— Marja Honkonen

Vihreiden eurovaalilista on valmis - Pekka Aikio eurovaaliehdokkaaksi

Vihreät on nimennyt eurovaaliehdokkaakseen arvostetun saamelaispoliitikon, Suomen saamelaiskäräjien pitkäaikaisen puheenjohtajan, Pekka Aikion. Aikion, 69, myötä Vihreiden eurovaalilista on valmis.

– Euroopan unionissa puhutaan kyllä paljon ympäristökysymyksistä, mutta usein painotukset ovat pielessä. Etenkin pohjoisen asioissa on paljon epäselvyyttä ja siksi haluan nostaa keskusteluun nimenomaan sen luontoon ja kulttuuriin liittyviä kysymyksiä, Aikio perustelee ehdokkuuttaan.

– Olen iloinen siitä, että Pekka Aikio halusi olla ehdokkaamme näissä vaaleissa. Arvostan hänen pitkää kokemustaan ja mittavaa kansainvälisen tason asiantuntemustaan esimerkiksi alkuperäiskansojen ILO-sopimuksen neuvotteluista, Arktisen neuvoston työstä ja kestävän kehityksen edistämisestä, Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö sanoo.

– Tällä upealla ehdokasjoukolla on hyvä lähteä kohti eurovaaleja ja vähintään yhtä hyvää tulosta kuin viime kerralla: kahta vihreää meppiä ja 12,4 prosentin kannatusta.

Aikio toimi Saamelaiskäräjien puheenjohtajana vuodesta 1996 vuoden 2008 alkuun saakka. Hän on Oulun yliopiston kunniatohtori, ja hän on työskennellyt biologina ja porotutkijana.

– Elämän ylläpitäminen maapallolla, puhdas maa, ilma ja vesi, ihmisoikeudet ja kulttuuri – kaikki nämä kytkeytyvät toisiinsa. Poronhoito on siitä hyvä esimerkiksi: perinteinen, jutaava poronhoito on tärkeää luonnollista laidunkiertoa. Pohjoisen alueelliset erityispiirteet pitää ymmärtää – se ei saa olla pelkkä kaivosteollisuuden raaka-ainevarasto, Aikio muistuttaa.

Vihreät lähtee eurovaaleihin täydellä 20 ehdokkaan listalla. Puolue tekee jo kolmatta kertaa yhteisen eurooppalaisen kampanjan Euroopan Vihreinä.

– Vihreät on Euroopassa yhtenäinen poliittinen liike. Kun äänestää vihreitä, tietää mitä saa. Haluamme vastata ihmisten huoleen tulevaisuudesta. Eurooppa tarvitsee nyt niitä, jotka haluavat korjata, eivätkä rikkoa. Eurooppa tarvitsee toivoa ja suuntaa, Niinistö sanoo.

Pekka Aikio sekä eurovaaliehdokkaat Oras Tynkkynen, Maria Ohisalo ja Satu Haapanen osallistuvat sunnuntaina Lapin Vihreiden eurovaalikampanjan avaukseen Rovaniemellä. Tilaisuus järjestetään kello 14 alkaen Cafe Bar 21:ssä.

---

DIEĐÁHUS 30.3.

Ruonáid euroválgalistu lea gárvvis

Pekka Aikio Ruonáid euroválgaevttohassan

Ruonát leat nammadan iežaset euroválgaevttohassan árvvusadnojuvvon sámepolitihkkára, Suoma sámedikki guhkesáigásaš ságadoalli, Pekka Aikio. Ruonáid euroválgalistu lea gárvvis, go Aikio, 69, lea nammaduvvon.

- Eurohpá uniovnnas hupmet gal olu birasgažaldagain, muhto máŋgii deattuhusat leat boastut. Eandalitge dávviguovllu áššiin lea olu eahpesihkarvuohta ja danin hálidan bajidit ságastallamii namalassii dan lundui ja kultuvrii gullevaš gažaldagaid, vuođušta Aikio evttohasvuođas.

- Illudan das, ahte Pekka Aikio hálidii leat min evttohas dáin válggain. Anán árvvus su guhkesáigásaš ja viiddis riikkaidgaskasaš dási áššedovdámuša ovdamearkka dihte eamiálbmogiid ILO-soahpamuša ráđđehallamiin, Árktalaš ráđi barggus ja suvdilis ovdáneami ovddideamis, dadjá Ruonáid ságadoalli Ville Niinistö.

- Dáinna ebmos evttohasjoavkkuin lea buorre vuolgit euroválggaide ja unnimustá seamma buori bohtosa guvlui go maŋimus gearddege: guokte ruoná meppa ja 12,4 proseantta guottihus.

Aikio doaimmai Sámedikki ságadoallin jagiid 1996 -2007. Son lea Oulu universiteahta gudnedoavttir ja son lea bargan biologan ja boazodutkin.

- Eallima bajásdoallan eananspáppas, ráinnas eanan, áibmu ja čáhci, olmmošvuoigatvuođat ja kultuvra – buot dát čatnasit oktii. Boazodoallu lea das buorre ovdamearka: árbevirolaš, johtti boazodoallu lea dehálaš ja lunddolaš guohtuneatnamiid geavahanvuohki. Ferte ipmirdit dávviguovllu earenomáš iešvuođaid - dat ii oaččo leat dušše beare ruvkedoaimmaid ávnnasvuorká, muittuha Aikio.

Ruonát vulget euroválggaide dievas 20 evttohasa listtuin. Bellodat bargá juo goalmmát geardde oktasaš eurohpálaš kampánnjá Eurohpá Ruoná bellodahkan.

- Ruonát leat Eurohpás oktilaš politihkálaš lihkadus. Go jienasta ruonáid, de diehtá maid oažžu. Mii hálidit vástidit olbmuid fuolaide boahttevuođas. Eurohpá dárbbaša dál sin, geain lea miella divvut iige cuvket. Eurohpá dárbbaša doaivvu ja molsaeavttuid dasa, man guvlui mii hálidit boahttevuođa doalvut, dadjá Niinistö.

Pekka Aikio ja euroválgaevttohasat Oras Tynkkynen, Maria Ohisalo ja Satu Haapanen leat mielde sotnabeaivve Lappi Ruonáid euroválgakampánnjá rahpamis Roavvenjárggas. Dilálašvuohta lágiduvvo dmu 14 rájes Cafe Bar 21:s.

Jaa sivu: