— Marja Honkonen

Outi Alanko-Kahiluodon puhe Vihreän valtuuskunnan ja eduskunnan yhteiskokouksessa 26.4.

Arvoisa valtuuskunta,

Kehysriihen neuvottelut eivät olleet helpot yhdellekään puolueelle. Joukossa on Vihreän eduskuntaryhmän mielestä hyviä, mutta myös vähemmän hyviä päätöksiä. Ne puolueet, jotka tulivat Säätytalon neuvotteluista ulos yhdessä, olivat kuitenkin valmiita nielemään omat pettymyksensä, jotta kokonaisuudesta saatiin yhdessä päätettyä.

On ilmeistä sekin, etteivät kaikki kehysriihen päätökset olleet vihreiden tavoitteiden mukaisia tai mitenkään välttämättömiä hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi. Joidenkin säästötoimien todelliset säästövaikutukset esimerkiksi opetuspuolella voi hyvin kyseenalaistaa. Kaikkein vaikeimpien päätösten joukossa meille olivat erityisesti lapsilisistä ja kehitysyhteistyöstä leikkaaminen sekä perusturvan indeksikorotusten pienentäminen.

Kehysriihen lapsilisäpäätös tarkoittaa kahdeksan euroa kuussa pois lapsilisästä ja se todella tuntuu köyhissä lapsiperheissä. Lähes satanen vuodessa on iso raha. Jos olisimme saaneet yksin päättää, nämä rahat olisi säästetty muualta. Säästöpäätösten toimeenpano tapahtuu syksyllä budjettilakien muodossa ja silloin on normaalissa jatkovalmistelussa mahdollista katsoa, voisiko lapsilisien juustohöyläämisen sijasta kohdentaa nämä säästöt jotenkin oikeudenmukaisemmin – esimerkiksi lasten iän mukaan.

Vihreille on tärkeää, että päätökset eivät kasaannu kohtuuttomasti millekään yksittäiselle väestöryhmälle. Siksi toisaalta hyvin positiivista on se, että lapsiperheiden tilannetta tulee helpottamaan hallituksen jo valmistelema asumistukilain uudistus. Siinä asumistuen omavastuu porrastetaan ruokakunnan koon ja alaikäisten lasten lukumäärän mukaan. Muutos kasvattaa erityisesti lapsiperheiden asumistukea. Asumistuen nousun arvioidaan olevan tyypillisimmillään noin 36 euroa kuukaudessa. Kolmilapsiselle perheelle asumistuen lisäys ylittää siis lapsilisäsäästön määrän. Asumistukilain uudistukset tulevat voimaan ensi vuoden alussa.

Kehysriihessä oli pöydällä esityksiä, joita saimme estettyä. Onnistuimme estämään lukukausimaksut ja suuremmat aikeet opintuen leikkaamiseksi. On kuitenkin todettava, että toisen tutkinnon lisäopintotuen leikkaaminen, samoin kuin YTHS:n ja opiskelija-asuntosäätiöiden vuokratuen poistaminen ovat meille vaikeita päätöksiä. Opiskeluterveydenhuollon leikkauksia on eduskunnassa pyrittävä normaalissa budjettikäsittelyssä kohtuullistamaan. Leikkauksia ei kannata suunnata ainakaan opiskelijoiden mielenterveyspalveluihin. Opiskelijoiden mielenterveyspalveluiden tarve on viime vuosina kasvanut. On yleisesti tiedossa, että mielenterveysongelmat, masennus ja uupumus ovat keskeisin syy viivästyneisiin opintoihin.

Hyvä valtuuskunta,

Kehysriihessä tehtiin toisaalta monia hyviä päätöstä - myös pienituloisten asemaa parantavia päätöksiä, joihin olemme tyytyväisiä. Vihreiden pitkään ajama tavoite toimeentulotuen siirtämisestä Kelaan toteutui. Toimeentulotuen perusosan siirtyessä Kelan maksettavaksi vähenee sosiaaliturvan alikäyttö ja oikeasti toimeentulotukeen oikeutetut – siis nimenomaan kaikkien köyhimmät ihmiset – myös sen saavat. Samalla sosiaalityöntekijöiden aikaa vapautuu siihen, mihin heidät on koulutettu, eli apua tarvitsevien ihmisten auttamiseen. Tämä on iso, merkittävä asia pienituloisen oikeusturvan ja tasa-arvon kannalta, ja lämmittää siksi sydäntäni erityisesti. Samalla se on askel kohti yhden luukun periaatetta ja perustuloa.

Myös kehysriihen veropäätökset ovat oikeudenmukaisia. Pienituloisille kohdistettiin 100 miljoonaa euroa veronkevennyksiä. Työtulovähennyksen sekä kunnallisverotuksen kevennyksen ansiosta pienituloisten asema parantuu. Vastaavasti suurituloisten veroja ja solidaarisuusveroa kiristetään ja samoin kiristetään myös pääomaveron progressiota. Näillä toimilla on eriarvoisuutta ehkäisevät vaikutukset.

Kun kysytään, mitä hallitus on tehnyt pienituloisten eteen, pitää tarkastella koko vaalikautta. Meille Vihreille yksi hallitukseen menemisen ehdoista oli se, että perusturvaa korotettaisiin vähintään 100 eurolla. Kela-siirron lisäksi olemme saaneet läpi suurimman osan pitkään ajamistamme työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen keinoista, joita olemme kutsuneet askeleiksi kohti perustuloa, sillä ne kaikki parantavat lyhytaikaisenkin työn kannattavuutta. Tärkein näistä oli se, että puolison tulojen vaikutus työttömän puolison työmarkkinatukeen poistettiin. Tätä ajoimme pitkään.

Lisäksi on toteutettu mahdollisuus työttömyysturvan ennakkomaksuun. Myös ansiosidonnaiseen oikeuttavaa työssäoloehtoa on lyhennetty.

Työttömyyskorvaukseen on tehty 300 euron suojaosa, niin sanottu vapaatulo, ja nyt kehysriihessä sovittiin myös asumistuen suojaosasta. Jatkossa asumistuki ei pienene heti tulojen noustessa, vaan työtön saa ansaita 300 euroa ilman, että tulot pienentävät asumistukea. Työttömyysturvan ja asumistuen suojaosat täydentävät toisiaan, sillä pelkkä työttömyysturvan suojaosa ei kannustaisi riittävästi työn vastaanottamiseen, jos asumistuki kuitenkin leikkaantuisi. Suojaosat ovat käytännössä merkittäviä askelia kohti perustuloa.

Vihreät ovat pitäneet hallituksessa lupauksen köyhien aseman parantamisesta. Heikoimmassa asemassa olevien ja ympäristön puolustaminen ovat entistä enemmän meidän harteillamme sen jälkeen, kun vasemmistoliito päätti jättää neuvottelupöydät ja siirtyä oppositioon.

Arvoisa valtuuskunta,

Sote-uudistusta viedään nyt eteenpäin yhdessä hallituksen ja opposition kesken. Viiden sote-alueen malli on Vihreiden sosiaali- ja terveyspoliittisen ohjelman sisältämän mallin mukainen. Me Vihreät olemme vaatineet sotealueille leveitä hartioita, ja nyt meillä on malli, jossa sellaiset todellakin on. Soteuudistus on tämän hallituksen rakenteellisista uudistuksista kaikkein tärkein, ja siksi hallituksen ja opposition sotesopu oli paras päätös politiikan kentällä pitkään aikaan. Juuri tällaista rakentavaa sopua politiikassa tarvitaan.

Meidän pitää muistaa se, miksi Suomi tarvitsee sote-uudistuksen: saadaksemme asialliset sosiaali- ja terveyspalvelut kaikkien kansalaisten ulottuville. Sote-uudistus on välttämätön nimenomaan kaikkein köyhimpien kansalaisten, työttömien ja muiden perusterveydenhuollon palveluiden varassa olevien, näkökulmasta. Sote-uudistusta tarvitaan kipeästi, jotta kansalaisten hyvinvointierojen repeäminen voidaan pysäyttää. Nyt jos koskaan, meillä on myös mahdollisuus toteuttaa yksikanavainen terveydenhuollon rahoitusjärjestelmä.

Toivon, että valtuuskunta käy tänään aktiivista keskustelua myös sote-uudistuksesta, ja parlamentaarisen soteryhmän jäsenenä kuulisin mielelläni, millaisia mahdollisuuksia tai riskejä tai hakoteille lähtemisen siinä näette.

Jaa sivu: