— Outi Alanko-Kahiluoto

Outi Alanko-Kahiluodon puhe puoluevaltuuskunnassa 20.9.2014

Arvoisa vihreä valtuuskunta, hyvät ystävät

Viime päivät ovat kuluneet sähköisissä tunnelmissa. Elinkeinoministeri Vapaavuori esitti torstaina Fennovoiman ja Rosatomin ydinvoimahankkeen periaateluvan hyväksymistä. Hallitus rikkoi samalla yhteistä hallitusohjelmaan kirjattua sopimusta siitä, ettei uusia ydinvoiman periaatelupia myönnettäisi. On surullista, että hallitus haluaa nojata energiapolitiikassa menneiden vuosikymmenten energiamuotoon ja panostaa ydinvoimaan.

Me Vihreät emme kannata mitään ydinvoimahanketta - emme kannata nyt, emmekä ole kannattaneet niitä koskaan.

Fennovoiman lupa tulee eduskunnan käsiteltäväksi syksyn aikana. Vielä ei ole myöhäistä pysäyttää tätä järjetöntä hanketta. Suurin osa suomalaisista vastustaa ydinvoimaa ja kansanedustajat, yli puoluerajojen, ovat kyseenalaistaneet Fennovoiman hankkeen – ja aivan syystä.

Edelleen on mahdollista kaataa Fennovoiman ydinvoimalahanke eduskunnassa. Me tulemme oppositiosta jatkamaan johdonmukaista työtä lisäydinvoimaa vastaan. Kutsumme mukaan tähän työhön kaikki kansalaiset ja kansaedustajat yli puoluerajojen.

 

Fennovoiman hankkeessa on monia taloudellisia riskejä ja hallituksen päätös periaateluvasta ei tee hankkeesta riskitöntä sijoitusta. Nyt annettava lupa on ehdollinen eikä sen täyttymisestä ole takeita. Hankkeen kustannusarvio on kasvanut ja kotimaiset yksityiset sijoittajat ovat kaikonneet. Vaatimus kotimaisesta omistuksesta on muuttunut EU- ja ETA –maiden omistukseksi.

Hanke ei ole enää suomalainen ja omistusvaatimuksen muutos kertoo siitä, että hätä rahoituksen puutteesta on suuri. Hanketta rahoittavat nyt kunnat eli veronmaksajat, vaikka teollisuus on kuntia moninkertaisesti suurempi sähkön syöjä. Investointien puute on myös merkki siitä, että hankkeen riskit ovat todelliset.

Kaikki viimeisen 15 vuoden aikana käsittelyssä olleet ydinvoimahankkeet ovat Suomessa epäonnistuneet rakennustöiden ongelmien ja monien muiden ongelmien vuoksi. 15 vuodessa on myönnetty kolme ydinvoimalupaa, mutta kilowattiakaan sähköä ei ole saatu eikä saada ainakaan ennen vuotta 2018. Ydinvoimahankkeiden toteutuminen on aina epävarmaa ja rakentaminen kallista.

Toisin kuin luullaan, ydinvoima ei ole edullista energiaa, kun huomioidaan energiamuodon kokonaiskustannukset. Ydinvoimaan liittyy suuria kustannuksia rakennusvaiheineen, loppujätteen sijoituksineen - puhumattakaan ympäristöriskeistä ja niiden kustannuksista. Poliittiset riskit voivat myös nostaa ydinvoiman hintaa entisestään.

 

Ydinvoimaan liittyy vakavia ympäristöriskejä uraanin louhimisesta ydinjätteen loppusijoitukseen. Yksi riski toteutui Japanissa, Fukushimassa vain kolmisen vuotta sitten. Monikaan ei osannut odottaa ydinturmaa tapahtuvaksi 2000-luvulla. Mutta se muistuttaa siitä, että Ydinvoima on aina moniongelmainen riskialtis nergiamuoto.

Suomen hallitus ui totaalisesti länsimaista valtavirtaa vastaan kun se ideologisella vimmalla rakentaa lisäydinvoimaa. 2000-luvulla Euroopassa on suljettu kymmeniä ydinvoimaloita. Fukushiman ydinturma johti siihen, että Saksan hallitus päätti vuonna 2011 luopua kokonaan ydinvoimasta.

 

Ukrainan kriisi ja sen seuraukset ovat vielä suuri kysymysmerkki Suomelle ja koko Euroopalle. Olemme olleet ajamassa EU:n yhteistä pakotepolitiikkaa ja on selvää, että se on oikea tie rauhan rakentamiseksi Ukrainassa.

Venäjän arvaamattomuuden vuoksi myös Rosatom-yhteistyö ja energiayhteistyö ylipäänsä voi olla vaakalaudalla. Pakoteriski voi toteutua esimerkiksi vaikeuksina hankkia uraania, ydinvoiman polttoainetta. Nyt tehtävän päätöksen aikajänne on kohtalaisen pitkä, emmekä voi tietää miten maailmanpoliittinen tilanne kehittyy.

Energiapolitiikka ei ole koskaan Venäjälle pelkästään energiapolitiikkaa vaan siinä on kyse myös valtapolitiikasta. Samaan aikaan kun Suomen hallitus päätti kannatta yhteistä voimalahanketta Rosatomin kanssa, Euroopan parlamentti kehotti jäsenmaita keskeyttämään kaikki energiasektorin hankkeet Venäjän kanssa.

Tässä tilanteessa yhteistyö Venäjän hallituksen oman Rosatomin kanssa on antanut Euroopalle erikoisen signaalin, joka voi osaltaan heikentää Euroopan yhteistä ulko- ja turvallisuuspoliittista linjaa suhteessa Venäjään. Viimeaikaiset tapahtumat Itä-Ukrainassa ovat tiukentaneet EU:n toimia Venäjää kohtaan, ja niissä toimissa EU:n yhtenäisyys on tärkeää. Yhtenäisyys on myös yksi oman turvallisuutemme tae, sillä vain yhtenäinen Eurooppa on riittävän vahva.

 

Hyvä valtuuskunta,

Kokoomus ja SDP ovat olleet ydinvoimakysymyksessä erimielisiä. Samalla kun Vapaavuori esitti Fennovoiman periaatelupaa, SDP toi esityksen Teollisuuden Voiman jatkoluvan tuomiseksi eduskuntaan. Hallitus päätti torstaina jättää pöydälle päätöksen TVO:n Olkiluoto 4 –ydinvoimahankkeesta SDP:n Antti Rinteen vaatimuksesta.

SDP vaikuttaa olevan ydinvoimakysymyksessä epäyhtenäinen, mutta myös sokean ideologinen ajaessaan ydinvoimaa Suomeen hinnalla millä hyvänsä yli kotimaisen tarpeen. Erikoista on se, että Rinne halusi TVO:n luvan jatkoharkintaan, vaikka Vapaavuori ja Työ- ja elinkeinoministeriö esittivät hakemuksen hylkäämistä juridisin perustein.

TVO haluaisi viiden vuoden jatkoajan nelosreaktorille, vaikka kolmosreaktori on keskeneräinen eikä yhtiö ole kyennyt esittämään uskottavaa suunnitelmaa hankkeen loppuunsaattamiseksi. Olkiluoto 3 viivästynee alkuperäisestä suunnitelmasta lähes vuosikymmenen. Fennovoiman hanke voi olla TVO:n hanketta vielä riskialttiimpi, sillä Pyhäjoella ei ole valmista infrastruktuuria ja rakentaminen aloitetaan siellä tyhjästä. TVO:n Olkiluoto kolmosen esimerkin perusteella Fennovoiman hankkeen työllisyysvaikutus jäänee suomalaisen työvoiman suhteen vähäiseksi.

 

Me Vihreät haluamme panostaa uusiin työpaikkoihin myös energiasektorilla. Uudet kestävät investoinnit uusiutuvaan energiaan luovat työtä laajasti Suomeen - heti. Pysyvää työtä tarvitaan koko maahan, aina Hangosta Iisalmeen ja Inariin, Vaasasta Imatralle.

Kyse on linjavalinnasta energiapolitiikassa: haluammeko panostaa vanhentuneeseen ydinvoimateknologiaan vai kehittää uusia energiamuotoja.

On selvää, että suuret ydinvoimainvestoinnit ovat pois investoinneilta uusiutuvaan energiaan. Pelkkä suurten hankkeiden suunnittelu syrjäyttää pienempiä. Tämän on myöntänyt myös elinkeinoministeri Vapaavuori.

Kotimaiset uusiutuvat energianlähteet työllistäisivät moninkertaisesti ja monella tavalla kestävämmin kuin ydinvoima. Länsi-Euroopassa on jo pitkään investoitu uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen. Suomessa tulisi ottaa esimerkkiä Ruotsista ja Tanskasta. Näissä maissa on panostettu tuulivoimaan samaan aikaan kun Suomi on jämähtänyt energiapolitiikassa 70-luvulle.

Tanskassa tuulivoimalla tuotetaan jo yli neljäsosa kaikesta sähköstä. Ruotsiin ja Tanskaan on rakennettu vain viiden vuoden aikana yhteensä Fennovoiman voimalahankkeen verran vuotuista sähköntuotantoa tuulivoimalla. Olkiluoto 3:n rakennusaikana Saksassa on rakennettu neljän Olkiluoto 3:n verran aurinko- ja tuulisähköä.

On surullista, että samaan aikaan meillä Suomessa pääomat halutaan sitoa vuosikymmeniksi kannattamattomiin ydinvoimahankkeisiin.

Energiainvestointien pitäisi lisätä talouskasvua ja työpaikkoja. Huoli siitä, että hukkaamme ydinvoimapäätöksen myötä  mahdollisuuden luoda Suomeen uutta työtä, on todellinen. Uusiutuviin panostaminen tukisi talouskasvua ja loisi jopa kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja Suomeen. Meidän tulisi suosia suomalaista osaamista ja uusiutuvan energian teknologiaa.

Uusiutuviin energiamuotoihin ja energiatehokkuuteen panostaminen loisi uusia työpaikkoja ja samalla se vahvistaisi hyvinvointia ja vähentäisi alueellista eriarvoisuutta. Uusiutuva energia loisi uusia työpaikkoja koko maahan, niin entisille tehdaspaikkakunnille kuin maaseudulle. Investointi uusiutuvaan energiatalouteen olisi työllisyyden, yhteiskunnan kokonaisedun ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta kaikkein järkevintä energiapolitiikkaa.

Ihmettelen, että SDP työn puolueena täysin sivuuttaa uusiutuvan energian ylivoiman ydinvoimaan verrattuna, mitä tulee uusiutuvan energian mahdollisuuteen työllistäö pysyvästi suomalaisia kaikkialla maassa, Suomineidon päästä varpaisiin.

 

Keskusta taas ajaa ydinvoimakysymyksessä kaksilla rattailla. Keskustan puheenjohtaja Sipilä on pitänyt voimakkaasti esillä ympäristöystävällisiä työllistäviä energiamuotoja, kuten bioenergiaa. Sipilä kyllä puhuu uusiutuvan energian puolesta, mutta samaan aikaan hän ilmoittaa painavansa vihreää molemmille uusille ydivoimaloille. Mutta kun kumartaa ydinvoimalle, kääntää selkänsä maaseudulle ja hajautetulle energialle.

 

Hyvät ystävät,

Vihreä puolue ei kannata ydinvoimaa. Näkemyksemme ei ole muuttunut miksikään hallitusneuvottelujen jälkeen: emme edelleenkään kannata lisäydinvoiman rakentamista. Myös suurin osa suomalaisista kannallamme: suomalaiset eivät halua lisäydinvoimaa.

Tuen puolueen puheenjohtajan esitystä hallitusyhteistyön päättämisestä.

Jaa sivu: