— Ville-Veikko Mastomäki

Ville Niinistö: Fennovoiman hyväksyminen olisi omituinen viesti maailmalle

Ukrainan entisestään kärjistynyt konflikti on muuttanut Euroopan turvallisuuspoliittista tilannetta huolestuttavalla tavalla. Tämä heijastuu välittömästi myös Suomeen Venäjälle asetettujen talouspakotteiden ja niistä seuranneiden vastapakotteiden muodossa. EU:n asettamat pakotteet ovat seurausta siitä, että Venäjä on rikkonut kansainvälistä oikeutta, miehittänyt suvereenin valtion osan ja tukee Itä-Ukrainan separatisteja.

- Suomi on sitoutunut EU:n asettamiin pakotteisiin pyrkien samalla säilyttämään keskusteluyhteyden ja yhteistyön muilla tavoin Venäjän kanssa. EU:n linja on yhteinen. Suomi voi toimia kuitenkin itse konfliktin osalta sillanrakentajana. On kyettävä saamaan osapuolet keskustelemaan konfliktin syiden purkamisesta, jolloin pakotteetkin voitaisiin purkaa. Keskeinen kysymys on: mitä Venäjä tavoittelee ja miten se on yhdistettävissä Ukrainan kansallisen suvereniteetin kunnioittamiseen? Tähän on etsittävä ratkaisua, vihreiden puheenjohtaja, ympäristöministeri Ville Niinistö pohtii.

- Perussuomalaisten ja joidenkin keskustalaisten esittämä vaihtoehto neuvotella pakotteista Venäjän kanssa kahdenvälisesti muusta EU:sta irrallaan edustaa kuitenkin mennyttä maailmaa. Suomen on vaadittava kansainvälisen oikeuden kunnioittamista, mutta samalla etsittävä yhteistä ratkaisua ulospääsyyn, Niinistö korostaa.

EU:n on kuitenkin lisättävä riippumattomuuttaan Venäjästä, jotta suhteet voivat olla tasapainoisia. Venäjälle energiapolitiikka on keskeinen ulkopolitiikan väline, kuten muun muassa maakaasutoimitusten sääntely Ukrainalle on osoittanut. Venäjän valtio-omisteinen ydinvoimayhtiö ja ydinasevalmistaja Rosatom on pyrkinyt laajentumaan viime vuosina myös länsimarkkinoille. Yhtiö on Fennovoima-hankkeen keskeinen omistaja, laitetoimittaja ja lainoittaja. Tšekki on torjunut Rosatomin tarjouksen ydinvoimahankkeessaan ja Iso-Britannia harkitsee ydinvoimayhteistyötä Rosatomin kanssa Ukrainan kriisin vuoksi uudelleen.

- Suomen keskeinen energiantuotanto kannattaa pitää kotimaisissa käsissä. Venäläisen valtionyhtiön päästäminen merkittäväksi omistajaksi keskeisessä perusenergiantuotannossa olisi omituinen viesti maailmalle tilanteessa, jossa koko EU pyrkii lisäämään energiariippumattomuuttaan Venäjästä, Niinistö toteaa.

Ydinvoimainvestointeja on Suomessa perusteltu energiariippuvuuden vähentämisellä nimenomaan Venäjästä. Fennovoiman ja Rosatomin yhteishankkeeseen lähteminen olisi tässä suhteessa merkittävä taka-askel.

- Paras tie energiaomavaraisuutta ja kestävää energiapolitiikkaa kohti on uusiutuviin energialähteisiin investoiminen. Vihreille oli tärkeää, että Kataisen ja Stubbin hallitusohjelmissa sitoudutaan ohjaamaan kaikki energiapääomat kotimaisten uusiutuvien käytön lisäämiseen ja torjuttiin lisäydinvoiman rakentaminen. Pidämme tästä kiinni. Suomessa tarvitaankin valtakunnallinen ohjelma kotimaisen uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. Se tuo työtä ja edistää kotimaista teknologiaa, mutta vahvistaa myös turvallisuuttamme energiaomavaraisuuden lisääntyessä, Niinistö päättää.

Jaa sivu: