— Anita Nousiainen

Heidi Hautalan puhe Vihreiden puoluekokouksessa 8.6.2014

Hyvä puoluekokousväki,

Vihreiden uusi ryhmä Euroopan parlamentissa on ensi kokemusten perusteella hyvin toimintakykyinen, ja ennustettu vaalitappio jäi lopulta pieneksi. Lukumääräisesti suurin kato kohtasi Ranskan vihreitä, mutta erinomaisen hyvin menestyivät Itävallan, UK:n ja Ruotsin vihreät, joista varsinkin viimemainitut todella onnistuivat keskusteluttamaan ihmisiä omista aiheistaan: ilmastonmuutoksesta, tasa-arvosta ja rasismista. - Får jag säga i detta sammanhang att jag drar enorm nytta av min "tvångssvenska" i och med att det finns ett tätt nordiskt samarbete både i den gröna gruppen och i EU-parlamentet som helhet. Även min danska kollega föredrar svenska framom engelska.

Vihreiden ryhmä on nyt vaalien jälkeen yksi neljästä keskisuuresta ryhmästä, joiden suuruusjärjestys riippuu aivan lähipäivien päätöksistä, kun vielä kodittomat edustajat hakevat paikkaansa. Toivomme, että muun muassa hollantilaiset ja saksalaiset eläinsuojelijat ja ruotsalainen feministi-romani voisivat valita vihreät. Saksalainen piraattipuolueen edustaja on jo liittynyt ryhmään.

Äärioikeiston esiinmarssi näkyy parlamentissa. On karmaisevaa lukea rinnakkain Jussi Halla-ahon, Jean Marie le Penin ja muiden rasismia estoitta viljelevien poliitikkojen lausuntoja eurooppalaisista lehdistä. Halla-aho on muun muassa väittänyt, että "somaleilla on geneettinen taipumus loisia veronmaksajien rahoilla", ja le Penin mukaan "herra Ebola tekisi (tietyistä) ongelmista selvää kolmessa kuukaudessa".

Räyhäoikeisto tulee varmasti tiivistämään rakentavien ryhmien yhteistyötä. Tämä tarkoittaa kahden suurimman ryhmän lisäksi myös keskikokoisia ryhmiä. Vihreän vaikutusvallan maksimoimiseksi on nyt tärkeää toimia niin, että säilymme neljänneksi suurimpana ryhmänä.

Eurooppalaiset puolueet asettivat nyt ensimmäisen kerran vaaleihin kärkiehdokkaita, jotka olivat myös niiden ehdokkaat komission puheenjohtajaksi. Vihreiden Ska Keller ja Jose Bove tekivät hienosti vihreitä teemoja tunnetuiksi kiertäen väsymättä Eurooppaa äärestä toiseen. Ryhmien johtajat sopivat heti vaalien jälkeen, että suurimman ryhmän kärkiehdokas Jean Claude Juncker saa ensimmäiseksi yrittää enemmistön muodostamista. Jäsenvaltioiden päämiesten ja -naisten kannattaa ymmärtää, että kun parlamenttia ei enää Lissabonin sopimuksen jälkeen voida sivuuttaa, hyvin todennäköisesti parlamentti pitää kiinni siitä, että komission puheenjohtaja ei voi olla kukaan muu kuin jokin kärkiehdokkaista. Muutenhan äänestäjiä olisi huiputettu pahemman kerran!

Vihreät eivät kuitenkaan tule äänestämään herra Junckerin tai kenenkään muunkaan puolesta, jos komission puheenjohtajaehdokas ei suostu edistämään keskeisiä tavoitteitamme. Ryhmässä on myös niitä, jotka eivät periaatteesta voi äänestää oikeistolaista, Luxemburgin veroparatiisia johtanutta Junckeria. Näistäkin asioista keskustellaan, kun Juncker tulee esittäytymään ryhmälle, toivottavasti ensi tilassa.

Mitkä kysymykset tulevat olemaan tärkeimpiä töitä?

Vihreät jatkavat ponnisteluja rahoitusmarkkinoiden saattamiseksi valvontaan, jotta tulevat pankkikriisit vältettäisiin ja valtioille kuuluvien verotulojen valuminen vääriin käsiin saataisiin pysäytettyä. Myös Luxemburg on lakannut taistelemasta tuulimyllyjä vastaan ja myöntynyt ensi vuoden alusta automaattiseen tietojenvaihtoon pankkiensa talletuksista. Nyt on varmistettava myös, että EU seuraa Yhdysvaltain mallia, joka velvoittaa yritykset raportoimaan erikseen jokaisessa maassa maksamistaan veroista. Tällä avoimuudella on valtava merkitys kehitysmaille, jotta ne voivat vapautua apuriippuvuudestaan.

Olisi häpeällistä, jos Suomi päättäisi rajoittaa pörssiomistusten julkisuutta hallintarekisteröinnillä. Kansainvälisen verovälttelyn torjumiseksi on olennaisen tärkeää, että tiedot yhtiöiden lopullisista edunsaajista ovat julkisia myös kansalaisille, eikä vain viranomaisille.

Vapaakauppa- ja investointisopimusneuvottelut USA:n ja EU:n välillä etenevät intensiivisempään vaiheeseen. Lissabonin sopimus antaa Euroopan parlamentille oikeuden hyväksyä tai hylätä kansainvälisiä sopimuksia. Vihreät jatkavat työtään sen varmistamiseksi, että yhtiöille ei missään olossa anneta mahdollisuutta estää unionia tai sen jäsenvaltioita ylläpitämästä tai parantamasta kuluttajan-, ympäristön- tai työsuojelua. Suomen kaivoslaki saattaisi olla vaaravyöhykkeessä, vaikka tarve sen muuttamiseen ympäristöä paremmin kunnioittavaksi on suuri. "TTIP" tulee saamaan vihreiden täyden huomion, eikä ryhmä tule muutenkaan äänestämään sellaisen sopimuksen puolesta, joka toimii vaarallisena esimerkkinä kaikille tuleville investointisopimuksille. Kauppaministeri Alexander Stubb on lupaillut, että sopimusluonnos saataisiin julki - olenkin sanonut, että nyt hän voi näyttää mihin pystyy.

Ilmastopolitiikassa on pitkästä aikaa hyviä uutisia. Kiinassa kokeillaan alueellista päästökauppaa, ja presidentti Obama on osoittanut konkreettisin toimin ensi kertaa, että USA aikoo ryhtä torjumaan ilmastonmuutosta. Tämä osoittaa, että EU:n edelläkävijän rooli globaalissa ilmastopolitiikassa alkaa kantaa hedelmää, aivan toisin kuin vaikkapa Eija-Riitta Korhola on väittänyt. Nyt ei missään tapauksessa ole aika hellittää, koska mahdollisuudet saada aikaan sitova ja kattava ilmastosopimus ensi vuonna Pariisissa ovat ratkaisevasti parantuneet.

Ukrainan kriisi on peruste ryhtyä purkamaan riippuvuutta Venäjän energiasta. Meidän on huolehdittava siitä, että lopputuloksena on uusiutuvien energialähteiden ja energiansäästön, ei liuskekaasun ja ydinvoiman suosiminen. EU:n komission uuden energiatiedonannon mukaan riippuvuus ulkomaisesta toimijasta ja teknologiasta on unionin tasoinen kysymys. On selvää, että tämä koskee myös Suomen hallitusta, joka valmistautuu käsittelemään Fennovoiman ydinvoimalupaa uudestaan. (Venäläisen Arms Exports -lehden päätoimittaja kirjoitti äskettäin, että elinvoimainen siviiliydinvoimasektori on tärkeä edellytys ydinasetuotannon jatkumiselle.)

Yksityisyyden suojaa netissä on puolustettava tiukasti valtioiden valvonnalta ja kaupalliselta hyödyntämiseltä. Tässä vihreät ovat jo tehneet hyvää työtä.

 

Hyvät ystävät,

nyt kun olen parlamentissa ainoa suomalainen vihreä, tulen omalta osaltani toimimaan niin, että yhteydet puolueeseen, sen eduskunta- ja hallitusryhmiin ovat entistäkin tiiviimmät. Näin voimme korvata ainakin osittain sitä resurssikatoa, jota äskeinen vaalitulos meille merkitsee.

Jaa sivu: