— Marja Honkonen

Vihreät tähtäävät hiilineutraaliin Suomeen 2050

Vauhtia uusiutuvan energian investointeihin, lisää liikennettä raiteille ja energiatehokkaampaa rakentamista. Muun muassa näillä käytännön keinoilla Vihreät torjuisivat ilmastonmuutosta ja varmistaisivat sen, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Vihreä valtuuskunta hyväksyi puolueelle uudet ilmastopoliittiset linjaukset sunnuntaina Porissa.

– Ilmastopolitiikan pitää olla tehokasta, pitkäjänteistä ja johdonmukaista. Sen torjuntaan tarvitaan kaikkia päätöksenteon tasoja. Tässä kunnianhimoinen ilmastolaki olisi hyvä keino, kansanedustaja Oras Tynkkynen sanoo.

Ilmastopoliittisissa linjauksissa vaaditaan muun muassa uusiutumattomista energiamuodoista luopumista vaiheittain. Ympäristölle haitallisia tukia pitää karsia ja rahat pitää suunnata kestävään energiatuotantoon. Myös uusiutuvan energian hallinnollisia esteitä on raivattava.

– Tavallisille ihmisille ja yrityksille pitää tehdä helpoksi ja halvaksi valita vähäpäästöinen vaihtoehto, Tynkkynen sanoo.

Vihreiden mielestä Suomen on vaadittava enemmän myös kansainvälisesti. EU:n omissa 2030-tavoitteissa olisi kirimistä, jotta ne kannustaisivat jäsenvaltioita esimerkiksi investoimaan uusiutuvaan energiaan. Uusiutuvalle energialle ja energiatehokkuuden parantamiselle on jatkossakin oltava omat, erilliset tavoitteet.

– Sitovien tavoitteiden ohella päästökauppaa on kehitettävä niin, että se todella ohjaa luopumaan hiilenpoltosta, Tynkkynen sanoo.

Vihreiden lähtökohta on, että ilmastopolitiikan tulee olla kestävää: fossiilisia polttoaineita ei tule korvata muilla ympäristölle haitallisilla energiamuodoilla. Ilmastonmuutoksen torjunnan tulee olla myös sosiaalisesti oikeudenmukaista.

Tynkkynen muistuttaa, että oikein hoidettuna ilmastonmuutoksen torjuminen on taloudellisen menestyksen mahdollisuus.

– Suomi voi nousta puhtaan teknologian kärkimaaksi ja luoda tuhansia uusia työpaikkoja. Muutos pitää aloittaa kuitenkin nyt. Päästäksemme maaliin vuoteen 2050 mennessä, meidän pitää kääriä hihat ja aloittaa työt jo tänään, Tynkkynen sanoo.

Uudet ilmastopoliittiset linjaukset löytyvät tämän linkin takaa.

Jaa sivu: