— Mari Kamaja

Anni Sinnemäen ryhmäpuhe Suomen osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Keski-Afrikan tasavallassa

Vihreät kannattavat Suomen osallistumista kriisinhallintaoperaatioon Keski-Afrikan tasavallassa. Tärkein syy tälle on, että operaatiolla on onnistuessaan mahdollisuus vaikuttaa siihen, että iso joukko ihmishenkiä pelastuu. Väkivallan eskaloituminen ja humanitaarisen kriisin paheneminen entisestään ovat tällä hetkellä Keski-Afrikan tasavallassa todellisuutta. Ihmisiä kuolee väkivaltaisuuksissa ja pakenee kodeistaan päivittäin. Viiden miljoonan väestöstä melkein viidennes on lähtenyt kodeistaan. Viime vuoden lopulla ja tämän vuoden alussa väkivalta on raporttien mukaan vain kiihtynyt. Keski-Afrikan tasavalta on hauras valtio, jossa ilman valtiorakenteiden heikkenemistäkin on eletty tilanteessa, jossa lapsikuolleisuus on yksi maailman korkeimpia ja elinajanodote vain vähän yli 50 vuotta.

Euroopan unionilla on käytössään laaja kirjo toimenpiteitä humanitaarisesta avusta pitkäjänteiseen kehitysyhteistyöhön, kauppapolitiikkaan ja kriisinhallintaan. EU on tottuneempi toimimaan kehitysyhteistyön ja kauppapolitiikan kentällä kuin sotilaallisessa kriisinhallinnassa mutta joskus maailmassa on tilanteita, joissa myös sotilaallista kriisinhallintaa tarvitaan.

Suomi on tähän mennessä antanut Keski-Afrikan tasavallan humanitaarisen kriisin hoitamiseen hieman alle 3 miljoonaa euroa. Olemme antaneet apua yhdessä muiden EU-maiden kanssa. Suomalaisista järjestöistä maassa ovat toimineet Punainen risti ja Kirkon ulkomaanapu.

Vihreät ovat aina korostaneet sotilaallisen kriisinhallinnan ja siviilikriisinhallinnan ja kehitysyhteistyön saumatonta yhteistyötä.

Suomen kannattaa osallistua EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan rakentamiseen konkreettisesti. Jäsenyys Euroopan unionissa on tärkein turvallisuuspoliittinen valintamme. Unionin ulko- ja turvallisuuspoliittisen ulottuvuuden vahvistaminen vahvistaa unionin toimintaa ja parhaassa tapauksessa vakauttaa maailmaa kaukana rajojemme ulkopuolella.

Vihreät katsovat, että kansainvälisissä operaatioissa yhdessä muiden joukkojen kanssa toimiminen ei ole pois kyvystä puolustaa Suomea: kansainvälisestä toiminnasta saatu kokemus ja osaaminen kehittävät myös osaamistamme mahdollisessa omaa maatamme koskevassa kriisissä. Kansainvälisessä operaatiossa saatu johtajakokemus opettaa usein enemmän kuin koulutus Suomessa.

Suomen osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan on vähentynyt voimakkaasti 2000-luvun alkupuolelta. Vuonna 2012 suomalaisia oli maailmalla sotilaallisen kriisinhallinnan tehtävissä hieman alle 400 henkilöä. Toisaalta ne operaatiot, joissa suomalaiset ovat olleet viime vuosina, ovat olleet vaativia ja hintavia, erityisesti Afganistanin operaatio. Operaatio Keski-Afrikan tasavallassa on myös kustannuksiltaan kallis. Tässä taloudellisessa tilanteessa vihreät pitävät myönteisenä sitä, että operaatioon voidaan toteuttaa olemassa olevilla määrärahoilla.

Keski-Afrikan tasavallassa operaatiolla on YK:n mandaatti ja EU:n operaatio toimii läheisessä yhteistyössä Afrikan unionin operaation kanssa.

Vihreät pitävät hyvänä sitä, että Suomi jatkaa pitkää historiaansa rauhanturvaajana ja että toimimme nimenomaan operaatioissa, joilla on YK:n valtuutus.

Valtiotalouden tarkastusvirasto julkaisi viime vuoden lopulla raportin, jossa kiinnitettiin kriittistä huomiota siihen, että sotilaallisten kriisinhallintaoperaatioiden tavoitteet ja tavoitteiden toteuttaminen kuvataan eduskunnalle ja kansalaisille puutteellisesti. Pidämme tärkeänä, että tämän operaation osalta eduskuntaa informoidaan kattavasti siitä, saavutetaanko operaatiolle keski-Afrikan tasavallassa operaatiolle asetetut tavoitteet.

Olemme ylpeitä siitä, että vihreä kehitysministeri Pekka Haavisto valittiin 17. tammikuuta hauraiden valtioiden kehitystä edistävän kansainvälisen foorumin puheenjohtajaksi. Konflikteista ja epävakaudesta kärsiviin maihin keskittyvä International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding (IDPS) on elin, joka tuo yhteen hauraat valtiot, kansainväliset avunantajat ja kansalaisyhteiskunnan. Ministeri Haavisto jakaa puheenjohtajuuden Itä-Timorin valtiovarainministerin Emilia Piresin kanssa.

”Hauraissa valtioissa myös kansalaisyhteiskunnan toiminta voi olla hyvin vaikeaa, jopa lamautunutta. Naisten asemaan, koulutukseen ja demokratian peruspilareihin on kiinnitettävä huomiota. Vähemmistöryhmien kohtelu - esimerkiksi vammaisten tilanne - saattaa olla hyvin huonoa. Kansainvälisen yhteisön on tuettava myös kansalaisoikeuksien toteutumista”, Haavisto totesi puheenjohtajanimityksen yhteydessä. Tämä kaikki pätee hyvin Keski-Afrikan kohdalla.

Vihreät muistuttavat tässä yhteydessä YK:n päätöslauselmasta 1325 Naiset, rauha ja turvallisuus, jonka tavoitteena on sekä suojella naisia ja tyttöjä konflikteissa ja kriiseissä että varmistaa se, että naiset ja tytöt ovat mukana ratkomassa kriisejä ja konflikteja. Keski-Afrikan tasavallan väliaikainen presidentti on tällä hetkellä nainen, jonka vastuulla on paljon.

Keski-Afrikan tasavalta on kaukana meistä, siellä ei ole sukulaisiamme tai tuttaviamme, hyvin harva suomalainen on ylipäätään koskaan käynyt tuossa valtiossa, jonka historia itsenäisenä valtiona on ollut täynnä epädemokraattisuutta, hapuilevaa taloudellista kehitystä ja myös väkivaltaa. Nyt meillä on kuitenkin mahdollisuus yhdessä Afrikan unionin maiden ja muiden useiden muiden Euroopan unionin maiden kanssa olla estämässä maan luisumista humanitaariseen katastrofiin. Suhtaudun kunnioituksella niihin suomalaisiin miehiin ja naisiin, joilla on rohkeutta ja osaamista lähteä suorittamaan tätä tehtävää vaativissa olosuhteissa.

Jaa sivu: