— Marja Honkonen

Ville Tuominen: Tehdään yhdessä parempi tulevaisuus!

“Wisdom is knowing what to do next – virtue is doing it.”

David Star Jordan (1851-1931) - kasvattaja, kirjailija, rauhanaktivisti

Seuraavan vuoden aikana käymme kaksi kovaa vaalikamppailua. Niistä ensimmäisissä päätetään, onnistummeko kolmessa tärkeässä tehtäväsä: Pelastamaan maailma uhkaavalta ilmastokatastrofilta sopimalla yhdessä riittävistä päästörajoistuksista. Korjaamaan EU:n päästökauppa ja energiantuotantotavoitteet niin, että ne ohjaavat kohti hiilivapaata Eurooppaa 2050. Puolustamaan samalla työpaikkoja, luonnon monimuotoisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta panostamalla puhtaan teknologian yrityksiin, uusiutuvaan energiaan ja raideliikenteeseen.

Ensimmäiset ovat toukokuun eduskuntavaalit, joihin päiviä ei ole enää kovin montaa. Toisissa valitaan eduskunta, jonka pitää johdattaa Suomi ulos talouskriisistä. Kriisin uusiutumisen kannalta on välttämätön valita johto, joka katsoo tulevaan peruutuspeilin sijaan.

Seuraavat 12 kuukautta ovat täynnä päiviä, tunteja ja minuutteja, jolloin tarvitsemme teitä vapaaehtoisia. Puoluetoimiston kautta on nyt tarjolla yli viisikymmentä erilaista tehtävää, joihin voidaan kiinnittää reilusti yli kolmesataa vapaaehtoista. Tehtävistä suuri osa on sellaisia, jotka voidaan hoitaa joustavasti etätyöskentelynä tai voidaan muuten tehdä missäpäin Suomea tahansa.

Helpoimmillaan tehtävät ovat kirjekuorien täyttämistä ja teltan kuljettamista torille. Vaativimmillaan tarjolla on vapaaehtoistyön organisointia ja johtamista, kampanjamateriaalien kääntämistä ja graafista suunnittelua.

Tehdään yhdessä parempi tulevaisuus!

Ilmoittaudu puolueen vapaaehtoiseksi sähköpostilla: ville.tuominen@vihreat.fi

Voit myös vielä ilmoittautua eurovaaliehdokkaiden tukiryhmiin tai tarkistaa, millaisia luottamustoimia meillä on auki.

Ville Tuominen

järjestöpäällikkö

Jaa sivu: