— Ville Ylikahri

Johanna Karimäen ryhmäpuhe julkisen talouden suunnitelmasta

Arvoisa puhemies,

Vihreät ovat hyväksyneet kehyspäätökset. Ratkaisuilla kannetaan vastuuta tulevaisuudesta, eikä jätetä raskasta velkasäkkiä nuorten harteille. Rakenteellisten uudistusten onnistuminen ja niiden päättäväinen eteenpäin vieminen on keskeistä. Paketissa on mukana myös kivuliaita leikkauspäätöksiä.

Lapsilisästä vähenevä kahdeksan euroa kuussa on raha, jolla saa monta litraa maitoa, eikä maailman paras-ta koulua tehdä leikkauksilla. Olemme valmiita jatkokäsittelyssä arvioimaan säästöpäätösten oikeudenmukaisempaa kohdentamista koulutus- ja lapsilisäleikkausten suhteen.

Lapsiköyhyys on lisääntynyt. Köyhässä perheessä lapsi kohtaa joka päivä sen, että kaverit tekevät sellaista, johon köyhällä perheellä ei ole varaa. On parannettava heikossa asemassa olevien lapsiperheiden asemaa ja satsattava ennaltaehkäiseviin palveluihin, kuten kotipalveluihin ja neuvoloiden kotikäynteihin. Se kannattaa sekä inhimillisesti että taloudellisesti. Yhden lapsen laitossijoituksen hinnalla saa seitsemäksi vuodeksi perheitä auttavia sosiaalipalveluja.

 

Arvoisa puhemies,

On syytä pohtia, millä eväillä jätämme kasvavalle sukupolvelle hyvinvoivan ja turvallisen maan. Vihreät ovat hyvin huolestuneita eriarvoisuuden lisääntymisestä. Pääomat kasautuvat varakkaimmalle väestönosalle ja kuilu köyhien ja rikkaiden välillä syvenee. Tulojen epäoikeudenmukainen jakautuminen on pysäytettävä ja siksi omistamisen verotuksen progressiota on lisättävä.

Ihmiset ovat tärkein voimavaramme, osaavat ihmiset. Kun yksi työpaikka on avoinna, hyviä hakemuksia tulee satapäin. Haluamme parantaa pätkä- ja silpputyöläisten sekä itsensä työllistävien asemaa. Haluamme parantaa pienyrittäjän sosiaaliturvaa ja edellytyksiä työllistää. Joukkorahoitusta on edistettävä yritysten rahoitusmuotona, sillä lainan saanti pankista on vaikeutunut.

Vihreiden tavoite on perustulo, johon toimeentulotuen maksatuksen siirto Kelaan on yksi askel. Tukeen oikeutetut saavat sen nyt oikeudenmukaisemmin ja varmemmin. Asumistuen suojaosa auttaa köyhiä perheitä ja kannustaa työtöntä työllistymään, kun tuet eivät heti heikkene. Työtä ja sosiaaliturvaa on edelleen yhdistettävä.

Mielenterveyskuntoutujat ja vammaiset ovat käytännössä täysin poissuljettuja työelämästä. Jokainen on arvokas, ja jokaisella on erityislahjoja. Olen tavannut yrittäjiä, jotka ovat palkattuaan vammaisen nuoren, olleet vaikuttuneita nuorten osaamisesta.

Silti Suomessa vammaiset ovat häpeällisen vähän työelämässä. Ja toinen väliinputoajaryhmä on mielenterveyskuntoutujat. Emmekä vieläkään ole onnistuneet nujertamaan pitkäaikaistyöttömyyttä ja nuorisotyöttömyyttä.

Järjestelmä ja asenteet eivät toimi. Esimerkiksi Kanadassa on mielenterveyskuntoutujille ja vammaisille tuki elämiseen ja asumiseen, joka ei heikkene, kun saa pientä työpalkkaa.

Vaadimme parempia toimenpiteitä nuorten työllistämiseen ja nuorisotakuun toteutukseen. Vantaan kau-pungin Petra –malli on toimiva esimerkki. Siinä jokaista nuorta autetaan ja ohjataan henkilökohtaisesti. Vihreiden mielestä nuorisotakuun rahoitusta on suunnattava kaikkein heikoimmassa asemassa olevien nuorten auttamiseen.

Lisäksi tietosuojalainsäädäntö on uudistettava, jotta auttavat viranomaiset saavat tiedon syrjäytymisvaarassa olevista nuorista ajoissa. Oppisopimuskoulutusmallia on parannettava, jotta oppisopimuksesta saadaan aito vaihtoehto nuorten koulutukseen. Moni nuori oppii parhaiten yrityksissä tekemällä.

Kasvupaketin satsaukset vihreät suuntaisivat homekoulujen korjaukseen, rautateihin, puhtaan teknologian ja biotalouden hankkeisiin sekä tieteen ja tutkimuksen edistämiseen. Vihreät vaativat sähkön pientuotantoon nettolaskutusta edistämään aurinkopaneeleja ja pientuulimyllyjä.

Suomen kaunis luonto ja sen monimuotoisuus on suojeltava vielä kun se on mahdollista. Vihreiden tavoite on saada suojelualueiksi 10 % maa-alasta ja pelastaa ainutlaatuiset suot ja kuukkelien satumetsät.

Tärkein tehtävämme nyt on turvata parempi tulevaisuus maallemme. Siihen kuuluu työllisyyden ja yritte-liäisyyden edistäminen, hyvinvointipalvelujen turvaaminen sekä luonnon ja ilmaston suojelu. Jo päätettyjä rakenteellisia uudistuksia kiirehdimme. Lisäksi eläkeiän nostaminen asteittain eliniän noustessa on välttämätöntä hyvinvointivaltion rahoituspohjan vahvistamiseksi.

 

Arvoisa puhemies,

Puheessa on käsitelty asioita, jotka ovat vihreiden tavoitteita nyt ja tulevaisuudessa.

 

Jaa sivu: