— Marja Honkonen

"Kotimainen työllisyys pohjoismaiselle tasolle"

Vihreät haluaa nostaa kotimaisen työllisyysasteen muiden Pohjoismaiden tasolle. Etenkin miesten, yli 55-vuotiaiden ja 25–40-vuotiaiden naisten työllisyys jää jälkeen Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin luvuista. Viime vuonna työllisyysaste jäi Suomessa 68,9 prosenttiin, kun esimerkiksi Ruotsissa se oli 74,4 (EUROSTAT).

– Kenenkään työpanosta ei ole varaa menettää. Kaiken työnteon pitää olla kannattavaa, myös epätyypillisissä työsuhteissa. Työn pitää olla mahdollista myös niille, joiden elämäntilanteeseen täysipäiväinen työ eli sovi, Vihreiden työllisyystyöryhmän puheenjohtajat Hanna Sauli ja Jarno Lappalainen sanovat.

Työllisyysastetta Vihreät nostaisi esimerkiksi parantamalla osa-aikaisen ja satunnaisen työteon mahdollisuuksia, jakamalla vanhemmuuden kustannukset työnantajien kesken ja jakamalla vanhempain vapaat tasapuolisemmin. Eläkeiän alarajaa on syytä nostaa samalla, kun työelämän joustoihin ja työssäjaksamiseen panostetaan.

Erityisen tärkeänä Vihreät pitää nuorisotyöttömyyden saamista kuriin. Työuran alun työttömyysjaksot heijastuvat pitkälle uraan, palkkaukseen ja hyvinvointiin.

Työllisyysasteen nostaminen on Vihreän valtuuskunnan tänään sunnuntaina hyväksymän uuden työllisyysohjelman keskeinen tavoite. Ohjelman esittelee kattavat vastaukset siihen, miten talouden ja työelämän murrokseen tulisi vastata.

– Suomella on käsissään valttikortit rakennemuutokseen, jos investoimme nyt koulutukseen, energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan, puhtaaseen veteen ja ruokaan sekä ympäristöteknologiaan. Kun automatisaatio korvaa ihmistyötä, on panostettava mahdollisuuksiin siirtyä alalta toiselle. Oman osaamisen kehittämisen on oltava jokaisen oikeus, Sauli sanoo.

Uutta työtä luo myös niin sosiaalisesti kuin ekologisesti vastuullinen yritystoiminta. Se luo taloudellisen hyvinvoinnin perustan.

– Pienet ja keskisuuret yritykset ovat taloutemme selkäranka, joihin suurin osa uusista työpaikoista syntyy. Yrityksien perustamista ja ensimmäisen työntekijän palkkaamista pitää helpottaa, ja yrittäjien sosiaaliturvaan liittyvät epäkohdat pitää korjata, Lappalainen sanoo.

– Yritykset tarvitsevat yrittäjärauhan: erityisesti pieniä yrityksiä kuormittavia selvitysvelvoitteita pitää vähentää ja yritysten rahoituskanavia tulee vahvistaa, hän lisää.

Yritysten verotusta pitäisi muuttaa niin, että se kannustaa investoimaan kasvuun, tutkimukseen ja kehitykseen. Vihreät myös keventäisi pienimpien palkkojen verotusta taloustilanteen helpottaessa.

Työllisyysohjelman tiivistelemä ja taustoitus löytyvät SlideShare-palvelusta.

Hyväksytty ohjelma julkaistaan Vihreiden verkkosivuilla puhtaaksikirjoituksen jälkeen osoitteessa: www.vihreat.fi/tyollisyysohjelma

Jaa sivu: