— Johanna Karimäki

Johanna Karimäen ryhmäpuheenvuoro budjetin lähetekeskustelussa

Arvoisa puhemies, 

Meille vihreille oli tärkeää budjettiriihessä puolustaa koulutuksen tasa-arvoa ja puhdasta ympäristöä, pa-rempaa tulevaisuutta. Peruskoulun erityisopetuksen resurssit, yliopistojen määrärahat, tuki pienille kirjas-toille, opiskelijoiden terveydenhuollon turvaaminen, tässä muutamia asioita. Koulupudokkuuden ehkäisemiseksi on parannettava ennaltaehkäiseviä palveluja ja autettava lapsia, nuoria ja perheitä ajoissa. Sosiaalihuoltolain uudistus on keskeinen parannus. Perheille kriisitilanteissa tarjottava kotiapu tulee lakisääteiseksi, kun on hätä ja tarve.

Neuvotteluissa taistelimme koulujen puolesta, ja leikkaukset ovatkin pienempiä kuin mitä esitettiin.

Koulupudokkuutta ehkäistään siten, että ne nuoret, jotka apua ja ohjausta eniten tarvitsevat, varmasti saavat tuen. Jokaiselle nuorelle on paikkansa, jokainen on hyvä ja arvokas omana itsenään. Huolehditaan siitä, että jatkokoulutuspaikkoja on riittävästi, on kymppiluokkia, on ammattikouluja, on oppisopimuskoulutusta. Työpajoilla ja etsivällä nuorisotyöllä on napattava talteen nuoret, joille tulevaisuus näyttäytyy epävarmana ja pelottavana. Haluamme, että heikoimmassa asemassa olevien nuorten auttamiseksi tehdään kaikki tarpeellinen.

Rakenteelliset uudistukset vievät kestävämmin vaikeiden aikojen yli. Askeleet kohti perustuloa, kuten työttömän suojaosuudet asumistukeen ja toimeentulotukeen, parantavat työttömien mahdollisuutta työllistyä. Työhön kannustetaan, kun tuet eivät heti leikkaannu. Olemme silti kaukana perustulosta. Haluamme ottaa isomman loikan kohti perustuloa esimerkiksi perustulon kuntakokeilulla.

Toimeentulotuen siirtäminen Kelan maksettavaksi on saatava pikimmiten koko maahan, jotta jokainen tukeen oikeutettu sen saa ja byrokraattinen paperien pyöritys vähenee. Kiirehdimme myös julkiset terveyspalvelut turvaavaa soteuudistusta sekä sukupolvia oikeudenmukaisesti kohtelevaa eläkeuudistusta. Lisäksi tarvitaan naisten työmarkkina-asemaa parantavia uudistuksia, kuten vanhemmuuden kustannusten tasaisempaa jakoa. Osa-aikatyön edistämiselle on tarvetta, sillä se nostaa työllisyysastetta, mutta samalla parantaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista.

Pienyrittäjien aseman parantamiseksi vihreät ovat esittäneet toimenpiteitä muun muassa byrokratian karsimiseksi. Haluamme yrittäjälle rauhan keskittyä yrittämiseen ja parempaa sosiaaliturvaa, yrittäjän perustuloa.

Kehitysyhteistyön määrärahojen riittävyydestä olemme huolehtineet. On inhimillisesti oikein, ettei globaalissa maailmassa unohdeta nälkää näkeviä, äärimmäisessä köyhyydessä eläviä. Suomen tavoite on saavuttaa 0,7 prosenttia bruttokansantuotteesta. Tämä olisi todella kaukana ilman päästöhuutokauppatuloja. Edellytämme, että päästöhuutokauppatuloja ohjataan jatkossakin ilmastorahoitukseen ja kehitysyhteistyöhön.

 

Vihreät eivät kannata lisäydinvoimaa. Vihreä vaihtoehto perustuu energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseen. Annetaan tilaa kotimaisille uusiutuville, innovaatioille ja teollisuuden clean-tech –viennille!

Vuonna 2010 tehty arvio sähkönkulutuksesta vuodelle 2020 on jo todettu ylimitoitetuksi. Norjalainen Markedskraftin analyytikko Olav Botnen arvioi, että muutaman vuoden päästä päädytään pohjoismaisilla markkinoilla ylituotantoon, jonka seurauksena sähkön hinta laskee. Myös EU:n päästökauppa toimiessaan nopeuttaa kehitystä. On laitettava paukut energiatehokkaan, kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Kotimainen uusiutuva energia työllistää ja tuo huoltovarmuutta, sekä elävöittää maaseutua.

Meillä Suomessa on kaikki edellytykset huipputeknologian kehittämiselle, jos vain kotimarkkinaympäristö sen sallii. Teknologian innovaatioilla ja älykkäillä sähköverkoilla parannetaan energiatehokkuutta ja sääde-tään sähkön tuotantoa kulutushuippujen mukaan.

Fennovoiman ydinvoimalahanke on siinä mukana oleville yrityksille ja kunnille taloudellinen riski. Investointi on suuri, eikä Fennovoiman lupaama takuuhinta osakkaille vaikuta edulliselta vertailtaessa arvioihin sähkön markkinahinnan kehityksestä. Emme kannata venäläisen Rosatomin ja Fennovoiman ydinvoimalahanketta. Vihreät edellyttävät, että hallitusohjelman sitoumuksesta pidetään kiinni.

Meillä on vielä lapsen kengissä pienimuotoinen, kuluttajien tuottama lähienergia. Kiinnostus pientuulimyllyjen ja aurinkopaneelien asentamiseen kasvaa koko ajan. Hajautetun uusiutuvan energian edistämisellä saisi positiivisia vaikutuksia Suomen vaihtotaseelle, energiaomavaraisuudelle ja cleantech-alan kasvulle.

Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksessä mahdolliseksi esitetty tuntinetotus tulee ottaa käyttöön. Tällä hetkellä pientuottajat ovat sähkömarkkinoilla keskenään eriarvoisessa asemassa, koska sähköyhtiön ei tarvitse korvata pientuottajan verkkoon syöttämästä sähköstä mitään.

Mitä olemme saaneet aikaan Suomen luonnon ja ihmisten puolesta? Luonnonsuojelualueiden hankintaa ja Itämeren suojelua on lisätty. On saatu kaksi kaunista kansallispuistoa Salon Teijoon ja Etelä-Konnevedelle. Ympäristönsuojelulaki edistää puhtaan teknologian käyttöönottoa teollisuudessa ja suojelee arvokkaimmat suot. Ilmastolaki tarvitaan parantamaan ilmastopolitiikan tehoa. Tuloeroja on kavennettu, perusturvaa nostettiin ja veronkevennyksiä on kohdennettu pienituloisille. Vanhuspalvelulailla parannetaan ikäihmisten asemaa. Työttömyysturvan suojaosat auttavat työllistymään. Olemme olleet kantamassa vastuuta siitä, ettei tuleville sukupolville jätetä isoa velkasäkkiä harteille. Olemme tehneet parhaamme siinä, että rakennamme lapsillemme kestävää maailmaa, huolehtineet kouluista, työllisyydestä ja maailman ilmasto- ja ympäristöongelmien ratkaisuista.

 

 

Jaa sivu: