hyödyntämiseen, hän sanoo.

– Öljynporausta arktisella alueella ei kuitenkaan pidä hyväksyä.

Erityisosaamista ja korkeaa teknologiaa tarvitaan Mikkosen mukaan siihenkin, että kaivosteollisuus saadaan Suomessa vastuulliselle ja ympäristökunnioittavalle raiteelle.

Uusia mahdollisuuksia pitää etsiä myös Venäjän suunnalta. Rajan avautuminen on tuonut ostovoimaa koko maahan ja erityisesti Itä-Suomeen. Suomi voi tarjota vakaan ja turvallisen yritysympäristön niin venäläisille yritykselle kuin näiden alihankkijoille sekä rajan pinnalla toimiville suomalaisille yrityksille.

– Kannatamme viisumivapautta sekä venäjän kielen opiskelun lisäämistä, jotta Venäjän tarjomaa potentiaalia voidaan hyödyntää paremmin. Junayhteyksiä Venäjälle pitää parantaa, Mikkonen sanoo.

Ohjelmassa muistutetaan, että koulutus on keskeinen keino alueiden elinvoiman ylläpitoon. Joka maakunnassa on säilytettävä ammattikorkeakoulu, ja esimerkiksi lääkäri- ja opettajakoulutusta on oltava eri puolella maata. Elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia, kuten muunto- ja täydennyskoulutusta, pitää olla tarjolla eri puolilla maaata.

Jaa sivu: